Profession ansvarlig for rørledningsprojekt

Ansvarlige for rørledningsprojekter styrer retningen og den overordnede udvikling af rørledningsprojekter. De danner sig et billede af planlægningen, rutevalget, ressourceforvaltningen og den daglige drift. De udvikler en langsigtet vision for infrastrukturens effektivitet.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Sikkerhedsforskrifter for gods transporteret via rørledninger

  Kende til de sikkerhedskrav og sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige for at undgå ulykker under transporten af gods via rørledninger. Sikre foranstaltninger til transport af olie og råolieprodukter, olefin, ammoniak, CO2, brint m.m.

 • Forskrifter for rørledningstransport

  Have viden om forskrifter for rørledningstransport og deres anvendelse på rørledninger. Anvende forskrifter for rørledningstransport ved opførelse af nye anlæg.

 • Finansiel kapacitet

  Finansielle transaktioner såsom beregninger, omkostningsoverslag, budgetstyring under hensyntagen til relevante kommercielle og statistiske data, som f.eks. data for materialer, forsyninger og arbejdskraft.

 • Projektledelsesprincipper

  Forskellige elementer og faser i projektledelsen.

 • Projektstyring

  Have et kendskab til projektstyring og de aktiviteter, der omfatter dette område. Have viden om de variabler, der indgår i projektstyringen, såsom tid, ressourcer, krav, frister og reaktion på uventede hændelser.

 • Rørledningstyper

  Kende forskellige typer rørledninger og deres forskellige anvendelser. Skelne mellem rørledninger, der anvendes til transport af varer over korte og lange afstande, og forstå deres respektive fødesystemer.

Færdigheder

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Analysere arbejdsrelaterede skriftlige rapporter

  Læse og forstå jobrelaterede rapporter, analysere rapporternes indhold og anvende resultaterne i det daglige arbejde.

 • Kontrollere finansielle ressourcer

  Føre tilsyn med og kontrollere budgetter og finansielle ressourcer, der sikrer en forsvarlig forvaltning af virksomhedens ledelse.

 • Fastsætte ledelsesprioriteter for rørledningsnet

  Opstille prioriteter for udførelsen af aktiviteter i rørledningsnet. Analysere de forskellige spørgsmål inden for infrastrukturen og løse problemer, der kan påvirke driften i væsentlig grad, og de problemer, der kan give store udgifter, hvis der ikke gøres noget ved dem.

 • Følge op på rørledningsaktiviteter

  Følge op på aktiviteter i forbindelse med planen, distributionsplanen og de tjenester, som ydes af rørledningsinfrastrukturen. Sikre, at rørledningstildelingerne gennemføres og opfylder kundeaftaler.

 • Sørge for, at rørledningsinfrastrukturer overholder forskrifterne

  Sørge for, at forskrifterne for rørledninger opfyldes. Sørge for, at rørledningsinfrastrukturen er i overensstemmelse med de juridiske mandater, og at reglerne for transport af varer via rørledningerne overholdes.

 • Varetage projektstyring

  Forvalte og planlægge forskellige ressourcer, f.eks. arbejdskraft, budget, frist, resultater og kvalitet, der er nødvendige for et specifikt projekt, og overvåge projektets fremskridt for at nå et bestemt mål inden for en fastsat tid og et fastsat budget.

 • Give instrukser til personalet

  Give instrukser til underordnede ved anvendelse af forskellige kommunikationsteknikker. Tilpasse kommunikationsstilen til målgruppen med henblik på at give instrukser efter hensigten.

 • Kombinere flere vidensområder

  Kombinere input og overvejelser fra forskellige områder af forskellig art (f.eks. tekniske, konstruktionsmæssige, ingeniørmæssige, sociale) i udviklingen af projekter eller i den daglige udførelse af en opgave.

 • Oprette projektspecifikationer

  Definere den arbejdsplan, varighed, leverancer, ressourcer og procedurer, som et projekt skal følge for at nå sine mål. Beskrive projektmål, outcomes, resultater og gennemførelsesscenarier.

 • Opstille tidslinjer for rørledningsudviklingsprojekter

  Udarbejde tidsplaner og projektplaner for gennemførelsen af aktiviteter og opfølgning på rørledningsudviklingsprojekter. Indgå i forberedelsen af kundeanmodninger, de nødvendige materialer og nærmere oplysninger om de aktiviteter, der skal udføres.

 • Udarbejde rapporter om belysningssystem i lufthavn

  Udarbejde operationelle rapporter om inspektion og indgreb i lufthavnsbelysningssystemer. Sende rapporter til lufthavnens operative afdeling og flyvekontrollen.

 • Analysere rutemuligheder for rørledningsprojekter

  Analysere tilstrækkelige rutemuligheder for udvikling af rørledningsprojekter. Sikre, at vigtige elementer som f.eks. miljø, en placerings egenskaber, formål og andre elementer tages i betragtning. Analysere de bedste muligheder for ruter og samtidig forsøge at opretholde en balance mellem budget og kvalitet.

 • Anvende sundheds- og sikkerhedsstandarder

  Overholde de standarder for hygiejne og sikkerhed, der er fastsat af de respektive myndigheder.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

Source: Sisyphus ODB