Profession forecast manager

Forecast managers har en dyb forståelse af virksomhedens drift, lagerniveauer, produktionsbatches, krav og produktionsomkostninger pr. produkt og tendenser i efterspørgselsniveauer. De anvender alle disse oplysninger i kombination med prognosesoftware med henblik på at definere produktionsordrer, der tager sigte på de mest effektive produktionskombinationer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Forsyningskædeprincipper

  Karakteristika, operationer og ressourcer forbundet med at transportere et produkt eller en tjenesteydelse fra leverandøren til kunden.

 • Styring af forsyningskæden

  Strømmen af varer i forsyningskæden, transport og lagring af råmaterialer, procesintern oversigt og færdigvarer fra oprindelsessted til forbrugsstedet.

 • Finansielle prognoser

  Det værktøj, der anvendes til at foretage skattemæssig økonomistyring med henblik på at identificere indtægtstendenserne og de anslåede økonomiske betingelser.

 • Administration af leverancer

  De metoder og teknikker, der skal sikre, at der er behov for eksterne tjenesteydelser og konfigurationselementer, som er nødvendige for leveringen af tjenesteydelsen, og som er aftalt på serviceniveauet.

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

Færdigheder

 • Administrere forsyninger

  Overvåge og kontrollere strømmen af forsyninger, der omfatter køb, oplagring og transport af den nødvendige kvalitet af råvarerne samt lageropgørelser af igangværende arbejde. Administrere forsyningskædens aktiviteter og synkronisere udbuddet med produktionsefterspørgsel og kunde.

 • Pleje forbindelser med leverandører

  Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til leverandører og tjenesteydere med henblik på at etablere et positivt, profitabelt og varigt samarbejde og forhandlinger om kontrakter.

 • Administrere lager

  Administrere varelageret med henblik på udligning af de disponible mængder og udgifter til oplagring.

 • Pleje forbindelser med kunder

  Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til kunderne for at sikre tilfredshed og loyalitet ved at yde præcis og venlig rådgivning og støtte, levere kvalitetsprodukter og -tjenester og ved at give information efter salget og levere eftersalgsservice.

 • Prognosticere udbyttetendenser

  Forudsige de udbetalinger, som selskaber foretager til sine aktionærer, under hensyntagen til tidligere udbytter, virksomhedens finansielle soliditet og stabilitet, udviklingen på aktiemarkedet og aktionærernes reaktioner på disse tendenser.

 • Udpege leverandører

  Bestemme potentielle leverandører til yderligere forhandling. Tage hensyn til aspekter såsom produktkvalitet, bæredygtighed, lokal sourcing, sæsonafhængighed og dækning af området. Evaluere sandsynligheden for at opnå fordelagtige kontrakter og aftaler med dem.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

 • Forudsige fremtidig forretningsudvikling

  Forudsige, hvordan virksomheden vil klare sig i fremtiden med hensyn til potentielle udgifter og indtægter med henblik på at lave prognoser for fremtidige perioder

 • Analysere forsyningskædestrategier

  Undersøge en organisations planlægningsoplysninger om produktionen, deres forventede output, kvalitet, mængde, omkostninger, tid og krav til arbejdskraft. Fremsætte forslag med henblik på at forbedre produkter, kvaliteten af tjenesterne og reducere omkostningerne.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Vurdere leverandørrisici

  Evaluere leverandørernes resultater med henblik på at vurdere, hvilke leverandører der ikke eller muligvis ikke præsterer tilstrækkeligt, holde sig til kontrakterne, opfylde standardkravene og den ønskede kvalitet til enhver tid, eller som kunne udgøre fremtidige risici.

 • Analysere ændringer i logistik

  Vurdere de finansielle indvirkninger af mulige logistiske ændringer såsom forsendelsesformer, produktblandinger eller -mængder, transportører og transportmidler.

 • Analysere økonomiske tendenser

  Analysere udviklingen i national eller international handel, forretningsforbindelser, bankvæsen og udviklingen i de offentlige finanser, og hvordan disse faktorer indgår i et samspil med hinanden i en given økonomisk kontekst.

 • Bestille varer

  Bestille produkter fra relevante leverandører for at få adgang til at købe nemme og billige.

 • Analysere tendenser i forsyningskæden

  Analysere og opstille prognoser om tendenser og udvikling inden for forsyningskædeoperationer i forbindelse med teknologi, effektivitetssystemer, typer af produkter sendt, og logistiske krav til forsendelser for at forblive på forkant af forsyningskædemetoderne.

 • Vurdere udgifterne til nødvendige varer

  Forsøge at værdiansætte beløb og omkostninger til nødvendige forsyninger, f.eks. fødevarer og ingredienser.

 • Prognosticere produktionsmængder

  Fastlægge de mest hensigtsmæssige produktionsniveauer for produkter i henhold til prognoser og analyser af historiske forbrugstendenser.

 • Arbejde for virksomhedsvækst

  Udvikle strategier og planer for at opnå en vedvarende virksomhedsvækst, hvad enten virksomheden er selvejet eller ejet af andre. Stræbe efter at udføre tiltag, der øger indtægter og positive cashflow.

 • Analysere tendenser på finansmarkedet

  Overvåge og udarbejde prognoser for et finansielt markeds udvikling i en bestemt retning over tid.

Source: Sisyphus ODB