Profession forsyningskædeleder

Forsyningskædeledere planlægger, forvalter og koordinerer alle aktiviteter i forbindelse med fremskaffelsen og indkøbet af forsyninger, der er nødvendige for at afvikle fremstillingsprocesser fra anskaffelsen af råmaterialer til distributionen af færdige produkter. Forsyningerne kan være råmaterialer eller færdige produkter, og de kan være til intern eller ekstern brug. Derudover planlægger og idriftsætter de alle de aktiviteter, der er nødvendige for anvendelse i produktionsanlæg, og justerer operationerne til skiftende efterspørgsel efter et virksomheds produkter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Administration af leverancer

  De metoder og teknikker, der skal sikre, at der er behov for eksterne tjenesteydelser og konfigurationselementer, som er nødvendige for leveringen af tjenesteydelsen, og som er aftalt på serviceniveauet.

 • Virksomheders sociale ansvar

  Håndteringen eller styringen af forretningsprocesser på en ansvarlig og etisk måde, idet det økonomiske ansvar over for aktionærerne vægtes lige så højt som ansvaret over for miljømæssige og sociale interessenter.

 • Styring af forsyningskæden

  Strømmen af varer i forsyningskæden, transport og lagring af råmaterialer, procesintern oversigt og færdigvarer fra oprindelsessted til forbrugsstedet.

 • Forsyningskædeprincipper

  Karakteristika, operationer og ressourcer forbundet med at transportere et produkt eller en tjenesteydelse fra leverandøren til kunden.

Færdigheder

 • Pleje forbindelser med kunder

  Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til kunderne for at sikre tilfredshed og loyalitet ved at yde præcis og venlig rådgivning og støtte, levere kvalitetsprodukter og -tjenester og ved at give information efter salget og levere eftersalgsservice.

 • Vurdere udgifterne til nødvendige varer

  Forsøge at værdiansætte beløb og omkostninger til nødvendige forsyninger, f.eks. fødevarer og ingredienser.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Bestille varer

  Bestille produkter fra relevante leverandører for at få adgang til at købe nemme og billige.

 • Overholde virksomhedsstandarder

  Lede og administrere i overensstemmelse med organisations adfærdskodeks.

 • Pleje forbindelser med leverandører

  Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til leverandører og tjenesteydere med henblik på at etablere et positivt, profitabelt og varigt samarbejde og forhandlinger om kontrakter.

 • Administrere forsyninger

  Overvåge og kontrollere strømmen af forsyninger, der omfatter køb, oplagring og transport af den nødvendige kvalitet af råvarerne samt lageropgørelser af igangværende arbejde. Administrere forsyningskædens aktiviteter og synkronisere udbuddet med produktionsefterspørgsel og kunde.

 • Analysere forsyningskædestrategier

  Undersøge en organisations planlægningsoplysninger om produktionen, deres forventede output, kvalitet, mængde, omkostninger, tid og krav til arbejdskraft. Fremsætte forslag med henblik på at forbedre produkter, kvaliteten af tjenesterne og reducere omkostningerne.

 • Arbejde for virksomhedsvækst

  Udvikle strategier og planer for at opnå en vedvarende virksomhedsvækst, hvad enten virksomheden er selvejet eller ejet af andre. Stræbe efter at udføre tiltag, der øger indtægter og positive cashflow.

 • Analysere tendenser i forsyningskæden

  Analysere og opstille prognoser om tendenser og udvikling inden for forsyningskædeoperationer i forbindelse med teknologi, effektivitetssystemer, typer af produkter sendt, og logistiske krav til forsendelser for at forblive på forkant af forsyningskædemetoderne.

 • Administrere lager

  Administrere varelageret med henblik på udligning af de disponible mængder og udgifter til oplagring.

 • Analysere ændringer i logistik

  Vurdere de finansielle indvirkninger af mulige logistiske ændringer såsom forsendelsesformer, produktblandinger eller -mængder, transportører og transportmidler.

 • Vurdere leverandørrisici

  Evaluere leverandørernes resultater med henblik på at vurdere, hvilke leverandører der ikke eller muligvis ikke præsterer tilstrækkeligt, holde sig til kontrakterne, opfylde standardkravene og den ønskede kvalitet til enhver tid, eller som kunne udgøre fremtidige risici.

Source: Sisyphus ODB