Profession funktionschef for søtransport

Funktionschefer for søtransport koordinerer de administrative aktiviteter, der foregår i forbindelse med forvaltningen af fartøjer i forbindelse med søtransport. De forbereder fartøjer, kontrollerer tilgængeligheden, samarbejder med kunder, forvalter budgetter og fører tilsyn ud fra et økonomisk synspunkt i henhold til reglerne for maritime operationer.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Søfartøjstyper

  Kende en lang række søfartøjer og deres kendetegn og specifikationer. Anvende den pågældende viden til at sikre, at der tages hensyn til alle sikkerhedsmæssige, tekniske og vedligeholdelsesmæssige foranstaltninger i forbindelse med leveringen heraf.

 • Finansiel kapacitet

  Finansielle transaktioner såsom beregninger, omkostningsoverslag, budgetstyring under hensyntagen til relevante kommercielle og statistiske data, som f.eks. data for materialer, forsyninger og arbejdskraft.

 • Matche fartøjer med søtransportruter

  Forståelse for hvordan særlige skibstyper transporterer forskellig slags fragt og drives på forskellige sejlruter. Kende de nuværende søruter for at planlægge skibes ankomst og afgang fra havne.

 • Den Internationale Søfartsorganisations konventioner

  Have kendskab til Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) konventioner med henblik på at maksimere effektiviteten og sikkerheden ved international søtransport.

Færdigheder

 • Optimere flådeanvendelse

  Optimere udnyttelsen af flåden, dens synlighed, effektivitet og rentabilitet under anvendelse af speciel software til skibsstyring.

 • Overvåge skibsfartsoperationer

  Overvåge skibsfartsaktiviteter, materialer og omgivelser. Gennemgå oplysninger fra materialer, hændelser eller miljøet; identificere og vurdere problemer og kommunikere med kaptajner.

 • Administrere sikkerhedsstandarder for skibsfart

  Forvalte og opretholde sikkerhedsstandarder og -procedurer for skibsfart. Sikre, at alle forskrifter og standarder overholdes, inden et fartøj afsendes. Kan også være forpligtet til at fungere som medlem af et beredskabsteam.

 • Administrere diversificering af søtransport

  Holde sig ajour med tendenser og muligheder for omsætning for maritime operationer og tilstræbe maksimal anvendelighed af flåden. Føre tilsyn med muligheder såsom forsyning af offshore-udstyr, brandslukning, opsamling af oliespild, tunge løft og kabellægning.

 • Sikre, at virksomheden altid er parat til revision

  Sikre, at standarder og krav løbende overholdes, f.eks. ved at ajourføre certificeringer og overvåge aktiviteter for at sikre, at de korrekte procedurer følges, så der kan foretages revision uden problemer og der ikke kan identificeres negative forhold.

 • Samarbejde med transportvirksomheder

  Etablere forbindelser med transportvirksomheder for at forhandle fordelagtige aftaler om transport af varer og dyr.

 • Læse skibsdriftsdata

  Analysere og anvende fartøjsdata for at undgå potentielle problemer.

 • Planlægge daglige skibsfartsoperationer

  Planlægge daglige aktiviteter om bord på skibe, herunder opgaver i forbindelse med navigationssikkerhed, fragt, ballast, rengøring af tank og tankeftersyn.

 • Kommunikere og samarbejde med kolleger

  Samarbejde med andre kolleger for at sikre en fælles forståelse af arbejdsrelaterede anliggender og nå til enighed om de kompromiser, som det kan være nødvendigt at indgå mellem parter. Forhandle kompromiser mellem parter for at sikre, at arbejdet generelt fungerer effektivt med hensyn til at nå målene.

 • Udvikle effektivitetsplaner for skibsfart

  Tilrettelægge den mest effektive brug af lastrum og fartøjsbevægelse; monitorere antallet af tilgængelige kraner og havnepladser; og vurdere skibes fysiske tilstand samt virkningen af lastens vægt på skibes stabilitet.

 • Udarbejde revisionsplaner for skibe

  Planlægge og udarbejde fastlagte perioderevisionsordninger for fartøjer. Danne sig et billede af de krav og procedurer, der skal følges, og omsætte disse til nødvendige aktiviteter og tiltag.

 • Samarbejde med ledere

  Samarbejde med ledere i andre afdelinger med henblik på at sikre effektiv service og kommunikation, dvs. salg, planlægning, indkøb, handel, distribution og teknik.

 • Samarbejde med havnebrugere

  Kommunikere og samarbejde med havnebrugere, f.eks. speditører, fragtkunder og havneforvaltere.

 • Formidle fartøjskrav

  Rådgive skibs- og flådeledelsen om fragtkrav, rengøring af tank, stabilitet og stress, og hvordan alle lovkrav til fartøjet på dette område fortsat opfyldes.

 • Administrere fartøjsflåde

  Administrere en fartøjsflåde, der er ejet af et selskab, og kende den nøjagtige flådekapacitet, vedligeholdelseskravene og de nødvendige officielle autorisationer.

 • Forenkle kommunikation inden for skibsfartsledelse

  Udvikle programmer og procedurer, der forenkler udvekslingen af oplysninger mellem afdelinger og interessenter ved drift og forvaltning af skibsfart. Lette en enkel dialog mellem de forskellige aktører, der er involveret i operationer, såsom besætninger, havnearbejdere, skibsadministration, tilsynsorganer og kunder.

 • Udføre miljøaudit

  Brug udstyr til at måle forskellige miljøparametre for at identificere miljøproblemer og undersøge, hvordan de kan løses. Gennemføre inspektioner for at sikre overholdelse af miljølovgivningen.

Source: Sisyphus ODB