Profession funktionschef for transport via indre farvande

Funktionschefer for transport via indre farvande koordinerer de administrative aktiviteter og lastfordelingsaktiviteter, der finder sted i forbindelse med transport ad indre vandveje. De tjekker tilgængelighed, samarbejder med klienter, administrerer budgetter og fører tilsyn med driften fra et økonomisk synspunkt.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Finansiel kapacitet

  Finansielle transaktioner såsom beregninger, omkostningsoverslag, budgetstyring under hensyntagen til relevante kommercielle og statistiske data, som f.eks. data for materialer, forsyninger og arbejdskraft.

 • Europæisk klassificering af indre vandveje

  Have et kendskab til den europæiske klassificering af indre vandveje; bruge moderne informationssystemer til at sammenligne dimensionerne for en vandvej med fartøjets dimensioner.

 • Miljøaspekter af indlandsskibsfart

  At overveje miljømæssige aspekter af skibenes drift med henblik på at anvende fartøjer på en effektiv og miljøvenlig måde. At forstå miljøaspekter ved sejlads på indenlandske vandveje.

 • Politiforskrifter for indre vandveje

  Forstå reglerne for vandveje, lovkrav og relevante politibestemmelser. Håndtere og vedligeholde bøjer, mærkningssystemer og dag- og natteskilte.

Færdigheder

 • Revidere skibsdokumentation

  Revidere skibsdokumentation vedrørende lastskibstilladelser, information om folkesundhed, besætningsmedlemmer og aktiviteter samt andre compliance-regler.

 • Formidle fartøjskrav

  Rådgive skibs- og flådeledelsen om fragtkrav, rengøring af tank, stabilitet og stress, og hvordan alle lovkrav til fartøjet på dette område fortsat opfyldes.

 • Udføre operationer mellem skib og kyst

  Betjene radiosignaler mellem skib og kyst og udføre processer til udveksling af de oplysninger, der er nødvendige for fartøjets drift.

 • Administrere sikkerhedsstandarder for indlandsskibsfart

  Administrere og opretholde sikkerhedsstandarder og -procedurer inden for transport ad indre vandveje. Sikre, at alle forskrifter og standarder overholdes, inden et fartøj sendes afsted. Kan også være forpligtet til at optræde som medlem af et beredskabsteam.

 • Administrere fartøjsflåde

  Administrere en fartøjsflåde, der er ejet af et selskab, og kende den nøjagtige flådekapacitet, vedligeholdelseskravene og de nødvendige officielle autorisationer.

 • Have adgang til forsendelsestakster

  Have mulighed for at få adgang til oplysninger om forsendelsestakser og sammenligne oplysningerne på tværs af leverandører. Bruge disse oplysninger til at udarbejde tilbud til kunder.

 • Undgå uplanlagt skibsvedligeholdelse

  Kontrollere fartøjernes tilstand løbende for at sikre tilfredsstillende resultater, overholdelse af regler og årlige revisioner.

 • Skelne mellem forskellige skibstyper

  Genkende og angive navnene på forskelle typer fartøjer, der forekommer ofte i europæisk søtransport, forstå de forskellige egenskaber, konstruktionsdetaljer og lastkapaciteter for forskellige fartøjer.

 • Læse skibsdriftsdata

  Analysere og anvende fartøjsdata for at undgå potentielle problemer.

 • Sammenkæde data mellem alle nationale forretningsenheder

  Sammenkæde data mellem alle divisioner og indlandsenheder — f.eks. dokning i havne, bistand til skibe og flytning af pramme — til flodtransport, bugsering og søsætningstjenester.

 • Spore forsendelsessteder

  Spore de forskellige forsendelsessteder, hvor pakkerne ankommer, for at opretholde et effektivt distributionssystem og sporingssystemer til tiden for kunder.

 • Analysere skibsdata

  Indsamle oplysninger fra et fartøjs administrationssoftware og krydshenvise dem med henblik på at analysere data fra forskellige synsvinkler. Analysere data og anvende dømmekraft med henblik på beslutningstagning.

 • Håndtere papirarbejde i forbindelse med forsendelser

  Håndtere papirarbejde, der indeholder oplysninger om forsendelser og hører til varer, der skal forsendes. Sikre, at identifikationsoplysningerne er fuldstændige, synlige og i overensstemmelse med alle forordninger. Kontrollere mærkater med angivelse af produktets antal, det endelige bestemmelsessted og modelnumre.

 • Overvåge gyldigheden af skibscertifikater

  Kontrollere og overvåge gyldigheden af skibets certifikat og andre officielle dokumenter, der skal medbringes om bord. Viden og kunnen med henblik på at sikre gyldigheden af certifikater og andre dokumenter, der skal medbringes om bord.

 • Spore forsendelser

  Spore alle forsendelsesbevægelser dagligt ved at anvende oplysninger fra sporingssystemer og proaktivt underrette kunderne om, hvor forsendelserne befinder sig.

 • Optimere flådeanvendelse

  Optimere udnyttelsen af flåden, dens synlighed, effektivitet og rentabilitet under anvendelse af speciel software til skibsstyring.

 • Udarbejde revisionsplaner for skibe

  Planlægge og udarbejde fastlagte perioderevisionsordninger for fartøjer. Danne sig et billede af de krav og procedurer, der skal følges, og omsætte disse til nødvendige aktiviteter og tiltag.

 • Planlægge transportaktiviteter

  Planlægge mobilitet og transport for forskellige afdelinger med henblik på at opnå den bedst mulige transport af udstyr og materialer. Forhandle de bedst mulige leveringspriser, sammenligne forskellige tilbud og vælge det mest pålidelige og rentable tilbud.

 • Planlægge daglige skibsfartsoperationer

  Planlægge daglige aktiviteter om bord på skibe, herunder opgaver i forbindelse med navigationssikkerhed, fragt, ballast, rengøring af tank og tankeftersyn.

 • Føre tilsyn med forsendelsesruter

  Tilrettelægge distributionen af lasten, også kendt som "videreforsendelse". Tage hensyn til kundens instrukser og bestemme, hvor regelmæssige ruter eller forskellige ruter kan være påkrævet.

 • Støtte udviklingen af det årlige budget

  Støtte udviklingen af det årlige budget ved at fremlægge basisdata som defineret i forbindelse med driftsbudgetprocessen.

Source: Sisyphus ODB