Profession intermodal logistikchef

Intermodale logistikchefer forvalter og fører tilsyn med kommercielle og operationelle aspekter af intermodal logistik for en organisation.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Intermodale muligheder

  Have viden om nuværende og fremtidige intermodale muligheder og alternativer som f.eks. piggybacking-systemet, vej-jernbane-systemet, fishy back-systemet, birdyback-systemer, systemer med lav kasse eller push-pull cargo sprinter.

 • Intermodalitet

  Forstå intermodalitet ved at beregne, forstå og reagere på dens rolle i forbindelse med at ændre kundekrav og øge konkurrenceevnen i forsyningskæderne på et globalt marked.

 • Styring af forsyningskæden

  Strømmen af varer i forsyningskæden, transport og lagring af råmaterialer, procesintern oversigt og færdigvarer fra oprindelsessted til forbrugsstedet.

 • Fragttransportmetoder

  Have et kendskab til forskellige former for transport som f.eks. lufttransport, søtransport eller intermodal fragttransport. Være specialiseret i en af formerne og have et dybere kendskab til detaljerne og procedurerne i denne metode.

Færdigheder

 • Spore forsendelser

  Spore alle forsendelsesbevægelser dagligt ved at anvende oplysninger fra sporingssystemer og proaktivt underrette kunderne om, hvor forsendelserne befinder sig.

 • Pleje forbindelser med kunder

  Opbygge et varigt og meningsfyldt forhold til kunderne for at sikre tilfredshed og loyalitet ved at yde præcis og venlig rådgivning og støtte, levere kvalitetsprodukter og -tjenester og ved at give information efter salget og levere eftersalgsservice.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle en kontrakts vilkår, betingelser, omkostninger og andre specifikationer, samtidig med at det sikres, at de opfylder de retlige krav og er retsgyldige. Føre tilsyn med gennemførelsen af kontrakten, blive enige om og dokumentere eventuelle ændringer.

 • Planlægge transportaktiviteter

  Planlægge mobilitet og transport for forskellige afdelinger med henblik på at opnå den bedst mulige transport af udstyr og materialer. Forhandle de bedst mulige leveringspriser, sammenligne forskellige tilbud og vælge det mest pålidelige og rentable tilbud.

 • Sørge for kundeopfølgning

  Give kunder venlig og hurtig besked om at modtage ordrer, underrette dem i tilfælde af transportproblemer og træffe hurtige beslutninger.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Forhandle fragtpriser

  Forhandle fragtpriser; stræbe efter maksimal effektivitet i logistik og transport; beregne effektive ruter til transport af fragtgods.

 • Kommunikere med kunder

  Besvare og kommunikere med kunderne på den mest effektive og hensigtsmæssige måde for at sætte dem i stand til at få adgang til de ønskede produkter eller tjenester eller til enhver anden form for hjælp, de måtte ønske.

 • Garantere kundetilfredshed

  Håndtere kundeforventninger på en professionel måde og foregribe og imødekomme deres behov og ønsker. Tilbyde fleksibel kundeservice for at sikre kundetilfredshed og -loyalitet.

 • Spore forsendelsessteder

  Spore de forskellige forsendelsessteder, hvor pakkerne ankommer, for at opretholde et effektivt distributionssystem og sporingssystemer til tiden for kunder.

 • Forhandle logistiktjenester

  Nå til enighed om planlægning og kontrol af varebevægelser og alle dertil knyttede logistiske støtteaktiviteter uden at tabe egne eller andres mål af syne.

 • Have adgang til forsendelsestakster

  Have mulighed for at få adgang til oplysninger om forsendelsestakser og sammenligne oplysningerne på tværs af leverandører. Bruge disse oplysninger til at udarbejde tilbud til kunder.

 • Administrere virksomheders transportstrategi

  Administrere en virksomheds transportstrategi; kommunikere med medlemmer af ledelsen; sikre, at strategierne stemmer overens med selskabets mål.

 • Rekruttere medarbejdere

  Ansætte nye medarbejdere ved at afgrænse jobfunktionen, annoncere, gennemføre interview og udvælge medarbejdere i overensstemmelse med virksomhedens politik og lovgivning.

 • Udvikle kommunikationsnet med forsendelsessteder

  Etablere forbindelser med forsendelsessteder for at lette leveringen af varer.

 • Udvise stewardship

  Udvise stewardship for at sikre effektiv og ansvarlig planlægning og forvaltning af ressourcer.

 • Implementere transportstrategi

  Anslå et firmas behov og mål hvad angår transportstrategi og anvende dette som grundlag for tiltag til at gennemføre strategien.

Source: Sisyphus ODB