Profession konsulent inden for vedvarende energi

Konsulenter inden for vedvarende energi rådgiver kunderne om fordele og ulemper ved forskellige vedvarende energikilder. De gennemfører undersøgelser og interviews i forbindelse med efterspørgslen efter og meninger om vedvarende energi og bestræber sig på at rådgive kunder om den mest fordelagtige vedvarende energikilde til deres formål.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Markedsanalyse

  Det fagområde der vedrører markedsanalyse og -forskning og dets særlige forskningsmetoder.

 • Solenergi

  Den energi, der stammer fra lys og varme fra solen, og som kan udnyttes og anvendes som en vedvarende energikilde med forskellige teknologier, f.eks. solceller til elproduktion og solvarme (STE) til termisk energiproduktion.

 • Produktkarakteristika

  De konkrete egenskaber ved et produkt, såsom dets materialer, egenskaber og funktioner, samt dets forskellige anvendelsesformål, egenskaber og behov.

 • Karakteristika ved tjenesteydelser

  Karakteristika ved en tjenesteydelse, der kan omfatte indhentning af oplysninger om dens anvendelse, funktion, egenskaber, brug og støttekrav.

 • Energieffektivitet

  Information om reduktion af energiforbruget. Det omfatter beregning af forbruget af energi, levering af certifikater og støtteforanstaltninger, energibesparelser ved at mindske efterspørgslen, fremme en effektiv udnyttelse af fossile brændstoffer og fremme brugen af vedvarende energi.

 • Vedvarende energiteknologier

  De forskellige typer energikilder, der ikke kan udtømmes, som f.eks. vind, sol, vand, biomasse og biobrændsel. De forskellige teknologier, der anvendes til at implementere disse typer energi i stigende grad, såsom vindmøller, vandkraftdæmninger, solceller og koncentreret solenergi.

Færdigheder

 • Fremme miljøbevidsthed

  Beregne CO2-fodaftryk af forretningsprocesser og anden praksis med henblik på at fremme bæredygtighed og øge bevidstheden om indvirkningen på miljøet.

 • Promovere bæredygtig energi

  Promovere brugen af vedvarende el- og varmeproduktion til organisationer og enkeltpersoner med henblik på at arbejde hen imod en bæredygtig fremtid og tilskynde til salg af udstyr til vedvarende energi, f.eks. solcelleudstyr.

 • Fastlægge energibehov

  Fastlægge arten og omfanget af den energiforsyning, der er nødvendig i en bygning eller et anlæg, med henblik på at levere de mest fordelagtige, bæredygtige og omkostningseffektive energitjenester til en forbruger.

 • Oplyse om statsstøtte

  Give oplysninger til kunder om de tilskud og finansieringsprogrammer, som regeringen har tildelt til små og store projekter på forskellige områder, f.eks. fremme af vedvarende energi.

 • Vurdere kunder

  Give et hurtigt billede af kunders personlige forhold, behov og præferencer.

 • Gennemføre markedsundersøgelser

  Indsamle, vurdere og præsentere data om målmarked og -kunder for at fremme strategisk udvikling og feasibility-undersøgelser. Identificere markedstendenser.

 • Oplyse om solpaneler

  Give organisationer og enkeltpersoner, som søger efter alternative metoder til at forsyne faciliteter og boliger med energi, oplysning om omkostninger, fordele og ulemper ved installation og brug af solpaneler, og hvad der skal tages i betragtning, når man overvejer at købe og installere solvarmeanlæg.

 • Oplyse om geotermiske varmepumper

  Give organisationer og enkeltpersoner, i forbindelse med deres søgning efter alternative metoder til energiforsyning af bygninger, oplysning om omkostninger, fordele og negative aspekter ved installation og brug af geotermiske varmepumper til forsyningspligtydelser, og hvad der skal tages højde for ved køb og installation af geotermiske varmepumper.

 • Oplyse om vindmøller

  Give organisationer og enkeltpersoner, som søger efter alternative energimetoder, oplysning om omkostninger, fordele og ulemper ved installation og brug af vindmøller, både til boliger og fælles, og hvad der skal tages i betragtning, når man overvejer at indføre vindmølleteknologi.

 • Udvikle et fagligt netværk

  Nå ud til og mødes med folk i en professionel kontekst. Finde et fælles grundlag og bruge dine kontakter til gavn for begge parter. Holde styr på folk i dit eget professionelle netværk og holde dig opdateret om deres aktiviteter.

 • Rådgive om opvarmningssystemers energieffektivitet

  Informere og rådgive klienter om, hvordan man kan bevare et energieffektivt varmeanlæg i deres hjem eller kontor og mulige alternativer.

Source: Sisyphus ODB