Profession lagerchef

Lagerchefer har ansvaret for opbevaringsfaciliteter. De administrerer driften og personalet inden for faciliteterne.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Projektstyring

  Have et kendskab til projektstyring og de aktiviteter, der omfatter dette område. Have viden om de variabler, der indgår i projektstyringen, såsom tid, ressourcer, krav, frister og reaktion på uventede hændelser.

 • Lagerforskrifter

  Kende og overholde de lokale lagerforskrifter og -regler, holde sig opdateret ved at undersøge gældende og ny lovgivning.

 • Sikkerhedsforskrifter for lagerbygninger

  Lagersikkerhedsprocedurer og -forskrifter for at forebygge uheld og farer. Følge sikkerhedsbestemmelserne og inspicere udstyr.

 • Gods transporteret fra lagerbygninger

  Have viden om godset, der transporteres fra lagerfaciliteterne. Forstå de retlige krav og sikkerhedskravene til gods, farerne, som materialerne kan indeholde; angive løsninger og ordentlig instruktion til håndteringen af gods.

 • Lagerarbejde

  Kende de grundlæggende principper og praksis for lageroperationer, f.eks. oplagring af varer. Forstå og opfylde kundernes behov og krav, samtidig med at lagerudstyr, plads og arbejdskraft anvendes effektivt.

Færdigheder

 • Indtage en målrettet ledelsesrolle over for kolleger

  Tage en lederrolle i organisationen og med kolleger for at varetage coaching og vejledning af underordnede med specifikke mål.

 • Udføre omkostningsberegningsaktiviteter

  Gennemføre de omkostningsrelaterede aktiviteter og operationer inden for regnskabsvirksomheden, som f.eks. standardomkostningsudvikling, analyse af gennemsnitspriser, analyse af avancer og omkostningsprocent, lagerstyring og variansanalyse. Rapportere resultaterne til ledelsen og rådgive om mulige fremgangsmåder til kontrol og reduktion af omkostningerne.

 • Opfylde produktivitetsmål

  Udvikle metoder til at fastslå produktivitetsforbedringer, tilpasse de mål, der skal nås, og den tid og de ressourcer, der er nødvendige.

 • Sørge for lagersikkerhed

  Sikre, at produkterne opbevares på passende vis. Overholde sikkerhedsprocedurer.

 • Sørge for effektiv udnyttelse af lagerplads

  Tilstræbe en effektiv udnyttelse af lagerplads med sikring af maksimal effektivitet, samtidig med at de miljømæssige og budgetmæssige mål opfyldes.

 • Overvåge sikkerhedsprocedurer i forbindelse med lagerarbejde

  Føre tilsyn med og håndhæve sikkerhedsprocedurer.

 • Vedligeholde lagerkontrolsystemer

  Holde lagerkontrolsystemerne ajour og sikre nøjagtighed i beholdningen.

 • Planlægge oplagring af produkter

  Beslutte, hvor og hvordan varerne skal oplagres på lageret.

 • Vedligeholde lagerbygningers fysiske tilstand

  Udvikle og gennemføre nye layouts for lagerbygninger for at bevare faciliteterne i god driftsstand; udstede arbejdsordrer for reparations- og udskiftningsarbejder.

 • Føre tilsyn med merværdiaktiviteter på lager

  Føre tilsyn med lageraktiviteter, f.eks. lagring og modtagelse og forsendelse af forskellige varer såsom fødevarer, drikkevarer, tøj og husholdningsartikler.

 • Administrere lagerstyringssystem

  Anvende software ved oplagring af materialer på et lager; lageroperationerne omfatter forsendelse, modtagelse og plukning.

 • Vedligeholde lagerdatabase

  Holde databasen over digitale lagre opdateret og tilgængelig.

 • Planlægge skiftehold

  Planlægge personales arbejdstid og skift i henhold til virksomhedens behov.

 • Give instrukser til personalet

  Give instrukser til underordnede ved anvendelse af forskellige kommunikationsteknikker. Tilpasse kommunikationsstilen til målgruppen med henblik på at give instrukser efter hensigten.

 • Skabe et arbejdsmiljø, der er befordrende for konstant forbedring

  Arbejde med ledelsespraksis, såsom løbende forbedring, forebyggende vedligeholdelse. Vær opmærksom på problemløsning og samarbejdsprincipper.

 • Udvikle løsninger på problemer

  Løse problemer, der opstår i forbindelse med planlægning, prioritering, organisation, ledelse/facilitering af handling og evaluering af resultater. Anvende systematiske indsamlingsprocesser, analysere og sammenfatte oplysninger med henblik på at evaluere den nuværende praksis og skabe nye opfattelser af praksis.

 • Uddanne medarbejdere

  Lede og vejlede medarbejderne gennem en proces, hvor de undervises i de færdigheder, der er nødvendige for at varetage det potentielle job. Tilrettelægge aktiviteter, der sigter mod at indføre arbejde og systemer eller forbedre enkeltpersoners og gruppers præstationer i organisatoriske rammer.

 • Anvende sikkerhedsstyring

  Anvende og føre tilsyn med foranstaltninger og forskrifter vedrørende sikkerhed og sikring for at opretholde et sikkert miljø på arbejdspladsen.

 • Overvåge lagerplads

  Føre tilsyn med og organisere det område, hvor produkter opbevares.

 • Forstå finansiel forretningsterminologi

  Forstå betydningen af grundlæggende finansielle begreber og udtryk anvendt i virksomheder og finansielle institutioner eller organisationer.

 • Administrere lagerarbejde

  Administrere lagerarbejde, f.eks. levering af ordrer og opretholdelse af lagerbeholdninger, styre sikkerhed og risikoforebyggelse i lageret, følge planer med henblik på maksimering af effektiviteten i forsyningskæden.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Coache medarbejdere

  Vedligeholde og forbedre medarbejdernes resultater ved at vejlede enkeltpersoner eller grupper i, hvordan man optimerer særlige metoder, færdigheder eller evner, ved hjælp af tilpassede coachingstile og -metoder. Vejlede nyansatte og bistå dem med at lære nye virksomhedssystemer.

 • Administrere forsendelsessoftwaresystemer

  Administrere softwaresystemer til forsendelse for at udføre opgaver såsom produktion af arbejdsordrer, ruteplanlægning og andre aktiviteter.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Uddanne personale i lagerstyring

  Iværksætte de nødvendige uddannelsesaktiviteter og -programmer i lagerstyring for virksomhedens personale.

 • Føre tilsyn med fragtrelaterede bilag

  Føre tilsyn med fragtfakturering og faktureringsnøjagtighed

 • Administrere lagerorganisering

  Styre organiserings- og designlayout for lagerbygning og lagerpersonale; handle for at sikre maksimal sikkerhed og risikoforebyggelse.

 • Forbedre forretningsgange

  Optimere en organisations operationer for at opnå effektivitet. Analysere og tilpasse eksisterende forretningsaktiviteter med henblik på at opstille nye målsætninger og nå nye mål.

 • Planlægge fremtidige kapacitetsbehov

  Udvikle en solid forretningsplan for fremtidige kapacitetsbehov samt beslutte, om en virksomhed er i stand til at møde efterspørgslen efter dens produkter eller ydelser.

 • Etablere forretningsforbindelser

  Etablere et positivt, langsigtet forhold mellem organisationer og interesserede tredjeparter såsom leverandører, distributører, aktionærer og andre interessenter for at informere dem om organisationen og dens mål.

 • Sørge for bogføring

  Holde styr på og færdiggøre alle formelle dokumenter, der repræsenterer en virksomheds eller et projekts økonomiske transaktioner.

 • Administrere lager

  Administrere varelageret med henblik på udligning af de disponible mængder og udgifter til oplagring.

 • Arbejde i et logistikteam

  Kunne arbejde sikkert i et logistikteam, hvor alle medlemmer af teamet varetager en rolle, der skal øge gruppens effektivitet.

 • Administrere eksterne logistikudbydere

  Koordinere tjenesteydere i forbindelse med oplagring og transport.

 • Planlægge forsendelse af produkter

  Organisere og planlægge afsendelse af varer efter tidsplanen.

Source: Sisyphus ODB