Profession sælger inden for solenergi

Sælgere inden for solenergi rådgiver om solenergi til husholdnings- eller industrielle formål og sigter mod at fremme brugen af solenergi som en alternativ og mere bæredygtig energikilde. De kommunikerer med potentielle kunder og deltager i netværksarrangementer for at sikre øget salg af solenergiprodukter.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Karakteristika ved tjenesteydelser

  Karakteristika ved en tjenesteydelse, der kan omfatte indhentning af oplysninger om dens anvendelse, funktion, egenskaber, brug og støttekrav.

 • Produktkarakteristika

  De konkrete egenskaber ved et produkt, såsom dets materialer, egenskaber og funktioner, samt dets forskellige anvendelsesformål, egenskaber og behov.

 • Industrielle varmesystemer

  Varmesystemer med gas, træ, olie, biomasse, solenergi og andre vedvarende energikilder og deres energibesparelsesprincipper, der specifikt gælder for industribygninger og -anlæg.

 • Varmesystemer i boliger

  De moderne og traditionelle varmesystemer, der fødes med gas, træ, olie, biomasse, solenergi og andre vedvarende energikilder og deres energibesparelsesprincipper.

 • Energieffektivitet

  Information om reduktion af energiforbruget. Det omfatter beregning af forbruget af energi, levering af certifikater og støtteforanstaltninger, energibesparelser ved at mindske efterspørgslen, fremme en effektiv udnyttelse af fossile brændstoffer og fremme brugen af vedvarende energi.

 • Elmarked

  Tendenser og væsentlige drivkræfter på markedet for handel med elektricitet, metoder og praksis inden for elhandel samt identifikation af de vigtigste aktører i elsektoren.

 • Solenergi

  Den energi, der stammer fra lys og varme fra solen, og som kan udnyttes og anvendes som en vedvarende energikilde med forskellige teknologier, f.eks. solceller til elproduktion og solvarme (STE) til termisk energiproduktion.

Færdigheder

 • Rådgive om opvarmningssystemers energieffektivitet

  Informere og rådgive klienter om, hvordan man kan bevare et energieffektivt varmeanlæg i deres hjem eller kontor og mulige alternativer.

 • Oplyse kunder om energiforbrugsafgifter

  Oplyse en energidetailleverandørs potentielle kunder om de månedlige afgifter, der opkræves for deres energiforsyningstjenester, og eventuelle ekstragebyrer.

 • Fremme miljøbevidsthed

  Beregne CO2-fodaftryk af forretningsprocesser og anden praksis med henblik på at fremme bæredygtighed og øge bevidstheden om indvirkningen på miljøet.

 • Oplyse om statsstøtte

  Give oplysninger til kunder om de tilskud og finansieringsprogrammer, som regeringen har tildelt til små og store projekter på forskellige områder, f.eks. fremme af vedvarende energi.

 • Udvikle et fagligt netværk

  Nå ud til og mødes med folk i en professionel kontekst. Finde et fælles grundlag og bruge dine kontakter til gavn for begge parter. Holde styr på folk i dit eget professionelle netværk og holde dig opdateret om deres aktiviteter.

 • Oplyse om solpaneler

  Give organisationer og enkeltpersoner, som søger efter alternative metoder til at forsyne faciliteter og boliger med energi, oplysning om omkostninger, fordele og ulemper ved installation og brug af solpaneler, og hvad der skal tages i betragtning, når man overvejer at købe og installere solvarmeanlæg.

 • Vurdere kunder

  Give et hurtigt billede af kunders personlige forhold, behov og præferencer.

 • Promovere bæredygtig energi

  Promovere brugen af vedvarende el- og varmeproduktion til organisationer og enkeltpersoner med henblik på at arbejde hen imod en bæredygtig fremtid og tilskynde til salg af udstyr til vedvarende energi, f.eks. solcelleudstyr.

 • Finde frem til kundebehov

  Brug passende spørgsmål og aktiv lytning til at identificere kundernes forventninger, ønsker og krav alt efter produkt og tjenester.

Source: Sisyphus ODB