Beroep Juridisch beleidsambtenaar, anders

Een juridisch beleidsmedewerker ontwikkelt bestuurlijk-juridisch beleid en voert dit uit en evalueert het. Voor het opstellen van het beleid verzamelt en bestudeert een juridisch beleidsmedewerker relevante gegevens en ontwikkelingen. Een juridisch beleidsmedewerker netwerkt, overlegt en vergadert met veel verschillende partijen voor het opstellen van een nieuw beleid of het veranderen van beleid om zo draagvlak te creëren en het beleid af te stemmen op wensen en behoeften in de praktijk. Na implementatie wordt het beleid geëvalueerd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken juridisch beleidsambtenaar, anders

 • Ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van bestuurlijk-juridisch beleid.
 • Verzamelen en bestuderen van interessante gegevens en ontwikkelingen.
 • Netwerken, overleggen en vergaderen met verschillende belanghebbenden.
 • Evalueren van het beleid op uitvoering en resultaat.

Gerelateerde beroepen nationale overheidsdienst

 • Adviseur administratieve organisatie
 • Beleidsadviseur
 • Bestuurder publieke organisatie
 • Diplomatiek vertegenwoordiger
 • Hogere overheidsfunctionaris
 • Inspecteur staatseigendommen
 • Lid Tweede of Eerste Kamer, wetgever
 • Overheidsfunctionaris belastingen of accijnzen
 • Overheidsfunctionaris vergunningen
 • Politicoloog

Source: Sisyphus ODB