Yrke IKT-sikkerhetsadministrator

IKT-sikkerhetsadministratorer planlegger og gjennomfører sikkerhetstiltak for å verne informasjon og data mot uautorisert tilgang, tilsiktet angrep, tyveri og skade.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Administrasjon av mobile enheter

  Metoder for håndtering av bruken av mobile innretninger i en organisasjon samtidig som sikkerheten ivaretas.

 • Kvalitetssikringsmetoder

  Prinsipper for kvalitetssikring og de fastsatte prosessene og aktivitetene som brukes til måling, kontroll og sikring av kvaliteten på produkter og prosesser.

 • Internett-styring

  Prinsipper, forskrifter, normer og programmer som former utviklingen og bruken av Internett, f.eks. administrasjon av domenenavn, registre og register, i henhold til ICANN/IANA-forskrifter og anbefalinger, IP-adresser og navn, navnetjenere, DNS, TLDer og aspekter av IDNer og DNSSEC.

 • Databaseutviklingsverktøy

  Metoder og verktøy som brukes for å opprette logiske og fysiske strukturer for databaser, f.eks. logiske datastrukturer, diagrammer, modellmetoder og enhetsrelasjoner.

 • Organisatorisk resiliens

  Strategier, metoder og teknikker som øker organisasjonens kapasitet for å beskytte og opprettholde tjenestene og driften som oppfyller målet til organisasjonen, og som skaper varige verdier ved en effektiv håndtering av de samlede spørsmålene som gjelder sikkerhet, beredskap, risiko og katastrofeberedskap.

 • Sikkerhetsrisikoer for IKT-nettverk

  Risikofaktorer, som maskinvare- og programvarekomponenter, enheter, grensesnitt og retningslinjer i IKT-nettverk, risikovurderingsmetoder som kan anvendes for å vurdere alvorlighetsgraden og følgene av trusler og beredskapsplaner for hver sikkerhetsrisikofaktor.

 • Mottiltak mot cyberangrep

  Strategier, teknikker og verktøy som kan brukes til å oppdage og avverge ondsinnede angrep mot organisasjoners informasjonssystemer, infrastrukturer og nettverk.

 • Internet of Things

  De allmenne prinsippene, kategoriene, kravene, begrensningene og sårbarheten ved intelligente innretninger (de fleste av dem er beregnet på Internett).

 • Beste praksis for systemgjenoppretting

  Forberedelse for gjenoppretting eller videreføring av teknologisk infrastruktur som er avgjørende for en organisasjon.

Ferdigheter

 • Løse IKT-systemproblemer

  Identifisere mulig funksjonssvikt i komponenter. Overvåke, dokumentere og kommunisere om hendelser. Ta i bruk egnede ressurser med minst mulig nedetid, og ta i bruk egnede diagnoseverktøy.

 • Vedlikeholde IKT-identitetsadministrering

  Forvalte identifisering, autentisering og godkjenning av enkeltpersoner i et system og kontrollere deres tilgang til ressurser ved hjelp av brukerrettigheter og -begrensninger.

 • Sikre forsvarlig dokumenthåndtering

  Garantere at standarder og regler for registrering og sporing for dokumentstyring er fulgt, for eksempel ved å sikre at endringer blir identifisert, at dokumentene er leselige, og at utdaterte dokumenter ikke brukes.

 • Administrere IT-sikkerhetsbrudd

  Gi veiledning i anvendelse og oppfyllelse av relevante bransjestandarder, beste praksis og juridiske krav for informasjonssikkerhet.

 • Utføre IKT-feilsøking

  Identifisere problemer med servere, stasjonære datamaskiner, skrivere, nettverk og fjerntilgang, og gjennomføre tiltak for å løse problemene.

 • Anvende selskapsretningslinjer

  Anvende prinsippene og reglene som styrer aktivitetene og prosessene i en organisasjon.

 • Identifisere IKT-systemsvakheter

  Analysere systemet og nettarkitekturen, maskinvare- og programvarekomponenter og data for å identifisere svakheter og sårbarhet med tanke på innbrudd eller angrep.

 • Vedlikeholde databasesikkerhet

  Beherske en rekke ulike kontroller for informasjonssikkerhet for å kunne utøve maksimal databasebeskyttelse.

 • Ivareta IKT-systemkvalitet

  Sikre korrekt drift i samsvar med konkrete behov og resultater med hensyn til utvikling, integrasjon, sikkerhet og generell forvaltning av IKT-systemer.

 • Tolke tekniske tekster

  Lese og forstå tekniske tekster som gir informasjon om hvordan en oppgave skal utføres, vanligvis forklart i trinn.

Source: Sisyphus ODB