Yrke anleggssjef i steinbrudd

Anleggssjefer i steinbrudd planlegger, har tilsyn med og samordner driften ved steinbrudd. De samordner utvinning, bearbeiding og transport og sikrer at disse prosessene fungerer smidig og i henhold til HMS-standarder. Anleggssjefer i steinbrudd sørger for vellykket drift av steinbruddet og gjennomfører selskapsstrategier og -retningslinjer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Gruvedrift

  Tekniske felter som er relevante for gruvedrift. Prinsipper, teknikker, prosedyrer og utstyr som brukes ved utvinning av mineraler.

 • Virkningen av geologiske faktorer på gruvedrift

  Være oppmerksom på virkningen av geologiske faktorer, f.eks. feil og steinbevegelser, under gruvedrift.

 • Lovgiving for gruvesikkerhet

  Lover, forskrifter og regler for god praksis som er relevante for sikkerheten ved gruvedrift.

Ferdigheter

 • Overvåke gruveproduksjon

  Føre tilsyn med produksjonstakten for å beregne driftseffektivitet.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

 • Administrere nødprosedyrer

  Reagere raskt i nødstilfeller og igangsette nødprosedyrer.

 • Overvåke gruveplanleggingsaktiviteter

  Lede, kontrollere og undersøke gruveplanlegging og ha tilsyn med personell og aktiviteter.

 • Utvikle helse- og sikkerhetsstrategier i gruvedrift

  Utvikle strategier og prosedyrer for å håndtere helse og sikkerhet i gruvedrift. Sørge for at fremgangsmåter som et minimum er i samsvar med nasjonal lovgivning.

 • Identifisere prosessforbedringer

  Identifisere mulige forbedringer av driftsmessige og økonomiske resultater.

 • Inspisere gruvesikkerhetsforhold

  Inspisere gruveområder og sørge for at arbeidsvilkårene og utstyret er trygt.

 • Administrere gruveanleggsutstyr

  Føre tilsyn med anskaffelse, installasjon, vedlikehold og oppbevaring av utstyr for gruvedrift.

 • Optimalisere økonomisk ytelse

  Lede og koordinere organisasjonens finansielle virksomhet og budsjettvirksomhet for å få et best mulig økonomisk resultat.

 • Kommunisere om mineralproblemer

  Kommunisere med entreprenører, politikere og offentlige tjenestemenn om mineralproblemer.

 • Overvåke gruvekostnader

  Overvåke totalkostnadene ved gruveaktiviteter og -prosjekter, samt nødvendig utstyr; arbeide for maksimal kostnadseffektivitet.

 • Håndtere kommersielle risikoer

  Analysere og vurdere kommersielle risikoer, og utvikle egnede strategier for å finne løsninger på disse.

 • Kommunisere om de miljømessige konsekvensene av gruvedrift

  Forberede diskusjoner, foredrag, konsultasjoner med interessenter og offentlige høringer angående miljøspørsmål knyttet til gruvedrift.

 • Evaluere gruveutviklingsprosjekter

  Evaluere metoder og prosedyrer for gruvedrift, inkludert avfallshåndtering, planer for gruvens levetid, produksjonsplan og pengebruk.

 • Lage planer for en gruve

  Utarbeide og ajourholde planer og tegninger for områder over og under jorden ved et gruveanlegg; utføre undersøkelser og risikovurderinger av potensielle gruveområder.

 • Sikre føring av gruveregistre

  Sikre at kravene til rapportering av produksjon, miljøpåvirkning og tekniske aspekter oppfylles for å kunne analysere produktiviteten og for å overholde lovfestede krav.

 • Sikre samsvar med sikkerhetslovgivning

  Iverksette sikkerhetsprogrammer for å følge nasjonale lover og regler. Sørge for at utstyr og prosesser er i samsvar med sikkerhetsforskriftene.

Source: Sisyphus ODB