Yrke ansvarlig for IKT-fleksibilitet

Ansvarlige for IKT-fleksibilitet planlegger og utvikler modeller, policyer, metoder, teknikker og verktøy som forsterker en organisasjons cybersikkerhet, robusthet og krisegjenoppretting.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Beste praksis for systemgjenoppretting

  Forberedelse for gjenoppretting eller videreføring av teknologisk infrastruktur som er avgjørende for en organisasjon.

 • Cybersikkerhet

  Metoder som beskytter IKT-systemer, nettverk, datamaskiner, utstyr, tjenester, digital informasjon og personer mot ulovlig eller uautorisert bruk.

 • Interne retningslinjer for risikostyring

  De interne retningslinjene for risikostyring som identifiserer, vurderer og prioriterer risikoer i et IT-miljø. Metoder som brukes for å begrense, overvåke og kontrollere muligheten og virkningen av katastrofale hendelser som påvirker oppnåelsen av forretningsmålene.

 • Organisatorisk resiliens

  Strategier, metoder og teknikker som øker organisasjonens kapasitet for å beskytte og opprettholde tjenestene og driften som oppfyller målet til organisasjonen, og som skaper varige verdier ved en effektiv håndtering av de samlede spørsmålene som gjelder sikkerhet, beredskap, risiko og katastrofeberedskap.

 • IKT-gjenopprettingsteknikker

  Teknikker for gjenvinning av maskinvare eller programvare og data, etter svikt, korrupsjon eller skade.

Ferdigheter

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Administrere IT-sikkerhetsbrudd

  Gi veiledning i anvendelse og oppfyllelse av relevante bransjestandarder, beste praksis og juridiske krav for informasjonssikkerhet.

 • Administrere systemsikkerhet

  Analysere et selskaps kritiske aktiva og identifisere svakheter og sårbarheter som fører til inngrep eller angrep. Bruke påvisningsteknikker innen sikkerhet. Forstå nettangrepsteknikker og iverksette effektive mottiltak.

 • Analysere konteksten til en organisasjon

  Studere det eksterne og interne miljøet i en organisasjon ved å identifisere styrker og svakheter for å skape grunnlag for selskapets strategier og fremtidige planlegging.

 • Utvikle informasjonssikkerhetsstrategi

  Lage en bedriftsstrategi knyttet til informasjonssikkerhet for å få best mulig informasjonsintegritet, tilgjengelighet og datavern.

 • Implementere IKT-risikostyring

  Utvikle og implementere prosedyrer for å identifisere, vurdere, behandle og redusere IKT-risikoer, for eksempel hacking eller datalekkasjer, i henhold til selskapets strategier, prosedyrer og retningslinjer. Analysere og administrere sikkerhetsrisikoer og hendelser. Anbefale tiltak for å forbedre strategien for digital sikkerhet.

 • Lede øvelser for krisegjenoppretting

  Lede øvelser for å utdanne mennesker i hva de må gjøre i tilfelle det oppstår en uforutsett katastrofal hendelse knyttet til drift eller sikkerhet til IKT-systemer, for eksempel gjenvinning av data, beskyttelse av identitet og informasjon, og hvilke tiltak som skal iverksettes for å hindre ytterligere problemer.

 • Utvikle beredskapsplaner for kriser

  Utarbeide prosedyrer som beskriver spesifikke tiltak som skal iverksettes i en nødsituasjon, og ta hensyn til alle risikoer og farer som kan være involvert, og sørge for at planene er i samsvar med sikkerhetslovgivningen og representerer det tryggeste handlingsforløpet.

 • Identifisere IKT-sikkerhetsrisikoer

  Bruke metoder og teknikker for å identifisere potensielle sikkerhetstrusler, sikkerhetsbrudd og risikofaktorer ved bruk av IKT-verktøy for kartlegging av IKT-systemer, analysere risikoer, sårbarheter og trusler og evaluere beredskapsplaner.

 • Gjennomføre IKT-revisjon

  Organisere og gjennomføre revisjoner for å vurdere IKT-systemer, overholdelse av komponentene i systemer, informasjonssystemer og informasjonssikkerhet. Identifisere og samle inn potensielle kritiske problemer, og anbefale løsninger som bygger på nødvendige standarder og løsninger.

 • Implementere IKT-gjenopprettingssystem

  Lage, administrere og implementere gjenopprettingsplan for IKT-system i tilfelle krise for å hente informasjon og gjenoppta bruk av systemet.

 • Utføre sikkerhetssårbarhetsanalyser

  Utføre ulike typer sikkerhetstesting, for eksempel nettverksgjennomtrengingstesting, trådløs testing, kodegjennomganger eller brannmurvurdering i samsvar med bransjens aksepterte metoder og protokoller, for å identifisere og analysere potensielle sårbarheter.

 • Administrere planer for krisegjenoppretting

  Klargjøre, teste og gjennomføre, ved behov, en handlingsplan, for å hente eller kompensere for tapt informasjon i systemdata.

 • Analysere forretningsprosesser

  Analysere hvordan arbeidsprosessene bidrar til virksomhetens mål, og overvåke effektiviteten og produktiviteten.

Source: Sisyphus ODB