Yrke arbeidsleder, hurtigmatrestaurant

Arbeidsledere, hurtigmatrestaurant administrerer driften i hurtigmatrestauranter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Overvåke matkvalitet

  Overvåke matkvaliteten og mattryggheten til mat som serveres til gjester og kunder i samsvar med næringsmiddelstandardene.

 • Planlegge mellomlangsiktige til langsiktige mål

  Planlegge langsiktige mål og kort- til mellomlangsiktige mål gjennom effektiv mellomlangsiktig planlegging og avstemmingsprosesser.

 • Håndtere kundeklager

  Håndtere klager og negative tilbakemeldinger fra kunder for å løse problemer og, der det er relevant, sørge for at tjenesten gjenopprettes raskt.

 • Levere kundeservice

  Gi best mulig kundeservice, og påse at kundeservice alltid gis på en profesjonell måte. Hjelpe kunder og deltakere til å føle seg trygge, og støtte spesielle krav.

 • Vedlikeholde et trygt, hygienisk og sikkert arbeidsmiljø

  Opprettholde helse, hygiene, trygghet og sikkerhet på arbeidsplassen i samsvar med relevante regler.

 • Lære opp ansatte

  Lede og veilede ansatte gjennom en prosess der de lærer de nødvendige ferdighetene for den mulige jobben. Organisere aktiviteter med sikte på å introdusere arbeidet og systemene eller forbedre ytelsen til enkeltpersoner og grupper i organisatoriske omgivelser.

 • Overvåke arbeidet til personell i ulike skift

  Føre tilsyn med aktivitetene til de ansatte som jobber i skift, for å sikre kontinuerlig drift.

 • Overholde standarder for personlig hygiene

  Opprettholde standarder for upåklagelig personlig hygiene og se velstelt ut.

 • Behandle kundeordrer

  Håndtere ordrer lagt inn av kunder. Motta kundens ordre og definere en liste over krav, en arbeidsprosess og en tidsramme. Utføre arbeidet som planlagt.

 • Overvåke lagernivå

  Evaluere hvor mye av beholdningen som er brukt, og bestemme hva som skal bestilles.

 • Hilse på gjester

  Ønske gjester velkommen til et bestemt sted på en vennlig måte.

 • Sikre matkvalitet

  Være oppmerksom på kvaliteten på mat som serveres til besøkende eller kunder, i henhold til matstandarder.

 • Oppsalg av produkter

  Overtale kunder til å kjøpe flere eller dyrere produkter.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Gjennomføre åpnings- og stengeprosedyrer

  Anvende standard åpnings- og stengeprosedyrer for bar, butikk eller restaurant.

 • Planlegge skift

  Planlegge personalets tid og skift i henhold til selskapets behov.

 • Overvåke mannskap

  Overvåke og observere arbeidstakernes atferd.

 • Administrere mellomlangsiktige mål

  Overvåke tidsplaner på mellomlang sikt med kvartalsvise budsjettestimater og avstemninger.

 • Overholde matvaresikkerhet og -hygiene

  Respektere optimal matsikkerhet og hygiene under tilberedning, produksjon, prosessering, lagring, distribusjon og levering av matvarer.

 • Jobbe i et vertskapsteam

  Arbeide selvsikkert i en gruppe i inenn reiselivet der hver person har sitt eget ansvarsområde for at gruppen skal kunne oppnå et felles mål: god samhandling med kunder, gjester og samarbeidspartnere, og sørge for at disse er fornøyd.

Source: Sisyphus ODB