Yrke au pair

Au pairer bor og jobber hos en vertsfamilie i et annet land og har vanligvis ansvaret for å ta vare på familiens barn. De er unge personer som vil utforske en annen kultur mens de tilbyr barnepass og andre lette husholdningsaktiviteter, for eksempel rengjøring, hagearbeid og handling.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Arbeidsplassanitering

  Viktighet av en ren, hygienisk arbeidsplass, f.eks. gjennom bruk av hånddesinfeksjonsmiddel og steriliseringsmidler for å redusere risikoen for infeksjon mellom kolleger eller ved arbeid med barn.

Ferdigheter

 • Håndtere kjemiske rengjøringsmidler

  Sikre riktig håndtering, lagring og kassering av rengjøringskjemikalier i samsvar med reglene.

 • Overvåke barn

  Holde barna under tilsyn i en viss periode og ivareta deres sikkerhet til enhver tid.

 • Vedlikeholde relasjoner med barnas foreldre

  Informere barns foreldre om planlagte aktiviteter, forventninger i programmet og barnas individuelle fremgang.

 • Hjelpe barn med lekser

  Hjelpe barn med skoleoppgaver. Hjelpe barnet med å tolke oppgaven og løsningene. Passe på at barnet pugger til prøver og eksamener.

 • Leke med barn

  Bedrive aktiviteter for moro skyld, utformet for barn av en viss alder. Være kreativ og improvisere for å underholde barn med aktiviteter som pusling, idrett og brettspill.

 • Bistå i barnas utvikling av grunnleggende personlige ferdigheter

  Oppmuntre til og tilrettelegge for utvikling av barns naturlige nysgjerrighet og sosiale og språkmessige egenskaper gjennom kreative og sosiale aktiviteter som historiefortelling, kreativ lek, sanger, tegning og spill.

 • Ivareta barns grunnleggende fysiske behov

  Ivareta barn ved å gi dem mat, kle på dem og om nødvendig skifte bleie regelmessig på en hygienisk måte.

 • Gi konstruktiv tilbakemelding

  Gi velbegrunnede tilbakemeldinger, både kritikk og ros, på en respektfull, tydelig og konsekvent måte. Fremheve både prestasjoner og feilsteg og etablere metoder for vurdering av arbeid.

 • Underholde folk

  Underholde folk ved å arrangere eller tilby en forestilling, for eksempel et show, et skuespill eller en kunstnerisk opptreden.

 • Fremme menneskerettigheter

  Fremme og respektere menneskerettigheter og mangfold i lys av de fysiske, psykologiske, spirituelle og sosiale behovene hos selvstendige personer, og ta hensyn til deres meninger, tro og verdier og internasjonale og nasjonale etiske retningslinjer samt de etiske konsekvensene av levering av helsetjenester, og sikre retten til personvern og respektere taushetsplikten når det gjelder opplysninger i forbindelse med helsetjenester.

 • Lage smørbrød

  Lage fylte og åpne sandwicher, paninier og kebaber.

 • Kommunisere med barn og ungdommer

  Bruke muntlig og ikke-muntlig kommunikasjon, og kommunisere skriftlig, elektronisk eller med tegninger. Tilpasse kommunikasjonen til barn og unges alder, behov, kjennetegn, ferdigheter, preferanser og kultur.

Source: Sisyphus ODB