Yrke borearbeider

Borearbeidere vedlikeholder og reparerer utstyr og maskineri på oljefelt med hånd- og kraftverktøy. De gjør generelt arbeid, som rengjøring, grøftegraving, skraping og maling av plattformkomponenter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

Ferdigheter

 • Håndtere press grunnet uventede situasjoner

  Strebe etter å oppnå mål til tross for press grunnet utilsiktede faktorer som ligger utenfor din kontroll.

 • Justere stramheten til motordeler

  Stramme eller løsne motordeler med hånd- og kraftverktøy; vedlikeholde slanger, kapper og veivstenger.

 • Feste motordeler med bolter

  Skru sammen motordeler manuelt eller med elektroverktøy.

 • Klare boreområder

  Rydde boreområder, for eksempel ved å hugge trær. Gjøre klart for nye veier til boreområdet.

 • Utføre dreneringsarbeid

  Grave dreneringsgrøfter og legge rør- eller grøftinstallasjoner for å drenere overskuddsvæske og for å unngå innsynking og annen skade.

 • Transportere rør

  Transportere rørledninger manuelt eller ved hjelp av utstyr som mekaniske løfteinnretninger og lastebilvinsjer.

 • Lage fundamenter for løftekraner

  Konstruere fundamenter og montere rammeverk i tre eller stål for å sette opp et boretårn.

 • Forsyne riggingsutstyr

  Levere riggingsutstyr som forespurt, og bistå boreriggpersonellet.

 • Rydde opp oljesøl

  Rydde opp og kaste oljesøl på en sikker måte.

 • Vedlikeholde oljefeltmaskineri

  Demontere, reparere eller skifte ut oljefeltutstyr som dampmotorkomponenter eller kjeler; bruke elektroverktøy og håndverktøy.

 • Vedlikeholde rørdekk

  Sørge for at hoveddekkområder og rørdekk er rene.

 • Inspisere rørledninger

  Gå langs rørledninger for å identifisere skader eller lekkasjer; bruke elektronisk deteksjonsutstyr og gjennomføre visuelle inspeksjoner.

 • Veilede kranoperatør

  Veilede en kranoperatør mens denne betjener kranen. Holde kontakt med operatøren visuelt, muntlig eller ved å bruke kommunikasjonsutstyr for å sikre at kranoperasjonen fullføres på en sikker og effektiv måte.

 • Koble til oljebrønnhoder

  Klargjøre oljebrønnhoder for tilkobling til oljetanker.

 • Arbeide i boreteam

  Evne til å arbeide trygt i et boreteam på en borerigg eller oljeplattform der alle gjør sin del, men også bidrar sterkt til teamets effektivitet som helhet.

Source: Sisyphus ODB