Yrke butikkdetektiv

Butikkdetektiver overvåker aktivitetene i butikken for å forhindre og oppdage butikktyveri. Når personen er tatt på fersk gjerning, iverksetter de alle juridiske tiltak, inkludert varsling av politiet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Overvåkingsmetoder

  Overvåkingsmetoder som er brukt i innsamling av opplysninger og informasjon til etterforskning i forbindelse med undersøkelsen.

Ferdigheter

 • Avhøre personer

  Intervjue enkeltpersoner slik at de oppgir opplysninger som kan være til nytte i forbindelse med en etterforskning, og som de muligens har prøvd å skjule.

 • Konfrontere lovbrytere

  Konfrontere butikktyver med sine handlinger ved å fremlegge bevis, som for eksempel videoopptak.

 • Anholde lovbrytere

  Holde lovbrytere og inntrengere tilbake på et bestemt område.

 • Identifisere mistenkelig oppførsel

  Raskt avdekke og identifisere enkeltpersoner eller kunder som opptrer mistenkelig, og holde dem under observasjon.

 • Overvåke overvåkingsutstyr

  Overvåke driften av utstyret som brukes til overvåking og innsamling av opplysninger for å sikre at det fungerer slik det skal, og samle inn overvåkingsinformasjon som er oppdaget av det.

 • Praktisere årvåkenhet

  Praktisere årvåkenhet under patrulje eller andre overvåkingsaktiviteter for å ivareta sikkerhet, se etter mistenkelig oppførsel eller andre alarmerende endringer i mønstre eller aktiviteter, og for å reagere raskt på disse endringene.

 • Sørge for offentlig trygghet og sikkerhet

  Iverksette relevante prosedyrer og strategier og bruke riktig utstyr for å fremme lokale eller nasjonale sikkerhetsaktiviteter for beskyttelse av data, mennesker, institusjoner og eiendom.

 • Samarbeide med sikkerhetsmyndigheter

  Reagere raskt på sikkerhetshendelser og brudd ved å ringe politiet og holde kontakt med andre relevante parter som er involvert i den potensielle rettsbehandlingen.

 • Forhindre butikktyveri

  Identifisere butikktyver og metoder butikktyver bruker for å prøve å stjele. Implementere retningslinjer og prosedyrer mot butikktyveri.

 • Dokumentere sikkerhetshendelser i butikken

  Lage dokumentasjon og skrive rapporter om sikkerhetstrusler, observasjoner og hendelser, som butikknaskeri, som inntreffer i butikken, til bruk som bevismateriale mot gjerningspersonen om nødvendig.

 • Overvåke salgsområdet av sikkerhetsmessige grunner

  Observere kundenes atferd i salgsområder for å ivareta ro og orden og oppdage mulig risiko.

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Identifisere sikkerhetstrusler

  Identifisere sikkerhetstrusler under undersøkelser, inspeksjoner og patruljer, og treffe de tiltak som er nødvendige for redusere eller eliminere trusselen.

Source: Sisyphus ODB