Yrke danseterapeut

Danseterapeuter hjelper personer med emosjonelle, psykiske eller fysiske helseproblemer med å forbedre kroppsbevissthet, selvfølelse, sosial integrering og personlig utvikling gjennom danse- og bevegelsesmønstre i et terapeutisk miljø.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Psykologiske teorier

  Historisk utvikling av rådgivning og psykologiske teorier samt perspektiver, bruksområder og veiledning i programmer og rådgivning.

 • Sammenheng mellom dans og musikkstil

  Forholdet mellom en praktisert dansestil med musikkstruktur og musikere.

 • Dansterapi

  Implementeringen av dans i en terapeutisk behandling med sikte på å forbedre pasientens selvfølelse og kroppsforståelse.

Ferdigheter

 • Harmonisere kroppsbevegelser

  Harmonisere kroppsbevegelser i takt med rytme og melodi, estetisk eller dramatisk konsept, dramatisk takt osv.

 • Utvikle en terapeutisk samarbeidsrelasjon

  Utvikle en gjensidig terapeutisk samarbeidsrelasjon i forbindelse med behandling, vinne brukeres tillit og fremme dennes vilje til samarbeid.

 • Utvikle kreative ideer

  Utvikle nye kunstneriske begreper og kreative ideer.

 • Sørge for helseopplysning

  Bruke kunnskapsbaserte strategier for å fremme sunn livsstil og for å forebygge og håndtere sykdommer.

 • Fremme entusiasme for dans

  Oppmuntre til og gjøre det mulig for mennesker, særlig barn, å bli involvert i dans og å forstå og sette pris på dans, enten i privat eller offentlig sammenheng.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Vedlikeholde konfidensialitet for helsetjenestebrukerdata

  Overholde og vedlikeholde konfidensialitet for helsetjenestebrukeres sykdommer og behandlingsinformasjon.

 • Vurdere pasientens terapeutiske behov

  Observere og vurdere pasientens atferd, holdninger og følelser for å forstå om og hvordan deres behandlingsbehov kan oppfylles ved hjelp av en bestemt type behandling, samle inn og analysere opplysninger om hvordan pasienten oppfatter, reagerer på og stiller seg til kunstneriske stimuli. Knytte disse opplysningene til andre sider av pasientens liv.

 • Danse

  Opptre i kunstneriske produksjoner innen ulike disipliner, som klassisk ballett, moderne dans, samtidsdans, historisk dans, etnisk dans, folkedans, akrobatisk dans og gatedans.

 • Observere helsetjenestebrukere

  Observere brukere av helsetjenester og registrere betydelige forhold og reaksjoner på legemidler, behandling og vesentlige hendelser, og varsle en overordnet eller en lege ved behov.

 • Ha emosjonell intelligens

  Gjenkjenne egne og andre menneskers følelser, skille mellom dem på riktig måte og observere hvordan de kan påvirke ens miljø og sosiale interaksjoner, og hva som kan gjøres med dem.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

Source: Sisyphus ODB