Yrke drilloperatør

Drilloperatører fører tilsyn med et team under klargjørings- og boreoperasjoner. De overvåker brønnaktiviteten og treffer tiltak i nødssituasjoner.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

 • Lovgiving for gruvesikkerhet

  Lover, forskrifter og regler for god praksis som er relevante for sikkerheten ved gruvedrift.

Ferdigheter

 • Føre oppgaveregistre

  Organisere og klassifisere registre over utarbeidede rapporter og korrespondanse knyttet til det utførte arbeidet og dokumentasjon på fremdriften til oppgaver.

 • Overvåke arbeidernes sikkerhet

  Sørge for at anleggspersonellet er trygt. Kontrollere at personlig verneutstyr og vernetøy brukes på riktig måte. Forstå og implementere sikkerhetsrutiner.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Planlegge skift

  Planlegge personalets tid og skift i henhold til selskapets behov.

 • Betjene boreutstyr

  Betjene en rekke boreutstyr, pneumatisk samt elektrisk og mekanisk. Se til boreutstyr, overvåke og betjene det, i henhold til forskrifter. Sikkert og effektivt bore hull ved bruk av riktig utstyr, innstillinger og bor.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Evaluere ansattes arbeid

  Vurdere behovet for arbeidskraft i det kommende arbeidet. Vurdere gruppens arbeidsresultater, og informere overordnede. Oppmuntre og støtte de ansatte i sin læring, lære dem teknikker og sjekke applikasjonen for å besørge produktkvalitet og produktivitet.

 • Montere oljerigg

  Transportere og montere oljeriggen på angitt sted. Demontere oljerigger når drillaktivitetene er fullført.

 • Presentere rapporter

  Vise resultater, statistikk og konklusjoner til et publikum på en gjennomsiktig og enkel måte.

 • Betjene pumpeutstyr

  Betjene pumpeutstyr; føre tilsyn med gass- og oljetransport fra brønnhoder til raffinerier eller lagringsanlegg.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

Source: Sisyphus ODB