Yrke dyrepasser i dyrehage

Dyrepassere i dyrehage forvalter dyr som holdes i fangenskap for verne-, utdannings-, forsknings- og/eller utstillingsformål. De er vanligvis ansvarlige for fôring og dyrenes daglige pleie og velferd. Som en del av rutinen rengjør dyrepassere utstillingene og rapporterer om mulige helseproblemer. De kan også være involvert i særlig vitenskapelig forskning eller offentlig utdanning, for eksempel gjennomføre omvisninger og svare på spørsmål.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Dyreernæring

  Aspekter av hvordan forskjellige dyrearter blir matet og gitt vann. Ulike typer dyremat, kvalitetskriterier for dyremat og metoder for å mate og gi vann til dyr.

 • Tegn på dyresykdom

  Fysiske, atferdsmessige og miljømessige tegn på helse og sykdom hos ulike dyr.

 • Dyreevolusjon

  Dyrenes evolusjonshistorie og utviklingen av arter og deres atferd gjennom domestisering.

 • Dyrevelferd

  Universelt anerkjent dyrevelferdsbehov for ulike arter, situasjoner og yrker. Disse er:

 • Anvendt zoologi

  Vitenskapen for bruk av dyreanatomi, fysiologi, økologi og atferd i en bestemt praktisk kontekst.

Ferdigheter

 • Vurdere dyrs atferd

  Observere og vurdere dyrs atferd for å arbeide trygt med dem og gjenkjenne avvik fra normal atferd som kan signalisere nedsatt helse og velferd.

 • Bistå ved generelle veterinærmedisinske prosedyrer

  Bistå veterinærer ved å klargjøre både dyret og utstyret for medisinske prosedyrer, og gi pleie og støtte til dyret som gjennomgår en medisinsk prosedyre.

 • Administrere spesifikke medikamenter for å lette avl

  Administrere spesifikke medikamenter for synkronisering av avlssykluser hos dyr i henhold til veterinærens og eierens instruksjoner. Dette omfatter sikker bruk og lagring av medikamenter og utstyr og journalføring.

 • Overvåke dyrevelferd

  Overvåke dyrenes fysiske tilstand og atferd og rapportere eventuelle problemer eller uventede endringer, herunder tegn på god eller dårlig helse, utseende, tilstanden til dyrenes innkvartering, inntak av fôr og vann, og miljøforhold.

 • Vedlikeholde utstyr

  Regelmessig inspisere og utføre alle nødvendige aktiviteter for å vedlikeholde utstyret i god stand før eller etter bruk.

 • Vedlikeholde profesjonelle registre

  Utarbeide og vedlikeholde registre over arbeid som er utført.

 • Vedlikeholde dyreoppholdssteder

  Sørge for at dyreavlukker, som habitater, terrarier, bur eller kenneler, er i god og hygienisk stand. Rengjøre avlukket og bytte underlagsmateriale dersom dette er nødvendig.

 • Vurdere dyreernæring

  Vurdere ernæringsstatusen til dyr, påvise ernæringsmessige ubalanser og rette opp i dette.

 • Administrere behandling av dyr

  Administrere dyremedisinske inngrep, inkludert utførte behandlinger, brukte medisiner og vurderinger av helsetilstanden.

 • Ivareta unge dyr

  Vurdere behovene til avkom og unge dyr. Iverksette tiltak omgående hvis det oppstår problemer med helsen til avkommet eller ungdyrene.

 • Kontrollere dyrebevegelser

  Føre, kontrollere eller begrense bevegelsen til et helt eller deler av et dyr eller til en gruppe dyr.

 • Administrere dyrehygiene

  Planlegge og bruke egnede hygienetiltak for å hindre overføring av sykdommer og sikre effektiv generell hygiene. Opprettholde og følge hygieneframgangsmåter og -forskrifter ved arbeid med dyr, formidle stedets hygienekontroller og -protokoller til andre. Håndtere sikker kasting av avfall i henhold til bestemmelsessted og lokale regler.

 • Fremme dyrevelferd

  Fremme god praksis og arbeide med medfølelse for å opprettholde og fremme høye standarder for dyrevelferd til enhver tid ved å tilpasse personlig atferd og håndtere miljøfaktorer.

 • Gi dyr næring

  Gi mat og vann til dyr. Dette omfatter å tilberede mat og vann for dyr og å rapportere eventuelle endringer i dyrenes spise- og drikkevaner.

 • Gjennomføre førstehjelp på dyr

  Gjennomføre førstehjelp for å hindre forringelse av tilstanden, lidelsen og smerten før veterinær kan bistå. Grunnleggende førstehjelp skal utføres av ufaglærte før veterinær kan gi førstehjelp. Ufaglærte som gir førstehjelp, skal kontakte veterinær så snart som mulig.

 • Vurdere dyrs miljø

  Vurdere dyrets miljø, inkludert kvantifisering av ventilasjon, plass og omgivelser, og måle dem opp mot «fem friheter»: frihet fra sult og tørste, frihet fra ubehag, frihet fra smerte, skader eller sykdom, frihet til å uttrykke normal atferd og frihet fra frykt og uro.

 • Skape et berikende miljø for dyr

  Skape et berikende miljø for dyr, slik at de kan gi uttrykk for naturlig atferd, inkludert ved å tilpasse miljøforhold, gi dem øvelser knyttet til fôring og stimuli og implementere manipulerings-, sosialiserings- og læreaktiviteter.

 • Bistå ved transport av dyr

  Bistå ved transport av dyr, herunder lasting og lossing av dyr, forberedelse av transportkjøretøyet og å sikre dyrets trivsel under hele transportprosessen.

 • Administrere dyrebiosikkerhet

  Planlegge og ta i bruk hensiktsmessige biosikkerhetstiltak for å hindre overføring av sykdommer og sikre at den generelle biosikkerheten er effektiv. Opprettholde og følge prosedyrer for biosikkerhet og infeksjonskontroll ved arbeid med dyr, herunder å gjenkjenne mulige helseproblemer og treffe hensiktsmessige tiltak, underrette om hygienekontrolltiltak og prosedyrer for biosikkerhet samt å rapportere til andre.

 • Vurdere håndtering av dyr

  Evaluere forvaltningen av et bredt spekter av dyr, inkludert pleie, velferd og boligmiljø for dyr i en dyrehage, dyrepark eller stall eller på en gård eller et dyreforskningsanlegg.

 • Følge sikkerhetsforholdsregler for dyrehage

  Følge reglene for sikkerhet i dyrehager og regler for å ivareta et sikkert arbeidsmiljø samtidig som det jobbes med dyrene, og for å sikre sikkerheten til dyrehagens besøkende.

 • Gi dyr muligheter til å uttrykke naturlige atferd

  Være oppmerksom på dyrenes naturlige atferd og tilpasse miljøer der de er i fangenskap for å oppmuntre til denne atferden. Dette kan innebære endringer i miljøer, kosthold, gruppesammensetning, oppdrettspraksis og så videre.

Source: Sisyphus ODB