Yrke flygeledersjef

Flygeledersjefer samordner planleggingen av bakkekontroll, vedlikeholdet av fly og håndteringen av kunder. De jobber for mest mulig effektiv ressursbruk ved flydirigeringen. De styrer sikkerhet, kvalitet og risiko i det daglige arbeidet. De planlegger og sammenligner også ytelse med andre ytere av flysikringstjenester.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Lufttrafikkstyring

  Ha en grundig forståelse av de viktigste aktivitetene i lufttrafikkstyring, f.eks. trafikkontroll, styring av lufttrafikken, og informasjonstjenester i forbindelse med luftfart.

 • Geografiske områder

  Kjenne geografiske områder i detalj. Vite hvor ulike organisasjoner kan ha operasjoner.

 • Blokkoppgraderinger for luftromssystem

  Blokkoppgraderinger for luftromssystem (ASBU) designer et sett med tiltak som kan implementeres for å forbedre funksjonaliteten til ATM-systemet.

 • Felles luftfartssikkerhetsforskrifter

  Lover og forskrifter som gjelder for sivil luftfart på regionalt, nasjonalt, europeisk og internasjonalt plan. Forstå at forskriftene som tar sikte på å beskytte borgere til enhver tid i sivil luftfart. Sikre at operatører, borgere og organisasjoner overholder disse reglene.

 • Navigering etter himmellegemer

  Forstå vitenskapen bak navigasjon i lufta og posisjonsfiksering ved hjelp av spesialisert måleutstyr.

Ferdigheter

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Administrere flynavigeringstjenester

  Administrere flynavigeringstjenester. Føre tilsyn med økonomisk planlegging og følge utviklingen innen luftfartsteknologi.

 • Sikre kvaliteten til systemer for administrering av aeronautisk informasjon

  Gjennomføre komplekse oppgaver og utføre database-, skrivebords- og GIS-relaterte aktiviteter på middels og høyt nivå; utvikle datasett og publikasjoner for luftfart av høy kvalitet.

 • Lære opp personell i navigeringskrav

  Planlegge og gjennomføre opplæringsaktiviteter på bakken og i luften; tilpasse navigasjonsmetodene til oppdragskravene.

 • Utføre risikoanalyse

  Identifisere og vurdere faktorer som kan forhindre at et prosjekt lykkes, eller være en trussel for organisasjonens funksjon. Iverksette prosedyrer for å unngå eller redusere virkningen av truslene.

 • Ivareta sikkerheten innen internasjonal luftfart

  Kommunisere med nasjonale og internasjonale byråer for å sikre maksimal effektivitet og sikkerhet innen luftfart.

 • Utføre dataanalyse

  Samle inn data og statistikk som skal testes og vurderes, for å generere påstander og mønsterprognoser med henblikk på å oppdage nyttig informasjon i en beslutningsprosess.

 • Bruke moderne elektroniske navigeringshjelpemidler

  Bruke moderne navigasjonshjelpemidler, f.eks. GPS og radarsystemer.

 • Følge flyplassikkerhetsprosedyrer

  Følge flyplassikkerhetsprosedyrer, retningslinjer og lovverk for å sikre et trygt arbeidsmiljø for alle ansatte, og for å ivareta passasjerenes sikkerhet.

Source: Sisyphus ODB