Yrke forlagsredaktør

Forlagsredaktører finner manuskripter som kan publiseres. De gjennomgår tekster fra forfattere, for å vurdere det kommersielle potensialet, eller de ber forfattere om å ta på seg prosjekter som forlaget ønsker å publisere. Forlagsdirektører opprettholder gode relasjoner med forfattere.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Publiseringsmarked

  Utvikling i publisering og hvilken type bøker som foretrekkes av et bestemt publikum.

 • Litteratur

  Den delen av kunstnerisk forfatterskap som karakteriseres av vakre uttrykksformer, form og som har både intellektuell og emosjonell appell.

 • Opphavsrettslovgivning

  Lovgivning som beskriver beskyttelsen av de opprinnelige opphavsmenn over sitt åndsverk, og hvordan andre kan bruke det.

Ferdigheter

 • Lage nettverk innenfor skrivebransjen

  Bygge nettverk med medforfattere og andre i forfatterbransjen, som forleggere, bokhandlere og arrangører av litteraturarrangementer.

 • Lese manuskripter

  Lese ufullstendige eller ferdige manuskripter fra nye eller etablerte forfattere.

 • Delta på bokmesser

  Delta på messer og arrangementer for å få kjennskap til nye boktrender og for å møte forfattere, forlag og andre i forleggerbransjen.

 • Velge manuskripter

  Velge hvilke manuskripter som skal publiseres. Avgjøre om de gjenspeiler selskapets retningslinjer.

 • Utvikle faglig nettverk

  Oppsøke og møte mennesker i en profesjonell sammenheng. Finne felles interesser og bruke dine kontakter for gjensidig nytte. Holde rede på folk i ditt personlige profesjonell nettverk og holde deg oppdatert på deres virksomhet.

 • Støtte forfattere

  Gi forfattere støtte og råd gjennom hele skapelsesprosessen frem til boken blir utgitt, og opprettholde et godt forhold til dem.

 • Implementere markedsføringsstrategier

  Implementere strategier som tar sikte på å markedsføre et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste, ved å bruke de utviklede markedsføringsstrategiene.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Vurdere økonomisk levedyktighet

  Revidere og analysere finansiell informasjon og krav til prosjekter, for eksempel budsjettvurdering, forventet omsetning og risikovurdering, for å fastslå fordelene og kostnadene til prosjektet. Vurdere om avtalen eller prosjektet vil gjenvinne investeringen, og om den potensielle fortjenesten er verdt den finansielle risikoen.

 • Undersøke i informasjonskilder

  Rådføre relevante informasjonskilder for å finne inspirasjon, utdanne seg innen visse emner, og skaffe bakgrunnsinformasjon.

 • Etablere samarbeidsrelasjoner

  Etablere en relasjon mellom organisasjoner eller enkeltpersoner som kan dra nytte av å kommunisere med hverandre, for å legge til rette for et vedvarende positivt samarbeidsforhold mellom partene.

 • Foreslå revisjon

  Foreslå tilpasninger og revisjoner av manuskripter til forfatterne for å gjøre manuskriptene mer tiltalende for målgruppen.

Source: Sisyphus ODB