Yrke fotpleiespesialist

Fotpleiespesialister er fotspesialister som studerer fotfysiologi og -patologi fra et strukturelt og funksjonelt perspektiv. De vurderer, diagnostiserer og behandler ved sin kliniske praksis problemer med foten og underekstremiteten (fysiske problemer, idrettsskader, rehabiliteringsrealterte problemer, medisinske problemer og kirurgiske problemer). Fotpleiespesialister er aktive utenfor det kliniske miljøet innen forskning og rettsmedisinsk virksomhet. Fotpleiespesialister opptrer innenfor rammen av sin fotpleieopplæring, erfaring og tilsynsmyndigheten i sitt medlemsland.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Histologi

  Den mikroskopiske analysen av celler og vev.

 • Farmakologi

  Farmakologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EUs direktiv 2005/36/EF.

 • Immunologi

  Immunologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Ortopediske tilstander

  Fysiologien, patofysiologien, patologien og den naturlige historikken til vanlige ortopediske tilstander og skader.

 • Ortopediske behandlingsalternativer

  De egnede tilgjengelige, ikke-operative og operative behandlingsalternativene for vanlige ortopediske tilstander og skader, fordelene og begrensningene av hver type behandling samt potensielle bivirkninger og komplikasjoner etter behandlingen.

 • Fotpleie

  Medisinsk praksis som håndterer lidelser i føtter.

 • Menneskets fysiologi

  Vitenskapen som studerer menneskets organer, deres interaksjoner og mekanismer.

 • Biomekanikk

  Bruke mekaniske metoder for å forstå biologiske organismers funksjon og struktur.

 • Steriliseringsteknikker

  Metoder og teknikker som brukes for å ødelegge eller fjerne mikroorganismer, f.eks. virus og bakterier, som kan forurense medisinske instrumenter eller enhver type materiale i en setting innen helsestell.

 • Menneskets anatomi

  De dynamiske relasjonene i menneskets struktur og funksjonene og systemene for muskler og skjelett, det kardiovaskulære og respiratoriske systemet, fordøyelsessystemet, det endokrine system, urinveiene, reproduksjonssystemet, huden og nervesystemene, normal og endret anatomi og fysiologi gjennom menneskets livsløp.

 • Kinetikk

  Studie av bevegelse og årsaken til dette.

 • Helsevesen

  Strukturen i og funksjonen til helsetjenester.

 • Dermatologi

  Dermatologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Fotproblemer

  Tilstander og sykdommer som påvirker føttenes helse og velvære, f.eks. soppinfeksjoner, inngrodde negler, vorter, illeluktende føtter, plattføtter og liktorner.

 • Atferdsterapi

  Kjennetegn og grunnlag for atferdsbehandling, som fokuserer på å endre pasienters uønskede eller negative atferd. Det handler om å studere nåværende atferd og midler hvorved dette kan læres om.

Ferdigheter

 • Utvikle en terapeutisk samarbeidsrelasjon

  Utvikle en gjensidig terapeutisk samarbeidsrelasjon i forbindelse med behandling, vinne brukeres tillit og fremme dennes vilje til samarbeid.

 • Administrere helsetjenestebrukernes data

  Føre nøyaktige kunderegistre som også oppfyller juridiske, faglige og etiske forpliktelser, for å tilrettelegge for kundeadministrasjon, og samtidig sikre at alle kunders data (herunder muntlige, skriftlige og elektroniske) behandles konfidensielt.

 • Fremme fothelse

  Gi informasjon og veiledning om innretninger for å holde føttene friske ved hjelp av egnet fottøy, eller for å unngå usunn praksis, som for eksempel soppinfeksjoner.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Anbefale ortotiske enheter

  Foreslå for pasienter å bruke spesiallagde såler, polstring og fotbuestøtter for å lindre smerter i føttene.

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Gjennomføre en podiatrikonsultasjon

  Vurdere pasientens føtter ved å klippe tåneglene, fjerne hard hud og kontrollere at det ikke har oppstått liktorn, ilker eller vorter, og fastslå en diagnose.

 • Vedlikeholde medisinsk utstyr

  Sikre at alt medisinsk utstyr lagres og ivaretas slik at de opprettholder funksjonalitet og utseende.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Samhandle med brukere av helsetjenester

  Kommunisere med brukere og deres omsorgspersoner, med pasientens tillatelse, for å holde dem underrettet om brukerens og pasientenes framskritt og ivareta fortroligheten.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

Source: Sisyphus ODB