Yrke fotterapeutassistent

Fotterapeutassistenter hjelper fotpleiespesialisten ved å utføre støtteoppgaver, f.eks. bistand med å diagnostisere og behandle lidelser, sykdommer og misdannelser i føttene, og ved å gi folk råd om fotpleieteknikker og betydningen av fotpleie for å fremme bedre bevegelighet og generelt velvære. De utfører også små oppgaver som å klippe tånegler, sette på plaster og generelle kontoroppgaver.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Dermatologi

  Dermatologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Administrative oppgaver i et medisinsk miljø

  De medisinske administrative oppgavene som registrering av pasienter, avtaleordninger, journalføring av pasientinformasjon og gjentatt forskrivning.

 • Klinisk koding

  Matching av kliniske opplysninger med standardkoder for sykdommer og behandlinger ved bruk av et klassifiseringssystem.

 • Administrering av helseregistre

  Prosedyrer og viktighet av journalføring i et helsevesen som sykehus eller -klinikker, hvor informasjonssystemer brukes til å oppbevare og behandle registre, og hvordan de skal oppnå høyeste nøyaktighet i registrene.

 • Ortopediske behandlingsalternativer

  De egnede tilgjengelige, ikke-operative og operative behandlingsalternativene for vanlige ortopediske tilstander og skader, fordelene og begrensningene av hver type behandling samt potensielle bivirkninger og komplikasjoner etter behandlingen.

 • Typer av ortopedisk utstyr

  Ulike typer ortopediske varer som skinner og armstøtter, som brukes til fysisk terapi eller fysisk rehabilitering.

 • Fotpleie

  Medisinsk praksis som håndterer lidelser i føtter.

 • Fotproblemer

  Tilstander og sykdommer som påvirker føttenes helse og velvære, f.eks. soppinfeksjoner, inngrodde negler, vorter, illeluktende føtter, plattføtter og liktorner.

 • Ortopedi

  Ortopedi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Ortopediske tilstander

  Fysiologien, patofysiologien, patologien og den naturlige historikken til vanlige ortopediske tilstander og skader.

 • Podiatriske sykdommer

  Fagfelt som skiller ulike former for podiatriske sykdommer og lidelser med hensyn til fotproblemer, skader og lidelser, og hvordan de skal behandles ved å bruke konservative og kirurgiske alternativer.

 • Podiatrisk kirurgi

  Den kirurgiske spesialiteten som brukes til å behandle tilstander og deformiteter i føttene, som sene, hæl og hammertåoperasjon.

Ferdigheter

 • Samle inn helsetjenestebrukerens data under tilsyn

  Samle inn kvalitative og kvantitative data knyttet til brukernes fysiske, psykologiske, emosjonelle og sosiale status og funksjonsevne innenfor fastsatte parametere, overvåke brukernes respons og status under utførelsen av tildelte målinger/tester, og treffe egnede tiltak, herunder å rapportere funnene til fysioterapeuten.

 • Utvikle en terapeutisk samarbeidsrelasjon

  Utvikle en gjensidig terapeutisk samarbeidsrelasjon i forbindelse med behandling, vinne brukeres tillit og fremme dennes vilje til samarbeid.

 • Fremme fothelse

  Gi informasjon og veiledning om innretninger for å holde føttene friske ved hjelp av egnet fottøy, eller for å unngå usunn praksis, som for eksempel soppinfeksjoner.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Forme negler

  Forme negler ved å klippe og file endene av neglene ved bruk av filer eller sakser.

 • Vedlikeholde medisinsk utstyr

  Sikre at alt medisinsk utstyr lagres og ivaretas slik at de opprettholder funksjonalitet og utseende.

 • Gi helsetjenestebrukere råd om informert samtykke

  Sikre at pasienter/kunder er godt informert om risikoer og fordeler ved foreslått behandling, slik at de kan gi informert samtykke, og engasjere pasienter/klienter i behandlingsplanen.

 • Gi informasjon om medisinering

  Gi pasienter informasjon om legemidlene de tar, mulige bivirkninger og kontraindikasjoner.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Utføre kliniske kodingsprosedyrer

  Matche og registrere en pasients spesifikke sykdommer og behandlinger på riktig måte ved å bruke et klassifiseringssystem med kliniske koder.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Gi pasienter råd om fottøy

  Informere pasienter om hvilke typer fottøy som er tilgjengelige og best egnet til å avhjelpe fottilstanden eller -lidelsen deres.

 • Anbefale ortotiske enheter

  Foreslå for pasienter å bruke spesiallagde såler, polstring og fotbuestøtter for å lindre smerter i føttene.

 • Reagere på skiftende situasjoner innen helsevesenet

  Takle press og reagere riktig og i tide på uventede og raskt skiftende situasjoner innen helsevesenet.

 • Behandle pasienters negler

  Bruk en negledrill til å file ned tykke tånegler og fjerne rester ved hjelp av neglepakker.

 • Registrere informasjonen til behandlede pasienter

  Registrere presise opplysninger om en pasients fremgang under terapiøkter.

Source: Sisyphus ODB