Yrke gatefeier

Gatefeiere betjener kosteutstyr og -maskineri for fjerne avfall, løv og annet småplukk fra veier. De dokumenterer kostingen og vedlikeholder, rengjør og utfører små reparasjoner på utstyret som brukes.

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Renholdsbransjens helse- og sikkerhetstiltak

  Proaktive og reaktive metoder som brukes i renholdsbransjen for å ivareta helse og sikkerhet for alle arbeidstakere og tredjepersoner.

 • Trygg gatefeiing i trafikken

  Praksis i forbindelse med gatefeiing på en sikker måte, idet det tas hensyn til trafikkreglene og faste steder.

 • Uttømming av innsamlet avfall

  Prosedyrer som skal følges for å tømme det oppsamlede avfallet trygt og på det angitte stedet for dette.

 • Lokalgeografi

  Omfang av fysiske og geografiske egenskaper og beskrivelser i et lokalt område, etter stedsnavn og ikke bare det.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde rengjøringsutstyr

  Rengjøre og vedlikeholde utstyret og materialet som brukes til rengjøring.

 • Støvsuge gaterusk

  Bruke støvsugerutstyr for å samle inn og fjerne avfall eller løv i byområder.

 • Vedlikeholde gatefeiemaskin

  Sørge for at gatefeiemaskin fungerer og er i god stand, ved å sjekke drivstoffnivå, lufttrykk og hydraulikksystemer.

 • Betjene mekanisk gatefeingsutstyr

  Bruke og justere mekanisk utstyr som støvsugere, beskyttere, sprøyter eller vannslanger som brukes til å fjerne gateavfall.

 • Sikre etterlevelse av lovforskrifter for avfall

  Gjennomføre og overvåke selskapets prosedyrer for innsamling, transport og avhending av avfall, i samsvar med alle forskrifter og rettslige krav.

 • Utføre rengjøringsoppgaver i et utendørs miljø

  Tilpasse rengjøringsmetoder og -prosedyrer til aktuelle miljøforhold og ta hensyn til værforhold som regn, sterk vind eller snø når dette påvirker ytelsen til utstyret eller maskineriet som brukes.

 • Utføre trykkvaskingsaktiviteter

  Bruke utstyr med høyt trykk til å rengjøre områder, overflater og materialer.

 • Håndtere innsamlet avfall

  Flytte innsamlet skrot og avfall til det utpekte innsamlingspunktet og deponere det i samsvar med lovfestede og organisatoriske krav.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

Source: Sisyphus ODB