Yrke intermodal logistikksjef

Intermodale logistikksjefer administrerer og har tilsyn med kommersielle og operative aspekter ved intermodal logistikk for en organisasjon.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Forsyningskjedestyring

  Flyten av varer i forsyningskjeden, forflytning og lagring av råstoffer, prosessbeholdninger og ferdige varer av opprinnelsen til forbruket.

 • Intermodale alternativer

  Kjenne til nåværende og framtidige intermodale alternativer, f.eks. piggyback, jernbanesystemet, vei-jernbanesystemet, fiskyback, birdyback, lave kroppssystemer og push-pull cargo-sprinter.

 • Metoder for godstransport

  Forstå ulike transportmodaliteter, f.eks. luft, sjø eller intermodal fraktbefordring. Spesialiser deg i en av modalitetene, og få en dypere kunnskap om detaljene og prosedyrene for denne modaliteten.

 • Intermodalisme

  Forstå intermodalisme ved å beregne, forstå og respondere på sin rolle ved endrede kundekrav og økt konkurranse i forsyningskjedene på en global markedsplass.

Ferdigheter

 • Administrere kontrakter

  Forhandle vilkår, kostnader og andre spesifikasjoner ved en kontrakt, og samtidig sørge for at de samsvarer med juridiske krav og kan håndheves juridisk. Ha overoppsyn med implementeringen av kontrakten, og godta og dokumentere eventuelle endringer.

 • Gjennomføre forvaltning

  Gjennomføre forvaltning for å sikre effektiv og ansvarlig planlegging og håndtering av ressurser.

 • Implementere transportstrategi

  Forutse selskapets krav og mål med hensyn til transportstrategi; bruke dette som grunnlag for tiltak for å implementere strategien.

 • Forhandle priser for transport av gods

  Forhandle priser for transport av gods. Arbeide for maksimal effektivitet innen logistikk og transport. Beregne effektive ruter for godstransport.

 • Administrere selskapets transportstrategi

  Administrere transportstrategiene til et selskap. Kommunisere med medlemmene av administrasjonsteamet. Sikre at strategier samsvarer med selskapets mål.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Kommunisere med kunder

  Svare på og kommunisere med kundene på en mest mulig effektiv og passende måte slik at de får tilgang til produktene eller tjenestene de er ute etter, eller gi dem annen hjelp som de måtte trenge.

 • Planlegge transportoperasjoner

  Planlegge mobilitet og transport for ulike avdelinger, for å oppnå best mulig bevegelse av utstyr og materialer. Forhandle frem de best mulige leveringsprisene; sammenligne forskjellige tilbud og velge det mest pålitelige og kostnadseffektive tilbudet.

 • Garantere kundetilfredshet

  Håndtere kundeforventninger på en profesjonell måte, forvente og ta hensyn til deres behov og ønsker. Tilby fleksible kundetjenester for å få tilfredse og lojale kunder.

 • Forhandle om logistikktjenester

  Forhandle om logistikktjenester og relaterte støtteaktiviteter med fokus på egne og andres mål.

 • Gi kundeoppfølging

  Gi kunder vennlig, rask kommunikasjon for å ta i mot bestillinger, varsle dem ved forsendelsesproblemer og sørge for rask løsning.

 • Spore forsendelser

  Spore alle forsendelsesbevegelser på daglig basis ved å bruke informasjon fra sporingssystemer og proaktivt varsle kunder om hvor forsendelsene deres befinner seg.

 • Rekruttere ansatte

  Ansette nytt personale ved å definere arbeidsrollen, avertere, gjennomføre intervjuer og velge personale i henhold til selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

 • Spore forsendelsessteder

  Spore de ulike transportstedene der pakker ankommer, for å opprettholde et effektivt distribusjonssystem og sporingssystem for kunder.

 • Bygge kunderelasjoner

  Bygge et varig og meningsfullt forhold til kunder for at de skal bli fornøyde og trofaste, ved å gi nøyaktig og vennlig rådgivning og bistand, ved å levere produkter og tjenester av høy kvalitet og ved å gi informasjon og service i etterkant av salget.

 • Ha tilgang til fraktpriser

  Ha tilgang til informasjon om fraktpriser og kunne sammenligne opplysninger på tvers av tilbydere. Bruke disse opplysningene til å lage tilbud til kunder.

 • Utvikle kommunikasjonsnett med forsendelsessteder

  Etablere relasjoner med forsendelsessteder for å lette vareleveringen.

Source: Sisyphus ODB