Yrke kabelbanekontrollør

Kabelbanekontrollører betjener systemer og kontrollinnretninger og passer på driften av mange ulike transportmidler som drives med kabel. De kan betjene taubaner, skiheiser, kabelbaner osv. De sørger for uavbrutt drift og griper inn når det oppstår uforutsette situasjoner.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Transitt med kabelfremdrift

  Forstå transitt med kabelframdrift (CPT) og de underliggende prinsippene. Kjenne til at disse er systemer av motorfrie kjøretøyer som drives av en stålkabel.

 • Helse- og sikkerhetstiltak innen transport

  Regelverk, prosedyrer og bestemmelser knyttet til helse- og sikkerhetstiltak for å hindre ulykker eller hendelser under transport.

 • Farer ombord

  Forebygge farer om bord (elektriske) og håndtere disse effektivt om de oppstår, sikre trygg ombordstigning og avstigning av fartøyet.

Ferdigheter

 • Være på vakt

  Være fokusert og oppmerksom til enhver tid. Reagere raskt ved uventede hendelser. Konsentrere seg og ikke bli distrahert når en oppgave overføres over lengre tid.

 • Formidle muntlige instruksjoner

  Kommunisere tydelige instruksjoner. Sikre at meldingene forstås og følges på riktig måte.

 • Overholde transportarbeidsplan

  Overholde tilordnet arbeidsplan som utarbeidet av transportselskapet.

 • Følge signaliseringsinstruksjoner

  Følge signaliseringsinstruksjoner gjennom hele reisen. Forstå det teknisk språket som brukes av signalavsendere, og følge instruksjonene de gir.

 • Inspisere kranutstyr

  Inspisere egnethet av kabler, trinser og gripeanordninger som utgjør deler av en kran. Sikre løpende vedlikehold av dette utstyret.

Source: Sisyphus ODB