Yrke kiropraktor

Kiropraktorer er ansvarlig for diagnostisering, behandling og forebygging av lidelser knyttet til nerve-, muskel- og skjelettsystemet og effektene av disse lidelsene på allmennhelsen. De er uavhengig helsepersonell i primærhelsetjenesten.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Somatiske integrerte modaliteter

  Indikasjoner, kontraindikasjoner og endringer i fysioterapeutiske modaliteter og andre manuelle og terapeutiske modaliteter basert på forskjellige forhold og situasjoner.

 • Evidensbasert tilnærming i allmennpraksis

  Allmenne prinsipper, metoder og begreper i vitenskapelig forskning, og grunnleggende prinsipper for statistikk i medisinsk behandling. Vitenskapelig bakgrunn for patologi og teorier i forbindelse med utformingen av antakelser og problemer på området.

 • Førstehjelp

  Akutt behandling som gis til en syk eller skadet person i tilfelle sirkulasjons- og/eller respirasjonssvikt, bevisstløshet, sår, blødning, sjokk eller forgiftning.

 • Allmennmedisin

  Allmennmedisin er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Ortopediske behandlingsalternativer

  De egnede tilgjengelige, ikke-operative og operative behandlingsalternativene for vanlige ortopediske tilstander og skader, fordelene og begrensningene av hver type behandling samt potensielle bivirkninger og komplikasjoner etter behandlingen.

 • Nevroanatomi

  De ulike delene av nervesystemet.

 • Psykologi

  Den menneskelige atferden og resultatet med individuelle forskjeller i evne, status, interesser, læring og motivasjon.

 • Menneskets fysiologi

  Vitenskapen som studerer menneskets organer, deres interaksjoner og mekanismer.

 • Administrere helsetjenestepersonell

  Forvaltningsmessige oppgaver og ansvaret som kreves i en setting innen helsestell.

 • Kinetikk

  Studie av bevegelse og årsaken til dette.

 • Nevropatologi

  Måter det perifere nervesystemet og sentralnervesystemet reagerer på svulster, infeksjoner eller betennelse på, og på immunmedierende mekanismer.

 • Rehabilitering

  Metoder og prosedyrer som brukes for å hjelpe en syk eller skadet person med å gjenopprette ferdigheter og få tilbake selvstendighet og kontroll.

 • Strålingsfysikk i helsevesenet

  Strålingsfysikken knyttet til konvensjonell radiologi, CT, MR, ultralyd, diagnostisk nukleærmedisin og deres prinsipper, som bruksområder, indikasjoner, kontraindikasjoner, begrensninger og strålingsfarer.

 • Pediatri

  Pediatri er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Geriatri

  Geriatri er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Medisinsk informatikk

  Prosesser og verktøy som brukes til analyse og spredning av medisinske data gjennom edb-baserte systemer.

 • Endokrinologi

  Endokrinologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Obstetrikk og gynekologi

  Obstetrikk og gynekologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Ortopediske tilstander

  Fysiologien, patofysiologien, patologien og den naturlige historikken til vanlige ortopediske tilstander og skader.

 • Muskel- og skjelettanatomi

  Menneskers muskel- og skjelettsystem, som består av skjelettet, muskler, brusk, sener, ledd og annet bindevev som støtter og knytter sammen vev og organer. Systemets primære funksjoner hos mennesker, f.eks. å holde kroppen oppe, gjøre det mulig å bevege seg, og beskytte viktige organer.

 • Nevrologi

  Nevrologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Nevrofysiologi

  Den medisinske spesialiteten som omhandler studiet av nervesystemets funksjoner.

 • Mikrobiologi-bakteriologi

  Mikrobiologi-bakteriologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Biologisk kjemi

  Biologisk kjemi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Strålingseffekter på menneskekroppen

  Hvordan bestemte kroppsdeler blir mer spesifikt påvirket av eksponering for forskjellige strålingskilder.

 • Epidemiologi

  Grenen innen medisin som omhandler forekomst, distribusjon og kontroll av sykdommer. Sykdomsetiologi, overføring, undersøkelser av utbrudd og sammenligning av virkninger av sykdommer.

 • Kinesiologi

  Undersøke menneskelige bevegelser, ytelse og funksjon samt vitenskapene biomekanikk, anatomi og neurovitenskap.

 • Treningsfysiologi

  Effekt av trening på patologi og hvordan treningen kan dempe eller reversere sykdommens progresjon.

 • Sosiologi

  Gruppeatferden og dynamikken, samfunnsmessige trender og påvirkninger, folkevandring, etnisitet, kulturer og historie og opprinnelse.

 • Menneskets anatomi

  De dynamiske relasjonene i menneskets struktur og funksjonene og systemene for muskler og skjelett, det kardiovaskulære og respiratoriske systemet, fordøyelsessystemet, det endokrine system, urinveiene, reproduksjonssystemet, huden og nervesystemene, normal og endret anatomi og fysiologi gjennom menneskets livsløp.

 • Ortopedi

  Ortopedi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Rehabilitering av alle organsystemer

  Prinsipper for fysisk medisin og rehabilitering av alle organsystemer i forbindelse med fysioterapi.

 • Biomekanikk

  Bruke mekaniske metoder for å forstå biologiske organismers funksjon og struktur.

Ferdigheter

 • Gi informasjon om utfall av kiropraktisk behandling

  Gi informasjon om terapeutiske utfall og eventuelle iboende risikoer til klienten, sørge for at klienten forstår denne informasjonen, og opptre i samsvar med etiske prinsipper og lokale/nasjonale retningslinjer i de tilfellene der klienten ikke har evne til å forstå informasjonen.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Behandle akutte smerter

  Håndtere pasienter med akutt smerte og lindre smerten deres.

 • Håndtere akutte behandlingssituasjoner

  Vurdere tegnene og være godt forberedt på en situasjon som utgjør en umiddelbar trussel mot en persons helse, sikkerhet, eiendom eller miljø.

 • Bidra i rehabiliteringsprosessen

  Bidra i rehabiliteringsprosessen for å forbedre aktiviteten, virkemåten og deltakelsen ved hjelp av en personsentrert og evidensbasert tilnærming.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Foreskrive behandling for muskel- og skjelettskader

  Foreskrive ikke-invasive prosedyrer for skade, immobilisering av brukne bein ved bruk av splinter og gips, og anbefale terapeutiske øvelser, medisin og næringstilskudd.

 • Gi informasjon om forebygging av skader

  Gi pasienter og omsorgspersoner opplæring og råd om hvordan de kan forhindre skader og tilstander og forbedre eksisterende tilstander.

 • Diagnostisere muskel- og skjelettlidelser

  Identifisere pasientens ortopediske skader, som for eksempel brudd, forvridning, revnet leddbånd, forstuinger, seneskader, strekte muskler, prolaps, isjias, smerte i korsrygg, skoliose, leddgikt og osteoporose, beinsvulster, muskulær dystrofi og cerebral parese, klubbfot og ujevn beinlengde, abnormiteter i fingre og tær og vekstabnormiteter.

 • Lede kiropraktisk personell

  Rekruttere, lære opp og lede kiropraktisk personell innenfor avdelingen og omsorgsteamet, og sikre at alle pasienter på avdelingen får klinisk effektive tjenester.

 • Vurdere kiropraktisk intervensjon

  Vurdere kiropraktisk intervensjon med utgangspunkt i en ny vurdering av pasientens effekt av behandlingen.

 • Overvåke pasienters fremgang knyttet til behandling

  Observere og rapportere om responsen til brukere av helsetjenester på medisinsk behandling, overvåke frem- eller tilbakeskrittene deres daglig og endre behandlingsmetodene når det er nødvendig.

 • Gi råd om rehabiliteringsøvelser

  Undervise og gi råd om rehabiliteringsøvelser for langsiktig restitusjon, lære bort egnede teknikker for å ivareta helsen.

 • Finne løsninger på problemer

  Løse problemer i forbindelse med planlegging, prioritering, organisering, styring/tilrettelegging av tiltak og vurdering av resultater. Bruke systematiske prosesser for innsamling, analysering og syntetisering av informasjon for å evaluere gjeldende praksis og skape nye forståelser av praksis.

 • Bruke massasjeterapi

  Bruke massasjeterapi for å lindre pasientens smerte ved å bruke forskjellige spesialiserte teknikker.

 • Gjennomføre nevrologisk undersøkelse

  Få en grundig forståelse av pasientens nevrologiske utvikling, gjøre delvise nevrologiske vurderinger gjennom observasjon hvis pasienten ikke er samarbeidsvillig.

 • Overholde journalføringsstandarder innen kiropraktikk

  Sikre gode standarder for registrering av alle aktiviteter knyttet til pasienter, spesielt for kiropraktiske pasienter.

 • Still kiropraktisk diagnose

  Stille en korrekt arbeids-/differensialdiagnose og en korrekt tverrfaglig eller kiropraktisk behandlings-/forvaltningsplan ved å gjennomføre et grundig intervju, arbeide med pasienter for å identifisere fysiske problemer og vanskeligheter som oppstår som følge av sykdom, skade, funksjonshemning eller alder, og ved å utføre en grundig/spesifikk fysisk, nevrologisk og ortopedisk undersøkelse.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Dekke en rekke helsemessige forhold

  Håndtere en rekke helseproblemer, gripe inn ved akutt, kronisk, forebyggende og palliativ pleie og nødpleie.

 • Bruke e-helse og mobil helseteknologi

  Bruke mobile helseteknologier og e-helse (nettbaserte applikasjoner og tjenester) for å forbedre helsetjenestene som tilbys.

 • Registrere helsetjenestebrukernes fremgang relatert til behandling

  Registrere helsetjenestebrukernes fremgang etter behandling ved å observere, lytte og måle resultater.

 • Utvikle planer knyttet til klientutskriving

  Organisere utskrivningsplanlegging, når det er relevant, på tvers av flere helsetjenester, og kommunisere på en effektiv måte og sikre at klienten og pleierne er involvert i beslutningsprosessen.

 • Sørge for helseopplysning

  Bruke kunnskapsbaserte strategier for å fremme sunn livsstil og for å forebygge og håndtere sykdommer.

 • Ta opp folkehelsespørsmål

  Fremme sunn praksis og atferd for å sikre at populasjoner holder seg sunne.

 • Undersøke henviste helsetjenestebrukere

  Vurdere helsetjenestebrukere som er innlagt gjennom andre medisinske fagfelt.

 • Bruke helsevitenskap

  Bruke et bredt spekter av biomedisinske, psykososiale, organisatoriske, utdanningsmessige og samfunnsmessige aspekter ved helse, sykdom og helsevesen for å forbedre helsetjenestene og heve livskvaliteten.

 • Utføre ortopediske undersøkelser

  Gjennomføre, tolke og rapportere resultatene av ortopediske fysiske undersøkelser, undersøkelse av skulder, albue, håndledd og hånd, ryggrad, bekken og hofte, kne, fot og ankel.

 • Veilede kiropraktikkstudenter

  Veilede kiropraktistudenter på arbeidsstedet og dele sin egen ekspertise med dem; lære dem opp slik at de kan gjøre en god jobb.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Gjennomføre en kiropraktisk undersøkelse

  Utføre kiropraktiske vurderinger med utgangspunkt i data innsamlet ved fysiske undersøkelser, prosessen med å vurdere objektive anatomiske funn gjennom observasjon, palpasjon, perkusjon, auskultasjon, kiropraktisk undersøkelse og informasjon innhentet fra andre relevante kilder.

 • Gi stabiliserende behandling i nødstilfeller

  Gi omfattende, øyeblikkelig og stabiliserende behandling i en nødsituasjon, f.eks. hjerte- og luftveisnødssituasjoner, forgiftninger og katastrofer, uavhengig av hvor nødsituasjonen finner sted, ved bruk av teknikker som hjerte-lungegjenoppliving, førstehjelpsbehandling av polytrauma og traumatisk skade og katastrofemedisin.

 • Jobbe i et flerkulturelt miljø i helsevesenet

  Samarbeide, relatere og kommunisere med personer fra en rekke ulike kulturer under arbeid i helsetjenester.

 • Ha en god opptreden overfor pasienter

  Få pasientene til å føle seg vel og snakke til dem med en behagelig tone.

 • Bruke teknikker for å øke pasientenes motivasjon

  Gjøre pasienten mer motivert til å endre seg og gi ham/hennes tro på at behandlingen kan hjelpe, bruke teknikker og prosedyrer for å få pasienten til å medvirke i behandlingen.

 • Utvikle kiropraktiske behandlingsplaner

  Utvikle en ny plan for kiropraktisk behandling og gjennomgå de eksisterende komponentene, for eksempel manuell kiropraktisk terapi, manuell terapi av mykt vev og annet vev, terapeutisk bevegelsesområde, terapeutisk rehabiliteringstrening og bruk av teknologisk utstyr (modaliteter som benytter ultralyd, traksjon, elektrisitet og lys).

 • Utføre helsetjenesteundersøkelse

  Vurdere den fysiske tilstanden til brukeren av helsetjenester, og samtidig ta hensyn til detaljert informasjon om tidligere skader, kirurgi, generell helse, ressurser og livsstil.

 • Anvende personsentrert behandling

  Behandle personer som partnere i planlegging, utvikling og vurdering av omsorg, for å sikre at det er hensiktsmessig med hensyn til deres behov. Fokusere på dem og deres omsorgspersoner i alle beslutninger.

 • Samhandle med brukere av helsetjenester

  Kommunisere med brukere og deres omsorgspersoner, med pasientens tillatelse, for å holde dem underrettet om brukerens og pasientenes framskritt og ivareta fortroligheten.

 • Utvikle en terapeutisk samarbeidsrelasjon

  Utvikle en gjensidig terapeutisk samarbeidsrelasjon i forbindelse med behandling, vinne brukeres tillit og fremme dennes vilje til samarbeid.

 • Utføre pasientporteføljeadministrering

  Håndtere en rekke pasienter innen et gitt tidspunkt, og strebe etter å tilby best mulige helsetjenester.

 • Reagere på skiftende situasjoner innen helsevesenet

  Takle press og reagere riktig og i tide på uventede og raskt skiftende situasjoner innen helsevesenet.

 • Utvikle terapeutiske relasjoner

  Opprettholde den individuelle terapeutiske relasjonen for å engasjere individets medfødte helbredende evner for å oppnå aktivt samarbeid innen helseopplysning og helbredelsesprosesser, og maksimere potensialet for sunn endring.

 • Fremme helse

  Arbeide for å fremme helse, velferd og forebygging av sykdom og skade på vegne av kunder og profesjonen for å forbedre helsen i lokalmiljøer, offentligheten og befolkningen.

 • Måle effektiviteten til tjenestetilbudet

  Bruke en problemløsningstilnærming til å utvikle og måle anbefalinger for å forbedre kvaliteten på faglig praksis i stadig mer uforutsigbare sammenhenger, bidra til endring og utvikling innenfor yrket eller tjenesten på et lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå.

 • Administrere profesjonelt kiropraktikkutstyr

  Sørge for at det profesjonelle kiropraktikkutstyret for enheten/kontoret er i god stand, og at de vedlikeholdes regelmessig i henhold til nasjonal lovgivning.

 • Klargjøre pasienter for kirurgi

  Tildele pasienter det beste behandlingsområdet for deres situasjon, i henhold til hvor høyt kirurgien er prioritert.

 • Sikre riktig avtaleadministrasjon

  Lage en god prosedyre for å administrere avtaler, inkludert retningslinjer for avbestilling og manglende oppmøte.

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

 • Gi lærestøtte innen helsevesenet

  Gi nødvendig støtte for å legge til rette for opplæring av kunder, pleieassistenter, studenter, støttearbeidere og annet helsepersonell ved å vurdere brukernes utviklingsbehov og preferanser. Utforme avtalte formelle og uformelle resultater av læring, og levere materialer som legger til rette for læring og utvikling.

 • Utføre kliniske nevrofysiologiske undersøkelser

  Utføre kliniske nevrofysiologiske undersøkelser, en forlengelse av en nevrologisk konsultasjon, som kan bekrefte eller utelukke en klinisk mistanke, men også gi presis definisjon av graden av skade og avdekke avvik som er klinisk usikre, skjulte eller ikke-mistenkt.

 • Betjene medisinsk avbildningsutstyr

  Produsere medisinske bilder av høy kvalitet ved hjelp av teknologisk avansert medisinsk avbildningsutstyr, for eksempel CT (computertomografi), MR (magnetresonanstomografi), mobile røntgenmaskiner, ultralyd, nukleærmedisin med PET (positronemisjonstomografi) og SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography).

 • Overholde organisatoriske etiske retningslinjer

  Overholde organisatoriske europeiske og områdespesifikke standarder og etiske regler, forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og bruke denne bevisstheten.

 • Overholde retningslinjer for helse, trivsel og sikkerhet

  Overholde og bruke hovedpunktene i retningslinjene og prosedyrene for helse og sikkerhet i samsvar med arbeidsgiverens retningslinjer. Rapportere om risikoer for helse og sikkerhet som har blitt identifisert, og følge riktige prosedyrer hvis en ulykke eller skade skulle oppstå.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Gi helsetjenestebrukere råd om informert samtykke

  Sikre at pasienter/kunder er godt informert om risikoer og fordeler ved foreslått behandling, slik at de kan gi informert samtykke, og engasjere pasienter/klienter i behandlingsplanen.

 • Utføre kiropraktiske undersøkelser

  Utføre, tolke og rapportere funnene fra fysisk kiropraktisk undersøkelse, eventuelt med en undersøkelse av pasientens ryggrad og kroppsholdning, og finne kilden til ubehag eller smerte der det er relevant.

 • Utvikle planer knyttet til overføring av behandling

  Organisere overføringen av behandling, når det er relevant, på tvers av helsetjenester, og kommunisere på en effektiv måte og sikre at pasienten/kunden og helsepersonell blir involvert i beslutningsprosessen.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Gi behandlingsstrategier for utfordringer relatert til menneskelig helse

  Identifisere mulige behandlinger av utfordringer relatert til menneskelig helse innenfor et gitt samfunn i tilfeller der for eksempel smittsomme sykdommer har store konsekvenser på globalt plan.

 • Analysere røntgenbilder

  Analysere røntgenbilder med henblikk på å finne kilden til pasientens plager og tolke funnene.

 • Administrere klinisk risiko

  Forbedre kvaliteten på helsetjenester og levere dem på en trygg måte ved å legge spesiell vekt på å identifisere omstendighetene som utsetter klienter, deres familier og pleiegivere, ansatte, studenter og andre for fare, og sørge for å forhindre eller kontrollere disse farene.

 • Gi råd om graviditet

  Informere pasienter om normale endringer som oppstår under graviditet, gi råd om ernæring, virkningen av legemidler og andre livsstilsendringer.

 • Bidra til kontinuitet i helsevesenet

  Bidra til levering av samordnede og løpende helsetjenester.

 • Anvende spesifikke manuelle kiropraktorteknikker

  Forsøke å redusere smerte forårsaket av dysfunksjon i det nevromuskulære systemet ved å bruke spesifikk muskelvev- og leddjusteringer og/eller generell manipulering/mobilisering.

 • Formulere en behandlingsplan

  Formulere en behandlingsplan og evaluere (analysere) basert på innsamlede data etter vurdering ved bruk av en klinisk resonneringsprosess.

 • Foreskrive helseprodukter

  Foreskrive helseprodukter, ved behov for terapeutisk effektivitet, i tråd med klientens behov, og i henhold til bevisbasert praksis, nasjonale og praksisprotokoller og innenfor praksisomfanget.

 • Gjennomføre fysiske undersøkelser

  Gjennomføre en fysisk undersøkelse av helsetjenestebrukere ved å se etter tegn på funksjonssvikt og suboptimal funksjon, og analysere pasientens systemer, holdning, ryggrad og reflekser.

 • Administrere helsetjenestebrukernes data

  Føre nøyaktige kunderegistre som også oppfyller juridiske, faglige og etiske forpliktelser, for å tilrettelegge for kundeadministrasjon, og samtidig sikre at alle kunders data (herunder muntlige, skriftlige og elektroniske) behandles konfidensielt.

 • Fremme helse innen spesialisert omsorg

  Identifisere helsefremming og utdanningsbehov for pasienter innenfor spesialisering, og utvikle og implementere strategier etter behov.

 • Foreskrive behandlinger knyttet til kirurgiske prosedyrer

  Foreskrive behandling før og etter kirurgi, for eksempel beroligende midler, diett, antibiotika og klargjøring og behandling av pasienten.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Gjennomføre lederskap

  Lede og påvirke andre til å fremme og bidra til politikkutvikling, oppslutning om saker, tøying av grensene og strategien på ulike nivåer.

 • Informere beslutningstakere om helserelaterte utfordringer

  Gi nyttig informasjon relatert til helsevesenet for å sikre at politiske beslutninger tas til fordel for lokalsamfunnene.

 • Etterbehandle medisinske bilder

  Foreta etterbehandling av medisinske bilder, eller framkalle røntgenfilmer, og undersøke bildene for å fastslå om det er nødvendig med ytterligere behandling.

 • Tolke medisinske bilder

  Analysere medisinske bilder for å diagnostisere sykdommer og skader.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Gi informasjon om medisinering

  Gi pasienter informasjon om legemidlene de tar, mulige bivirkninger og kontraindikasjoner.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Føre behandlingsregistre

  Føre nøyaktige registre og sende rapporter om forskrevet behandling eller medisinering.

 • Gi opplæring om forebygging av sykdom

  Gi evidensbaserte råd om hvordan man kan unngå dårlig helse, lære opp og gi råd til enkeltpersoner og deres pleiere om hvordan man kan forhindre dårlig helse, og/eller være i stand til å gi råd om hvordan man kan forbedre miljøet og helsetilstandene deres. Gi råd om identifisering av risikoer som fører til dårlig helse, og bidra til å øke pasientenes motstandskraft ved hjelp av strategier for forebygging og tidlig inngripen.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Fremme helse- og sikkerhetsretningslinjer innen helsetjenester

  Fremme overholdelse av lokale, regionale, nasjonale og EU-pålagte lover, policyer, retningslinjer og protokoller for helse og sikkerhet.

 • Tolke medisinske resultater

  Tolke, integrere og anvende resultater av bildediagnostikk, laboratorietester og andre undersøkelser som en del av vurderingen av pasienten, i samråd med annet helsepersonell.

 • Lede infeksjonskontroll ved institusjonen

  Gjennomføre et sett med tiltak for å forebygge og bekjempe infeksjoner, utforme og innføre framgangsmåter og retningslinjer for sikkerhet og helse.

 • Skrive rapporter om nevrologiske tester

  Gi en skriftlig rapport til den henvisende legen om alle tester som er tatt, med tolkning av resultatene.

 • Gjennomføre klinisk kiropraktisk forskning

  Gjennomføre forskningsaktiviteter som forskningsartikler, kritiske vurderinger, saksundersøkelser, stillingsundersøkelser, ekspertkommentarer og bokvurderinger, for å forbedre bevisgrunnlaget for kiropraktikk og hjelpe kiropraktorer med å håndtere pasientene sine.

 • Prioritere klienter

  Bidra til prioriteringsprosessen for å tilordne kunder til den mest passende behandlingsbanen for tilstanden deres, i samarbeid med annet helsepersonell.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Henvise brukere av helsetjenester

  Henvise til andre helsetjenester når man avdekker at brukeren har behov for ytterligere diagnostikk eller intervensjoner.

 • Tolke funn fra medisinske undersøkelser

  Tolke funn fra pasienthistorikk, klinisk undersøkelse, røntgenundersøkelse og andre diagnostiske undersøkelser og prosedyrer.

 • Hjelpe pasienter med rehabilitering

  Hjelpe til med å utvikle og gjenopprette pasienters kroppssystemer, deres nevromuskulære, muskel- og skjelett-, hjerte- og luftveissystemer, og hjelpe dem i rehabiliteringsprosessen.

 • Levere nevromuskuloskjeletal terapi

  Gi terapi og behandling av nervesystemet, muskler og skjelett, inkludert justering av en pasients ryggrad og andre ledd, hovedsakelig for hånd.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Fremme inkludering

  Fremme inkludering i helse- og sosialtjenester og respektere mangfold mht. tro, kultur, verdier og preferanser, samtidig som det tas hensyn til betydningen av likestilling og mangfold.

 • Samle inn helsetjenestebrukerens generelle data

  Samle inn kvalitative og kvantitative data knyttet til helsetjenestebrukeres anagrafiske data, og gi støtte til å fylle ut det nåværende og tidligere historiske spørreskjemaet og registrere tiltak/tester som er utført av legen.

 • Bidra til kvalitetsforbedringer på fysioterapitjenester

  Delta i aktiviteter som fremmer kvalitet, særlig ved anskaffelse og vurdering av utstyr, ressurser, sikker lagring og forsyningsledelse.

 • Gjennomføre oppfølging etter kirurgiske inngrep

  Følge opp pasienter etter operasjoner, og vurdere behov for raskere rekonvalesens.

 • Vedlikeholde kiropraktisk utstyr

  Vedlikeholde profesjonelt kiropraktisk utstyr, forsyninger og arbeidsområder på enheten/kontoret, sørge for at det holdes i god stand for bruk i kiropraktiske tjenester, og at de vedlikeholdes jevnlig, i henhold til nasjonale lover og forskrifter.

 • Anvende forretningssans

  Iverksette hensiktsmessige tiltak i et forretningsmiljø for å oppnå best mulig resultat i hver enkelt situasjon.

 • Bruke støtte for spinaljustering

  Benytte støtter som avstivere, stropper, tape, bandasjer og skoinnlegg for å behandle og lette pasientens smerte.

 • Gi pasienter råd om helse- og livsstilrelaterte spørsmål

  Gi pasienter råd i spørsmål knyttet til helse og livsstil, som trening, ernæring og sovevaner.

Source: Sisyphus ODB