Yrke kranfører ved produksjonsanlegg

Kranførere ved produksjonsanlegg betjener teknologisk enkle kraner og løfter og flytter last (baller, containere, bøtter og annet med råmaterialer og andre materialer) ved et produksjonsanlegg.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Følge sikkerhetsprosedyrer ved arbeid i høyden

  Ta nødvendige forholdsregler og følge et sett med tiltak som vurderer, forhindrer og håndterer risiko ved arbeid høyt over bakken. Forhindre fare for personer som arbeider under disse konstruksjonene, og forhindre fall fra stiger, mobile stillas, faste arbeidsbruer, personheiser osv. med resulterende dødsulykker eller alvorlige personskader.

 • Betjene løfteutstyr

  Transportere tunge gjenstander ved hjelp av løfteutstyr, for eksempel kraner, gaffeltrucker osv.

 • Betjene jernbanespakerammer

  Betjene mekaniske spakerammer som er plassert i signalkasser. Forstå ulike bruksområder for spaker, slik som sperring eller signalmottak; lese og forstå sporplanen og signaloppsettet som er montert over spakerammen. Betjene hånddrevne sperrer, strømrammer, mekaniske, pneumatiske eller elektriske spaker.

 • Anvende ulike løfteteknikker

  Bruke ulike metoder for løfting av tunge gjenstander ved hjelp av en kran.

 • Bestemme kranlast

  Kalkulere vekten på kranlast; sammenligne vektresultater og løftekapasitet for å unngå overbelastning og ivareta for sikkerheten.

 • Samarbeide med arbeidere som jobber med transporterte varer

  Kommunisere og arbeide med de berørte parter med hensyn til transport av varer.

 • Betjene kraner

  Betjene kraner for å flytte, posisjonere, løfte eller plassere maskineri, utstyr eller andre store gjenstander på ulike steder.

 • Håndtere last

  Håndtere de mekaniske elementene ved lasting og lossing av last og varer på en trygg måte. Laste og losse produkter i henhold til instruksjoner.

 • Bestemme lastens tyngdepunkt

  Fastslå tyngdepunktet for lasten som flyttes av en kran eller en annen maskin, for å sikre optimal og sikker flytting.

Source: Sisyphus ODB