Yrke kriminaletterforsker

Kriminaletterforskere undersøker og prosesserer åsteder og bevisene som blir funnet der. De håndterer og beskytter bevisene i samsvar med regler og forskrifter, og isolerer åstedet mot innflytelse utenfra. De fotograferer åstedet, sørger for at bevisene bevares, og skriver rapporter.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • åstedsbevaring

  De metoder som brukes under bevaring av et åsted, slik at bevis og informasjon som kan samles inn for en undersøkelse, ikke påvirkes av ytre faktorer.

 • Rettsteknisk etterretning

  Prosedyrer og metoder for innsamling og analyse av rettsteknisk etterretning og data for etterforskningsformål.

Ferdigheter

 • Fotografere åsteder

  Fotografere (mulige) åsteder på en måte som er i samsvar med reglene for å sikre at alle opplysninger som er nødvendige for videre undersøkelse av saken, blir innhentet og registrert.

 • Dokumentere bevis

  Dokumentere bevis som er funnet på et åsted i forbindelse med etterforskning eller ved presentasjon under en høring, på en måte som er i tråd med regelverket, for å sikre at bevis ikke utelukkes fra saken, og at registrene opprettholdes.

 • Undersøke åsteder

  Undersøke åsteder ved ankomst for å sikre at de ikke er blitt tuklet med, og utføre de innledende vurderingene og analysene av hva som kan ha skjedd samt undersøke eventuelt bevismateriale.

 • Håndtere bevis

  Håndtere vitneutsagn som er viktig for en sak, på en måte som er i henhold til forskrifter, for ikke å påvirke det aktuelle vitneutsagnet og for å sikre at det er i en uberørt tilstand og kan anvendes i saken.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Begrense tilgangen til åstedet

  Begrense offentlig tilgang til et åsted ved å markere sperringer og sørge for at det utplasseres tjenestemenn som kan informere offentligheten om tilgangsbegrensningen og reagere på mulige forsøk på å krysse sperringene.

Source: Sisyphus ODB