Yrke leder, metallurgi

Ledere, metallurgi samordner og gjennomfører kort- og mellomlangsiktige produksjonsplaner innen metallurgi eller stålframstilling, og samordner utvikling, støtte og forbedring av stålframstillingsprosesser samt vedlikeholds- og ingeniøravdelingenes arbeid med driftssikkerhet. De er også med på løpende tiltak for å begrense forurensning.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kostnadsstyring

  Planlegge, overvåke og justere kostnader og inntekter for en virksomhet for å oppnå kostnadseffektivitet og kapasitet.

 • Produksjonsprosesstyper for metall

  Metallprosesser knyttet til de ulike typene av metall, f.eks. støping, varmebehandling, reparasjonsprosesser og andre prosesser for framstilling av metall.

 • Teknologiprosesser

  Systematisk tilnærming til utvikling og vedlikehold av tekniske systemer.

 • Juridiske krav til IKT-produkter

  Det internasjonale regelverket relatert til utvikling og bruk av IKT-produkter.

Ferdigheter

 • Identifisere markedsnisjer

  Analysere sammensetningen av markedene, segmentere disse i grupper og fremheve de mulighetene som hver enkelt av disse nisjene representerer i form av nye produkter.

 • Håndtere kommersielle risikoer

  Analysere og vurdere kommersielle risikoer, og utvikle egnede strategier for å finne løsninger på disse.

 • Forbedre forretningsprosesser

  Optimalisere organisasjonens prosesser for å oppnå effektivitet. Analysere og tilpasse eksisterende drift for å definere og oppnå nye mål.

 • Håndtere press grunnet uventede situasjoner

  Strebe etter å oppnå mål til tross for press grunnet utilsiktede faktorer som ligger utenfor din kontroll.

 • Optimalisere økonomisk ytelse

  Lede og koordinere organisasjonens finansielle virksomhet og budsjettvirksomhet for å få et best mulig økonomisk resultat.

 • Følge selskapsstandarder

  Lede og administrere i henhold til organisasjonens etiske retningslinjer.

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Lage prognoser for organisatorisk risiko

  Analysere virksomheten og handlingene til et selskap for å vurdere følgene av dem og mulige risikoer for selskapet, og for å utvikle egnede strategier for å håndtere dem.

 • Gjennomføre metallurgisk strukturell analyse

  Utføre detaljert analyse knyttet til undersøkelser og prøving av nye metallprodukter.

Source: Sisyphus ODB