Yrke leder av jernbanedrift

Ledere av jernbanedrift arbeider med utforming og kontroll av prosesser knyttet til jernbanedrift. Ledere av jernbanedrift kan arbeide for jernbaneoperatører med oppgaver knyttet til sikker og effektiv drift av transporttjenester, herunder kundekontakt eller ledelse av ansatte og organisering av arbeid. Ledere av jernbanedrift som arbeider hos infrastrukturoperatører, sørger for effektiv og sikker bruk av nettverket. De kan for eksempel utarbeide rutetabeller og tildele sporkapasitet til kunder. De planlegger bygge- og vedlikeholdsarbeid.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Jernbaneinfrastruktur

  Forstå godt kjennetegnene på jernbaneinfrastruktur: jernbaneteknologier, spormåling, jernbanesignalisering, jernbaneoverganger, osv.

 • Togplanlegging

  Få en grundig forståelse av teknikkene, prosedyrene og verktøyene som brukes til å lage en togtabell, kjenne til ulike typer togplaner, identifiser mulige begrensninger som må vurderes i planleggingen.

 • Moderne strømsignalanlegg

  Forstå tradisjonelle og moderne signalanlegg. Betjene signalanlegg for jernbaner.

 • Jernbaneprosjektfinansiering

  En grundig forståelse av hvordan jernbaneprosjekter finansieres, f.eks. offentlig, privat og offentlig-private partnerskap, herunder alle typer berørte parter som kan være involvert.

 • Prosjektledelse

  Forstå prosjektledelse og aktivitetene som omfattes i dette området. Vite hvilke variabler som er underforstått innen prosjektledelse, f.eks. tid, ressurser, krav, frister og å svare på uventede hendelser.

 • Skinneavbruddshåndtering

  En grundig forståelse av forholdene, årsakene og virkningene tilforstyrrelsen av jernbanen eller avsporing samt ved driftsforstyrrelser, herunder oppgaver og verktøy.

 • Jernbaners fysikalske egenskaper

  Kjenne til alle fysiske aspekter ved jernbanen, inkludert togstasjoner, inkludert helling og stigning for forkjørsrett og fartsgrenser.

 • Helse- og sikkerhetstiltak innen transport

  Regelverk, prosedyrer og bestemmelser knyttet til helse- og sikkerhetstiltak for å hindre ulykker eller hendelser under transport.

 • Jernbanerammelovgivning

  Kjenne til og bruke jernbanerammelovgivingen der kravene for jernbaner i EU er etablert. Kjenne lovgivning som gjelder for transitt på tvers av landegrensene.

Ferdigheter

 • Planlegge utbedrende tiltak for jernbanehendelse

  Planlegge, forutse og utvikle utbedrende tiltak som respons på jernbanehendelser, uventede situasjoner og nødsituasjoner.

 • Sikre kundefokus

  Ha en holdning som alltid har fokus på kundene.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Utvikle personell

  Lede ansatte for å oppfylle organisasjonens forventninger til produktivitet, kvalitet og oppnåelse av mål. Gi effektive tilbakemeldinger til, og anerkjennelse av ansatte, og sikre godtgjøring sammen med personalsjefen, etter behov

 • Utføre risikostyring for jernbanedrift

  Identifisere risikofaktorer for ulike områder av jernbanedrift. Utvikle relevante strategier for å dempe disse risikoene.

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Vurdere jernbanedriftens ytelse

  Vurdere mønsterpraksis innen jernbanesektoren og utarbeide strategier for å forbedre ytelsen.

 • Håndheve forskrifter jernbanesikkerhet

  Fremme og håndheve sikkerhetsprosedyrer og EU-regler for å sørge for at jernbanesikkerheten opprettholdes og kontinuerlig forbedres, og ta hensyn til utviklingen av europeiske regelverk.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

Source: Sisyphus ODB