Yrke maskinoperatør, betongproduksjon

Maskinoperatører, betongproduksjon betjener maskiner som brukes til produksjon av støpte betongprodukter. De smører, monterer og tar produkter ut av støpeformer. De deltar også i sementblandeprosessen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Velge formtyper

  Velge riktig type og størrelse for formen basert på operasjonen.

 • Vedlikeholde former

  Rengjøre og reparere støpeformer, for eksempel ved å jevne ut ujevnheter på overflaten.

 • Tilpasse produktformer

  Endre former for å matche produktspesifikasjonen. Kjøre testprøver og sjekke at spesifikasjonene er riktige.

 • Inspisere kvaliteten til produkter

  Bruke ulike teknikker for å sikre at produktkvaliteten er i samsvar med kvalitetsstandarder og -spesifikasjoner. Føre tilsyn med mangler, pakking og tilbakesending av produkter til ulike produksjonsavdelinger.

 • Fylle former

  Fylle former med egnede blandinger av materialer og ingredienser.

 • Stabilisere betong

  Stabilisere betong ved hjelp av vibrasjonsbord.

 • Flytte fylte former

  Bytte ut oppfylte former på riktig måte. Forstå hvordan former skal fylles i ovnen og hvordan oppfylte former kan oppbevares på rist.

 • Bruke støpeteknikker

  Bruke støpeteknikker.

 • Justere herdeovner

  Justere temperaturen i herdeovner ved å endre innstillinger slik at de er satt til de riktige parameterne.

 • Inspisere batcher

  Inspisere batcher for å sikre at de har de riktige fargene og den riktige sammensetningen.

 • Overholde sikkerhetsstandarder i industrielle sammenhenger

  Overholde sikkerhetsprosedyrer og standarder for industrielle sammenhenger, vanligvis der det brukes maskiner.

Source: Sisyphus ODB