Yrke maskinoperatør, produksjon av betongblokk

Maskinoperatører, produksjon av betongblokk kontrollerer, vedlikeholder og betjener en støpemaskin for betongblokker, som fyller og vibrerer formene for å komprimere flytende betong til ferdige blokker.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Ferdigheter

 • Vedlikeholde former

  Rengjøre og reparere støpeformer, for eksempel ved å jevne ut ujevnheter på overflaten.

 • Inspisere industrielt utstyr

  Inspisere utstyr som brukes i industrien, for eksempel produksjons- eller anleggsutstyr, for å sikre at utstyret er i samsvar med lovverket for helse, sikkerhet og miljø.

 • Betjene kubemaskin

  Betjene kubemaskinen og sørge for at riktige mønstre for sortering og stabling følges.

 • Velge formtyper

  Velge riktig type og størrelse for formen basert på operasjonen.

 • Betjene gaffeltruck

  Betjene en gaffeltruck, et kjøretøy med en gaffel foran for løfting og transport av tung last.

 • Betjene betongblandingsbil

  Arbeide med betongblandere. Kjøre lastebilen og betjene kontrollene. Holde oversikt over tiden. Treffe de nødvendige tiltak for å sende ut betongen ved ankomst på stedet, enten alene ved å bruke en fullstendig renne, eller ved hjelp og bruk av bakrenne.

 • Betjene betongstøpemaskin

  Bruke maskinen som støper betongblokker, og passe på at de ferdige blokkene er i samsvar med spesifikasjonene.

 • Bruke støpeteknikker

  Bruke støpeteknikker.

 • Skrive batchregisterdokumentasjon

  Skrive rapporter om historikken til de framstilte batchene idet det tas hensyn til rådata, utførte tester og overholdelse av god produksjonsskikk for hvert parti av produktet.

Source: Sisyphus ODB