Yrke maskinoperatør, steinpussing

Maskinoperatører, steinpussing betjener slipe- og poleringsverktøy og -utstyr for å gjøre stein glatt.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Typer stein for bearbeiding

  Ulike former for stein som brukes av steinhuggere og andre steinarbeidere til å lage byggematerialer. De mekaniske egenskapene til stein, som vekt, strekkfasthet, holdbarhet. Økonomiske egenskaper som kostnad, transport og råvaretilgang.

 • Kvalitets- og syklustidoptimalisering

  Den mest optimale rotasjonen eller syklustiden og totale kvaliteten for et verktøy eller en maskinprosess.

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Personlig verneutstyr

  Typer beskyttende materialer og utstyr beregnet på ulike typer oppgaver, f.eks. generelle eller spesialiserte rengjøringsaktiviteter.

Ferdigheter

 • Måle materialer

  Måle råmaterialene før de lastes inn i mikseren eller i maskiner for å sikre at de samsvarer med spesifikasjonene.

 • Vaske stein

  Vaske steinflisene som er fremstilt under boring, ved bruk av en vannslange.

 • Fjerne behandlet arbeidsstykke

  Fjerne enkeltstående arbeidsstykker fra produksjonsmaskinen eller verktøymaskinen etter behandling. For samlebånd betyr dette raske, kontinuerlige bevegelser.

 • Forsyne maskin med passende verktøy

  Forsyne maskinen med de nødvendige verktøyene og artiklene for et bestemt produksjonsformål.

 • Bruke slipeskive

  Bruke den spesifikke slipeskiven eller trinnet i etterbehandlingsprosessen i henhold til typen stein eller arbeidsstykke.

 • Polere steinoverflater

  Polere steiner med poleringsverktøy og -maskiner, for å oppnå et glatt og skinnende produkt.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

 • Bruke poleringsforbindelser

  Bruke det aktuelle poleringsmiddelet, for eksempel smergelpulver, og spre den over steinen.

 • Inspisere steinoverflate

  Inspisere steinoverflaten for å identifisere eventuelle ujevne områder.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Sette opp styreenheten til en maskin

  Sette opp og gi kommandoer til en maskin ved å sende relevante data og inndata inn i (datamaskin)styreenheten som svarer til det ønskede bearbeidede produktet.

 • Sikre tilgjengelighet av utstyr

  Sikre at nødvendig utstyr er tilgjengelig og klart for bruk før prosedyrer startes opp.

 • Forberede stein for polering

  Klargjøre stein til poleringsprosessen ved å fukte den med slangen.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

Source: Sisyphus ODB