Yrke maskinoperatør, steinsplitting

Maskinoperatører, steinsplitting betjener og vedlikeholder maskiner som splitter stein. De bearbeider stein til ulike former, som blokker, belegningsstein, fliser og betongprodukter. 

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kvalitetsstandarder

  Nasjonale og internasjonale krav, spesifikasjoner og retningslinjer for å sikre at produkter, tjenester og prosesser er av god kvalitet og er egnet til formålet.

 • Typer stein for bearbeiding

  Ulike former for stein som brukes av steinhuggere og andre steinarbeidere til å lage byggematerialer. De mekaniske egenskapene til stein, som vekt, strekkfasthet, holdbarhet. Økonomiske egenskaper som kostnad, transport og råvaretilgang.

Ferdigheter

 • Manøvrere steinblokker

  Manøvrere steinblokker, plassere dem på riktig sted på maskinplaten ved hjelp av elektriske heiser, treblokker og kiler.

 • Måle materialer

  Måle råmaterialene før de lastes inn i mikseren eller i maskiner for å sikre at de samsvarer med spesifikasjonene.

 • Fjerne behandlet arbeidsstykke

  Fjerne enkeltstående arbeidsstykker fra produksjonsmaskinen eller verktøymaskinen etter behandling. For samlebånd betyr dette raske, kontinuerlige bevegelser.

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Bestemme plassering for spalting

  Undersøke steinen for å bestemme strukturens retning og plasseringen av knivblad eller hull for plugg og fjær.

 • Sette endestoppere

  Plassere endestoppere i henhold til kuttets bredde eller lengde og måle avstanden fra bladet for å sikre at steinen blir delt i henhold til kravene.

 • Håndtere steinsplittemaskin

  Håndtere maskinen som splitter betongstein til byggeblokker ved å plassere steinen mot sluttstoppene og ved å presse ned pedalen for å senke bladet.

 • Bruke egnet verneutstyr

  Bruke relevant og nødvendig verneutstyr, for eksempel vernebriller eller annen øyebeskyttelse, hjelm og hansker.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

Source: Sisyphus ODB