Yrke maskinoperatør, tunnelboring

Maskinoperatører, tunnelboring arbeider med store tunnelboremaskiner, som vanligvis omtales som TBM-er. De regulerer driften av maskinen, justerer dreiemomentet for det roterende skjærehjulet og transportskruen, slik at tunnelen blir mest mulig stabil før tunnelringer monteres. Tunnelboremaskinoperatører monterer deretter forsterkede betongringer ved hjelp av fjernkontroll.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Tunnelboremaskinkonsoll

  Funksjoner for knapper, brytere, måleinstrumenter og monitorer på en tunnelboremaskinkonsoll.

 • Mekaniske systemer

  Mekaniske systemer, inkludert drivorganer, motorer, hydrauliske og pneumatiske systemer. Deres funksjoner og sannsynlige feil.

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

Ferdigheter

 • Bytte tunnelboremaskinmoduser

  Overvåke prosessen med å veksle mellom boremodus og segmentplasseringsmodus på tunellboremaskinen.

 • Montere tunnelsegmenter

  Sette tunnelsegmentene av armert betong på plass etter at tunnelboringmaskinen har gravd tilstrekkelig plass. Basere plasseringen av segmentene på planene eller beregningene for optimal plassering.

 • Kjøre tunnelboremaskin

  Styre tunnelboremaskinen basert på opplysninger fra navigeringsenheter. Drive de hydrauliske vedderne på en betimelig og presis måte for å holde kursen.

 • Følge helse- og sikkerhetsprosedyrer innen bygg og anlegg

  Bruke de relevante prosedyrene for helse og sikkerhet for å forebygge ulykker, forurensning og andre risikoer.

 • Reagere på hendelser i tidskritiske miljøer

  Overvåke situasjonen rundt deg og være forutseende. Være klar til å iverksette raske og hensiktsmessige tiltak ved uventede hendelser.

 • Betjene teodolitt

  Betjene en optisk teodolitt eller laserteodolitt – et presisjonsinstrument som brukes til å måle vinkler.

 • Forhindre skader på nytteinfrastruktur

  Kommunisere med energiverk eller bruke planer på stedet for eventuell nytteinfrastruktur som kan forstyrre eller bli skadet av et prosjekt. Ta nødvendige forholdsregler for å unngå skade.

 • Bruke verneutstyr innen bygg og anlegg

  Bruke vernetøy som vernesko og utstyr som vernebriller for å redusere risikoen for ulykker innen bygg og anlegg til et minimum, og for å redusere skaden dersom en ulykke likevel oppstår.

 • Håndtere boremaskin

  Betjene en boremaskin, overvåke og styre den i samsvar med reglene.

 • Transportere byggeforsyningsartikler

  Ta med byggematerialer, verktøy og utstyr til byggeplassen og oppbevare dem på riktig måte ved å ta i betraktning aspekter som arbeidernes sikkerhet og beskyttelse mot forringelse.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

Source: Sisyphus ODB