Yrke medarbeider på dyremottak

Medarbeider på dyremottak leverer rutinemessige pleietjenester for dyr på dyremottak. De mottar dyr brakt til dyremottaket, svarer på henvendelser om bortkomne eller skadede dyr, pleier dyr, rengjør bur, håndterer papirer for adopsjon av dyr, transporterer dyr til veterinær og fører registreringer i en database over dyrene som finnes på dyremottaket.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Dyrevelferdslovgivning

  De juridiske grensene, kodene for profesjonell oppførsel, nasjonale og EUs regelverk og juridiske prosedyrer for arbeid med dyr og levende organismer for å sikre deres velferd og helse.

 • Dyrefysiologi

  Studie av den mekaniske, fysiske, bioelektriske og biokjemiske funksjonen til dyr, deres organer og celler.

 • Dyreatferd

  De naturlige atferdsmessige mønstre hos dyr, dvs. hvordan normal og unormal atferd kan uttrykkes i forhold til arter, miljø, dyreforsøk og yrke.

 • Dyreanatomi

  Undersøkelser av kroppsdeler, deres struktur og dynamiske forhold på et nivå som kreves av et gitt yrke.

Ferdigheter

 • Vurdere dyrets tilstand

  Kontrollere dyret for eventuelle ytre tegn på parasitter, sykdommer eller skader. Bruke disse opplysningene til å bestemme tiltak og rapportere funn til eiere.

 • Vedlikeholde dyreoppholdssteder

  Sørge for at dyreavlukker, som habitater, terrarier, bur eller kenneler, er i god og hygienisk stand. Rengjøre avlukket og bytte underlagsmateriale dersom dette er nødvendig.

 • Administrere dyreadopsjon

  Finne personer som ønsker å adoptere dyr fra omplasseringssenteret, hjelpe dem med å ta avgjørelsen og håndtere nødvendig papirarbeid.

 • Avhende døde dyr

  Avhende døde dyr på en verdig måte som ikke anses som en kilde til kjøtt. Begrave eller kremere dyrene basert på eierens ønsker eller andre kriterier.

 • Trene hunder

  Trene hunder til å oppføre seg på passende måte og adlyde eiernes kommandoer. Bruke en rekke teknikker, for eksempel klikkertrening, forholdsbasert trening eller dominansbasert trening for å oppnå gunstige atferder hos hunden.

 • Gi kunder råd om riktig kjæledyrpleie

  Gi kunder informasjon om hvordan de skal fôre og ta vare på kjæledyrene sine, passende matvalg, vaksinasjonsbehov osv.

 • Opprette dyreregistre

  Opprette dyreregistre i samsvar med bransjerelevante opplysninger og ved hjelp av egnede systemer for registrering.

 • Overvåke dyrevelferd

  Overvåke dyrenes fysiske tilstand og atferd og rapportere eventuelle problemer eller uventede endringer, herunder tegn på god eller dårlig helse, utseende, tilstanden til dyrenes innkvartering, inntak av fôr og vann, og miljøforhold.

 • Vurdere dyrs atferd

  Observere og vurdere dyrs atferd for å arbeide trygt med dem og gjenkjenne avvik fra normal atferd som kan signalisere nedsatt helse og velferd.

 • Gi dyr næring

  Gi mat og vann til dyr. Dette omfatter å tilberede mat og vann for dyr og å rapportere eventuelle endringer i dyrenes spise- og drikkevaner.

 • Kontrollere dyrebevegelser

  Føre, kontrollere eller begrense bevegelsen til et helt eller deler av et dyr eller til en gruppe dyr.

 • Bistå ved transport av dyr

  Bistå ved transport av dyr, herunder lasting og lossing av dyr, forberedelse av transportkjøretøyet og å sikre dyrets trivsel under hele transportprosessen.

 • Arbeide med veterinærer

  Rådføre seg med veterinærer og bistå dem ved undersøkelse og oppfostring av dyr.

 • Intervjue folk

  Intervjue personer i forskjellige sammenhenger.

 • Instruere i dyreomsorg

  Gi ansatte innen dyreomsorg informasjon om hvordan dyret skal behandles, dyrets spisevaner, ernæring og medisinsk status og behov.

Source: Sisyphus ODB