Yrke mobilkranfører

Mobilkranførere arbeider med flere ulike krantyper som enkelt kan flyttes rundt langs vei, på jernbane og til sjøs. Mobilkraner er ofte montert på lastebiler.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Mekaniske systemer

  Mekaniske systemer, inkludert drivorganer, motorer, hydrauliske og pneumatiske systemer. Deres funksjoner og sannsynlige feil.

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

 • Kranlastdiagrammer

  Forstå kranlastdiagrammer som beskriver funksjonene til kranen og hvordan løftekapasiteten varierer avhengig av distanse og vinkel.

Ferdigheter

 • Kjøre tungt mobilt anleggsutstyr

  Kjøre tungt bevegelig utstyr som brukes i bygg og anlegg. Laste og losse utstyr. Kjør utstyret på offentlige veier når det er nødvendig.

 • Betjene GPS-systemer

  Bruke GPS-systemer.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Reagere på hendelser i tidskritiske miljøer

  Overvåke situasjonen rundt deg og være forutseende. Være klar til å iverksette raske og hensiktsmessige tiltak ved uventede hendelser.

 • Holde tungt anleggsutstyr i god stand

  Inspisere anleggsmaskiner for byggeprosjekter før hver bruk. Holde maskinen i god stand, ta hånd om små reparasjoner og varsle den ansvarlige hvis maskinen har alvorlige feil.

 • Sette opp kran

  Sette opp kraner, og ta hensyn til alle sikkerhetstiltak.

 • Følge helse- og sikkerhetsprosedyrer innen bygg og anlegg

  Bruke de relevante prosedyrene for helse og sikkerhet for å forebygge ulykker, forurensning og andre risikoer.

 • Sikre tungt anleggsutstyr

  Sikre tungt utstyr, for eksempel tårnkraner og betongpumper før, under og etter bruk for å forhindre skade på maskinene, arbeidskraften eller anleggsområdet. Iverksette forebyggende tiltak som å trekke inn betongpumpens robotarm eller bringe krokblokken tilbake til kranbommen.

 • Betjene mobilkran

  Betjene en mobilkran på en sikker måte. Ta hensyn til terrenget, værforholdene, lastens masse og hvilke manøvrer som forventes.

 • Tolke 2D-planer

  Tolke og forstå planer og tegninger innenfor produksjonsprosesser, herunder representasjoner i to dimensjoner.

 • Rigge last

  Feste laster trygt til ulike typer kroker og fester, tatt i betraktning lastens vekt, kraften som er tilgjengelig for å flytte den, statisk og dynamisk toleranse for alle instrumenter og materialer og systemets massedistribusjon. Kommunisere med operatøren muntlig eller gjennom gestikulering slik at operasjonen kan gjennomføres trygt og effektivt. Koble av laster.

 • Bruke verneutstyr innen bygg og anlegg

  Bruke vernetøy som vernesko og utstyr som vernebriller for å redusere risikoen for ulykker innen bygg og anlegg til et minimum, og for å redusere skaden dersom en ulykke likevel oppstår.

 • Inspisere byggeplasser

  Ivareta helse og sikkerhet under byggeprosjektet ved å inspisere anleggsområdet jevnlig. Identifisere risikoer for å sette mennesker i fare eller for å skade anleggsutstyr.

 • Tolke 3D-planer

  Tolke og forstå planer og tegninger som inngår i produksjonsprosesser, inkludert gjengivelser i 3D.

Source: Sisyphus ODB