Yrke operatør, asfaltanlegg

Operatører, asfaltanlegg utvinner råstoff som sand og stein og betjener mobilt utstyr for transport til anlegget. De betjener automatiserte maskiner som knuser og sorterer stein, og blander sand og stein med bindemiddel for asfalt. De tar prøver for å kontrollere kvaliteten på blandingen og sørger for transport til anleggsstedet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Komposittmaterialer

  Egenskaper ved ulike materialer som utvikles i et laboratorium, deres bruk per produkttype og hvordan de lages.

 • Asfaltbeleggtyper

  Ulike typer asfaltbelegg, basert på bitumeninnhold og sammensetning. Styrkene, svakhetene og prisene for hver type. Spesielle egenskaper som porøsitet, motstand mot skrens og støyegenskaper.

 • Asfaltblandinger

  Egenskaper, fordeler og ulemper med asfalt eller andre blandinger, f.eks. Marshall- og Superpave-blandinger, og måten de best anvendes på.

Ferdigheter

 • Kontrolltemperatur

  Måle og justere temperaturen for et gitt rom eller gjenstand.

 • Betjene separasjonsutstyr for råmineraler

  Betjene en rekke maskiner som brukes til å skille ut råstoff for videre bearbeiding, på grunnlag av størrelsen på partiklene eller den kjemiske sammensetningen. Arbeide med rastere, flyteceller, stropper, jigger, tromler og sykloner.

 • Håndtere asfaltblandemaskin

  Betjene maskinene som blander asfaltløsning ved å mate den med tidligere klargjorte mineraler, bitumen og tilsetningsstoffer ifølge formelen.

 • Betjene størrelsesreduksjonsutstyr for råmineraler

  Betjene utstyr som brukes til å redusere størrelsen på råmineraler for å forberede dem for videre bearbeiding. Arbeide med roterende knusere og kjeftknusere, samt valseverk, kulemøller og autogene møller.

 • Registrere produksjonsdata for kvalitetskontroll

  Føre registre over maskinens feil, inngrep og uregelmessigheter i forbindelse med kvalitetskontroll.

 • Sette opp styreenheten til en maskin

  Sette opp og gi kommandoer til en maskin ved å sende relevante data og inndata inn i (datamaskin)styreenheten som svarer til det ønskede bearbeidede produktet.

 • Overvåke automatiserte maskiner

  Kontinuerlig kontrollere den automatiske maskinens konfigurasjon og utførelse, eller foreta regelmessige kontrollrunder. Om nødvendig registrere og tolke data om driftsvilkår for installasjon og utstyr for å identifisere avvik.

 • Segregere råmaterialer

  Segregere råstoffer i partier som skal bearbeides videre.

 • Mate produksjonsmaskiner med råmaterial

  Mate produksjonsmaskiner med råvarer, kjemikalier og behandlingsmidler.

 • Klargjøre råmaterialer

  Klargjøre og måle opp basisproduktene som trengs for å produsere varer og ferdigprodukter.

 • Veie materialer

  Veie materialer og produkter, registrere vekt og andre relevante opplysninger på merkelapper eller etiketter.

 • Forsyne maskin

  Sikre at maskinen mates med tilstrekkelig og riktig materiale, og styre plasseringen av automatisk mating samt gjenfinning av arbeidsstykker i maskinen, eller maskinverktøy på produksjonslinjen.

Source: Sisyphus ODB