Yrke produksjonssjef, industri

Produksjonssjefer, industri har tilsyn med drift og ressursbehov ved industrianlegg og produksjonssteder og arbeider for en smidig drift. De utarbeider produksjonsplanen ved å kombinere kundenes krav med produksjonsanleggets ressurser. De organiserer prosessen ved anlegget fra innkommende råvarer eller halvfabrikata til sluttprodukter ved å samordne beholdnings-, lager-, distribusjons- og støtteaktiviteter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Renholdsbransjens helse- og sikkerhetstiltak

  Proaktive og reaktive metoder som brukes i renholdsbransjen for å ivareta helse og sikkerhet for alle arbeidstakere og tredjepersoner.

 • Produksjonsprosess

  Nødvendige trinn for å omdanne et materiale til et produkt, utvikle det og produsere det i full skala.

 • Industriell teknologi

  Området for teknikk som omhandler utvikling, forbedring og implementering av komplekse prosesser og systemer for kunnskap, mennesker, utstyr osv.

Ferdigheter

 • Kontrollere materialressurser

  Kontrollere at alle etterspurte ressurser leveres og er i god stand. Underrette rette vedkommende om eventuelle problemer i forbindelse med tekniske og materielle ressurser.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Samarbeide med industrifagfolk

  Etablere relasjoner til ingeniører, geologer, hydrologer og hydrogeologer, og andre industrifagfolk.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Planlegge helse- og sikkerhetsprosedyrer

  Etablere prosedyrer for å opprettholde og forbedre helsen og sikkerheten på arbeidsplassen.

 • Føre tilsyn med produksjonskrav

  Føre tilsyn med produksjonsprosesser og forberede alle ressursene som er nødvendige for å opprettholde en effektiv og kontinuerlig produksjonsstrøm.

 • Vurdere virkningen av industrivirksomhet

  Analysere data for å anslå virkningen av industriell virksomhet på ressurstilgang og grunnvannskvalitet.

 • Utarbeide produksjonsretningslinjer

  Lage utkast til prosedyrer og retningslinjer for å sikre at produsentene oppfyller både statlige og bransjespesifikke reguleringer, på både internasjonale og nasjonale markeder.

 • Møte tidsfrister

  Sørge for at operative prosesser blir utført til et tidspunkt som er avtalt på forhånd.

 • Tilpasse produksjonsplan

  Justere arbeidsplanen for å opprettholde kontinuerlig drift med skift.

 • Administrere ressurser

  Administrere personale, maskiner og utstyr for å optimalisere produksjonsresultater i samsvar med selskapets retningslinjer og planer.

 • Kontrollere økonomiske ressurser

  Overvåke og kontrollere budsjetter og økonomiske ressurser og med det sørge for god forvaltning i selskapets ledelse.

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Overvåke monteringsoperasjoner

  Gi tekniske instruksjoner til monteringsarbeidere, og kontrollere fremdriften for å sikre at kvalitetsstandarder og målene i produksjonsplanen blir oppfylt.

 • Administrere forsyningsartikler

  Overvåke og kontrollere flyten for forsyningsartikler, som omfatter innkjøp, oppbevaring og forflytning av råstoffer med påkrevd kvalitet samt lagerbeholdning under arbeid. Administrere forsyningskjedeaktiviteter og synkronisere tilbud med etterspørsel for produksjon og kunder.

 • Definere kvalitetsstandarder

  Definere kvalitetsstandarder i samarbeid med ledere og kvalitetseksperter for å sikre overholdelse av regelverket og for å bidra til å oppfylle kundenes krav.

Source: Sisyphus ODB