Yrke produksjonssjef, lærvarer

Produksjonssjefer, lærvarer utfører en lang rekke aktiviteter og oppgaver innen ledelse, dvs. de planlegger, fordeler og samordner alle nødvendige aktiviteter ved de forskjellige fasene i lærvareproduksjonen og sikrer overholdelse av kvalitetsstandarder og forhåndsdefinerte mål for produksjon og produktivitet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Lærvarekvalitet

  Kvalitetsspesifikasjonene til materialer, prosesser og ferdige produkter, de vanligste manglene til lær, prosedyrer for rask prøving, prosedyrer for laboratorieundersøkelser og standarder samt egnet utstyr for kvalitetskontroll. 

 • Lærvarematerialer

  Det brede spekteret av materialer som brukes i produksjon av skinnvarer: lær, skinnerstatninger (syntetiske eller kunstige materialer), tekstil, osv. Måten å skille mellom forskjellige materialer på ut fra deres egenskaper, fordeler og begrensninger.

 • Forhåndssømprosesser og -teknikker for fottøy og lærvarer

  Teknologi, inkludert maskiner og teknikker, for forberedelse av lærvarer og overdeler til fottøy.

 • Produksjonsprosesser for lærvarer

  Prosesser, teknologi og maskiner som er involvert i produksjonen av lærvarer.  

 • Helse og sikkerhet på arbeidsplassen

  Tilfanget av regler, prosedyrer og forskrifter knyttet til sikkerhet, helse og velferd for mennesker på arbeidsplassen. 

 • Lærvarekomponenter

  De ulike prosedyrene og metodene for bearbeiding av lærmaterialer og lærvarer, som produserbarhet og egnethet.  

Ferdigheter

 • Skille mellom tilbehør

  Skille mellom tilbehør for å finne forskjellene mellom dem. Evaluere tilbehør ut fra deres egenskaper og deres anvendelse i klesproduksjon.

 • Beregne produktiviteten til produksjon av fottøy og lærvarer

  Analysere produksjonskapasiteten for skotøy og skinnprodukter og samle inn informasjon om menneskelige og teknologiske ressurser. Følge produksjonsprosessen og justere arbeidsmetodene og driftstiden i samsvar med den tekniske spesifikasjonen for modellen, menneskelige ressurser og utstyr. Optimalisere produksjonen og øke produktiviteten.

 • Administrere produksjon av fottøy eller lærvarer

  Planlegge produksjon av skotøy eller lærvarer i henhold til selskapets mål, frister og tilgjengelige ressurser. Distribuere, samordne og kontrollere all aktivitet og de ulike produksjonsfasene ved hjelp av opplysninger fra tekniske ark og organisering og metoder. Arbeide for å optimalisere kvalitet, produktivitet og sikkerhet. Samarbeide med alle tilknyttede avdelinger. Rapportere produksjon, kvalitet og produktivitet, og foreslå korrigerende tiltak.

 • Planlegge forsyningslogistikk for fottøy og lærvarer

  Planlegge, organisere og overvåke logistikk og forsyningskjedeaktiviteter i forbindelse med skotøy- og lærvareforretningers hovedmål med hensyn til kvalitet, kostnader, levering og fleksibilitet.

 • Drive med nytenkning i fottøy- og lærvarebransjen

  Innovere og skape i fottøys- og lærvarebransjen. Evaluere nye ideer og konsepter og gjøre dem om til salgbare produkter. Bruke kremmerånd i alle stadier av produkt- og prosessutviklingen for å identifisere nye forretningsmuligheter for markedene virksomheten retter seg mot.

 • Redusere miljøpåvirkningen av fottøyproduksjon

  Vurdere miljøbelastningen av fottøyproduksjon og redusere miljørisikoene til et minimum. Redusere miljøskadelige arbeidspraksiser i ulike ledd av fottøyproduksjonen.

 • Planlegge lærvareproduksjon

  Utforme en produksjonsprosess for hver lærvaremodell. Planlegge produksjonsstadier og -handlinger. Planlegge bruk av materialer og skinnkomponenter. Velge maskiner og utstyr. Planlegge arbeidsstyrken. Beregne direkte og indirekte kostnader knyttet til produksjonen. Planlegge vedlikehold av maskiner og utstyr.

 • Bruke IT-verktøy

  Bruke datamaskiner, datanettverk og annen informasjonsteknologi og annet utstyr til lagring, henting, overføring og manipulering av data i forbindelse med en virksomhet eller bedrift.

 • Anvende kommunikasjonsteknikker

  Bruke teknikker for kommunikasjon som gjør det mulig å forstå hverandre bedre og kommunisere på en nøyaktig måte i overføring av meldinger.

 • Måle arbeidstiden i fottøy- og lærvareproduksjon

  Beregne og etablere operative tider i fottøy- og lærvareproduksjon, ved hjelp av ulike metoder og teknikker. Sammenligne produksjonstider med estimater.

 • Anvende metoder for fottøy- og lærvareproduksjon

  Utarbeide tekniske spesifikasjoner som tegninger, kort og ark for trinnene i produksjonsprosessen for skotøy og lærvarer. Analysere de tekniske arkene og definere arbeidsmetodene. Angi driftssekvenser og fordele arbeidet for produksjonen av hver enkelt modell.

 • Formidle kommersielle og tekniske problemer på fremmedspråk

  Snakke ett eller flere fremmedspråk for å formidle kommersielle og tekniske spørsmål til ulike leverandører og kunder.

 • Fremstille lærvareprøver

  Lage, teste og verifisere prototyper eller prøver av lærvarer opp mot et forhåndsdefinert sett av kriterier gjennom alle faser av fremstillingsprosessen. Revidere de opprinnelige designkonseptene og gjennomføre tekniske forbedringer.

 • Skille mellom tekstiler

  Skille mellom tekstiler for å fastslå forskjellene mellom dem. Evaluere stoffer basert på deres egenskaper og deres rolle i klesproduksjonen.

Source: Sisyphus ODB