Yrke prognosesjef

Prognosesjefer har en dyp forståelse av driften av selskapet, beholdningsnivåer, produksjonspartier, krav og produksjonskostnader per produkt, og trender i etterspørselsnivåer. De bruker all denne informasjonen i kombinasjon med prognoseprogramvare for å definere produksjonsordrer og oppnå de mest effektive produksjonskombinasjonene.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Leverandøradministrering

  De metoder og teknikker som er nødvendige for å sikre at eksterne tjenester og konfigurasjonselementer som er nødvendige for levering av tjenester, er tilgjengelige på anmodning og er avtalt på tjenestenivå.

 • Forretningsrelatert samfunnsansvar

  Håndtere eller administrere forretningsprosesser på en ansvarlig og etisk måte, der det økonomiske ansvaret overfor interessenter er like viktig som ansvaret overfor miljømessige og sosiale interessenter.

 • Prinsipper for forsyningskjede

  Kjennetegn, operasjoner og ressurser som er involvert i flytting av et produkt eller en tjeneste fra leverandøren til kunden.

 • økonomiske prognoser

  Verktøy som brukes til å utføre finansiell styring for å identifisere inntektsutvikling og estimerte økonomiske forhold.

 • Forsyningskjedestyring

  Flyten av varer i forsyningskjeden, forflytning og lagring av råstoffer, prosessbeholdninger og ferdige varer av opprinnelsen til forbruket.

Ferdigheter

 • Bygge kunderelasjoner

  Bygge et varig og meningsfullt forhold til kunder for at de skal bli fornøyde og trofaste, ved å gi nøyaktig og vennlig rådgivning og bistand, ved å levere produkter og tjenester av høy kvalitet og ved å gi informasjon og service i etterkant av salget.

 • Anslå kostnadene for nødvendige forsyningsartikler

  Prøve å beregne beløp og kostnader for nødvendige forsyningsartikler, for eksempel mat og ingredienser.

 • Følge selskapsstandarder

  Lede og administrere i henhold til organisasjonens etiske retningslinjer.

 • Administrere inventar

  Styre produktbeholdningen og foreta avveininger mellom tilgjengelighet og lagerkostnad.

 • Analysere forsyningskjedestrategier

  Undersøke en organisasjons planleggingsdetaljer for produksjon, forventede behov for produksjonsenheter, kvalitet, mengde, kostnad, tilgengelig tid og arbeidskraft. Gi forslag for å forbedre produkter og tjenestekvalitet, og for å redusere kostnader.

 • Bestille forsyningsartikler

  Bestille produkter fra relevante leverandører for å få beleilige og lønnsomme produkter å kjøpe.

 • Lage prognoser for fremtidige forretningsnivåer

  Forutsi hvordan virksomheten vil gjøre det i fremtiden, mulige utgifter og inntekter ved prosjektsituasjoner i fremtiden

 • Analysere logistiske endringer

  Analysere de økonomiske konsekvensene av mulige logistikkendringer, som transportmåter, produktblandinger eller -mengder, transportører og produkttransport.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

 • Lage prognoser for utbyttetrender

  Lage prognoser utbyttene selskaper tilgodeser aksjeeierne sine med på lang sikt, under hensyntaken til tidligere utbytte, selskapets økonomi og stabilitet, trender på aksjemarkedet og aksjeeiernes respons på disse trendene.

 • Strebe etter selskapsvekst

  Utvikle strategier og planer med sikte på å oppnå en varig vekst i sitt eget eller et annet selskap. Prøve ut forskjellige ideer for å øke inntekten og få en positiv kontantstrøm.

 • Identifisere leverandører

  Bestemme potensielle leverandører for videre forhandlinger. Ta hensyn til aspekter som produktkvalitet, bærekraft, lokal forankring, sesongmessighet og dekning av området. Evaluere sannsynligheten for å få gunstige kontrakter og avtaler med dem.

 • Lage prognoser for produksjonskvantiteter

  Fastslå de mest hensiktsmessige produksjonsnivåene for produkter i henhold til prognoser og analyser av historiske forbrukstrender.

 • Analysere økonomiske markedstrender

  Overvåke og forutsi tendensene et finansmarked har til å bevege seg i en bestemt retning over tid.

 • Vurdere leverandørrisikoer

  Evaluere leverandørens resultater for å vurdere hvilke leverandører som leverer tilstrekkelige tjenester, overholder de avtalte kontraktene, oppfyller standardkravene og leverer ønsket kvalitet til enhver til, eller hvem som kan utgjøre en framtidig risiko.

 • Analysere økonomiske trender

  Analysere trender i nasjonal eller internasjonal handel, forretningsforhold og bankvirksomhet, og utvikling i offentlig finansiering, samt hvordan disse faktorene påvirker hverandre i en gitt økonomisk kontekst.

 • Analysere forsyningskjedetrender

  Analysere og foreta prognoser om trender og utviklingstrekk i forsyningskjeden med hensyn til teknologi, effektivitetssystemer, typer produkter som sendes, og logistikkkrav for forsendelser, slik at man fortsatt skal være i fremstre rekke når det gjelder metoder i forsyningskjeden.

 • Pleie relasjoner med leverandører

  Bygge et varig og betydningsfullt forhold til leverandører og tjenesteleverandører for å skape et positivt, lønnsomt og varig samarbeid og bidra til kontraktsforhandlinger.

 • Administrere forsyningsartikler

  Overvåke og kontrollere flyten for forsyningsartikler, som omfatter innkjøp, oppbevaring og forflytning av råstoffer med påkrevd kvalitet samt lagerbeholdning under arbeid. Administrere forsyningskjedeaktiviteter og synkronisere tilbud med etterspørsel for produksjon og kunder.

Source: Sisyphus ODB