Yrke prosessoperatør, blanding av skifer

Prosessoperatører, blanding av skifer betjener og vedlikeholder skiferblandemaskiner som blander flerfargede skiferkorn som brukes til asfaltpapp.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Personlig verneutstyr

  Typer beskyttende materialer og utstyr beregnet på ulike typer oppgaver, f.eks. generelle eller spesialiserte rengjøringsaktiviteter.

Ferdigheter

 • Overvåke måler

  Følge med på verdiene som en måler viser i forbindelse med måling av trykk, temperatur, materialtykkelse med mer.

 • Klargjøre kjemiske prøver

  Klargjøre prøver (av gasser, væsker, faste stoffer osv.) for analyse, merke og lagre prøver i henhold til spesifikasjonene.

 • Bruke personlig verneutstyr

  Bruke personlig verneutstyr i samsvar med opplæring, instruksjon og håndbøker. Inspisere utstyret og bruke det i samsvar med kravene.

 • Føre register over arbeidsfremdrift

  Føre register over arbeidet, herunder tidsbruk, feil, funksjonssvikt osv.

 • Kontrollere skiferrenner

  Kontrollere skiferrenner ved å justere portene ved hjelp av måleinstrumentene.

 • Håndtere spredebånd

  Betjene og overvåke utstyret som brukes til å flytte materialer i bulk, for eksempel blandet korn, fra ett sted til et annet.

 • Mate skiferblander

  Mate blanderen med de angitte mengdene og fargene av skifergranuler ved å trekke i spakene som brukes til å deponere materialer.

Source: Sisyphus ODB