Yrke prosessoperatør, oljeplattform

Prosessoperatører, oljeplattform har ansvar for motorene som driver boreutstyret. De sørger for at alt annet utstyr på plattformen fungerer som det skal.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Mekaniske verktøy

  Forstå maskiner og verktøy, herunder deres design, bruk, reparasjon og vedlikehold.

 • Elektrisitet

  Forstå prinsippene for elektrisk kraft og strømkretser samt de tilknyttede risikoene.

 • Riggingterminologi

  Uttrykk for løfteutstyr, løfteredskaper, stropper, lenker, ledninger, tau, kjettinger, kabler, og nett.

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

Ferdigheter

 • Dirigere riggeutstyroperatører

  Gi veiledning til riggeutstyrsoperatøren; gi assistanse under montering og fjerning av riggeutstyr.

 • Sette opp borerigger

  Bygge boreriggen og forberede denne til bruk etter å ha valgt et passende boringssted. Demontere boreriggen etter at operasjonen er ferdig.

 • Bruke riggingsutstyr

  Sette opp rulle- og løfteutstyr som kreves for å løfte og flytte gjenstander, for eksempel med en kran eller et taljesystem.

 • Transportere borerigger

  Flytte og transportere borerigger fra sted til sted med spesialisert transportlastebil.

 • Betjene riggmotorer

  Betjene, vedlikeholde og reparere riggmotorer.

 • Arbeide i boreteam

  Evne til å arbeide trygt i et boreteam på en borerigg eller oljeplattform der alle gjør sin del, men også bidrar sterkt til teamets effektivitet som helhet.

 • Løfte last med tung vekt

  Løfte tung last og bruke ergonomiske løfteteknikker for å unngå skade på kroppen.

 • Vedlikeholde mekanisk utstyr

  Observere og lytte til maskindrift for å påvise funksjonssvikt. Betjene, reparere, justere og teste maskiner, deler og utstyr som hovedsakelig drives med mekaniske prinsipper. Vedlikeholde og reparere kjøretøy for frakt, passasjerer, landbruk og landskapsarkitektur.

 • Flytte riggeutstyr

  Transportere riggematerialer og -utstyr til anleggsstedet; sette opp anlegget.

Source: Sisyphus ODB