Yrke pumpeoperatør, rørledning

Pumpeoperatører, rørledning betjener pumpeutstyr og -systemer som transporterer væsker og stoffer (f.eks. kjemiske løsninger, råolje, gass og annet) fra ett sted til et annet. De betjener slanger, pumper og annet utstyr etter hvilket produkt som skal transporteres. De sørger for god sirkulasjon og flyt av produktet i rørledningen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Beleggingsegenskaper for rørledning

  Kjenne til beleggingsegenskaper for rørledning, f.eks. utvendig korrosjonsvern, innvendig belegg, vektkappe i betong, varmeisolasjon med mer.

 • Mekanikk

  Teoretisk og praktisk bruk av vitenskapelige studier ved hjelp av forskyvninger og krefter i fysiske organer for utvikling av maskiner og mekaniske innretninger.

 • Mekanisk ingeniørfag

  Disiplin som bruker prinsipper for fysikk, teknikk og materialvitenskap for utforming, analyse, framstilling og vedlikehold av mekaniske systemer.

Ferdigheter

 • Betjene hydrauliske pumper

  Betjene hydrauliske pumpesystemer.

 • Flytte flytende varer

  Bruke egnet utstyr og verktøy for å overføre flytende varer fra lagringstanker til rørledninger og omvendt.

 • Anvende helse- og sikkerhetsstandarder

  Følge standarder for hygiene og sikkerhet etablert av de respektive myndighetene.

 • Regulere strømmen av stoffer i rørledninger

  Kontrollere strømmen av stoffer som gasser, kjemikalier, oljer og andre materialer som transporteres gjennom rørledninger og pumpestasjoner.

 • Betjene oljepumpesystemer

  Manipulere kontrollpaneler for å justere trykk og temperatur og for å dirigere produktets strømningshastighet. Kontrollere oljepumpesystemer; overvåke væskesirkulasjonen i petroleumsraffinerier.

 • Vedlikeholde tanker

  Rengjøre og holde tank-, kum- og filterbunner i tilstrekkelig god tilstand ved bruk av håndverktøy og elektroverktøy.

 • Overvåke oppbevaringsbeholdere som brukes til å transportere gods via rørledning

  Overvåke oppbevaringsbeholdere for bestemte varer som gass, væske, råolje med mer. Sjekke målernivåer og andre oppbevaringskrav, avhengig av varetypen.

 • Overvåke måler

  Følge med på verdiene som en måler viser i forbindelse med måling av trykk, temperatur, materialtykkelse med mer.

 • Vedlikeholde rørledningers beleggsegenskaper

  Utføre vedlikehold på rørledninger og belegget i dem ved hjelp av kjemikalier og teknikker. Opprettholde utvendig korrosjonsvern, innvendig belegg, betongvektbelegg , varmeisolasjon og andre beleggegenskaper.

 • Pumpeprodukter

  Betjene pumpemaskiner i samsvar med spesielle framgangsmåter og avhengig av type produkt. Sikre korrekte mengder og tilstrekkelig mating for prosessen.

 • Ha høy grad av sikkerhetsbevissthet

  Sørge for en høy grad av sikkerhetsbevissthet; bruke personlig verneutstyr; kommunisere med medarbeidere og gi råd om HMS.

 • Bruke riggingsutstyr

  Sette opp rulle- og løfteutstyr som kreves for å løfte og flytte gjenstander, for eksempel med en kran eller et taljesystem.

 • Overføre olje

  Klargjøre bestemte volumer av raffinerte og uraffinerte materialer for lagring; overføre materialer som trenger ytterligere behandling.

 • Betjene pumpeutstyr

  Betjene pumpeutstyr; føre tilsyn med gass- og oljetransport fra brønnhoder til raffinerier eller lagringsanlegg.

 • Forhindre rørledningsforringing

  Ivareta rørledninger ved å utføre tilstrekkelig vedlikehold av systemet og belegget. Forebygge korrosjon, lekkasjer og andre problemer.

Source: Sisyphus ODB