Yrke sminkør

Sminkører hjelper og støtter kunstnere før, under og etter opptak av filmer eller TV-programmer for å sikre at sminken er i tråd med den kunstneriske visjonen til regissøren og det kunstneriske teamet. De skaper bilder og karakterer gjennom sminke og proteser. De vedlikeholder, kontrollerer og reparerer proteser og hjelper til med raske skifter.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kunsthistorie

  Historien om kunst og kunstnere, de kunstneriske trendene gjennom århundrer og samtidige evolusjoner.

 • Make-up-teknikker

  De ulike metodene og verktøyene for bruk av sminke.

 • Kosmetikk

  Forskjellige typer substanser som brukes for å forbedre utseendet til menneskekroppen.

 • Hudtyper

  Forskjellige hudtyper, f.eks. tørr, normal, fet, og følsom.

Ferdigheter

 • Sikre kontinuitet i styling av artister

  Sikre kontinuitet i styling av artister ved filmproduksjon. Sørge for at utseendet er det samme.

 • Forberede personlig arbeidsmiljø

  Korrigere innstillinger eller posisjoner til arbeidsinstrumenter, og justere dem før de tas i bruk.

 • Gjennomføre raskt make-up-bytte

  Gjøre raske justeringer av sminken til en artist under en forestilling.

 • Tilpasse seg artistenes kreativitet

  Arbeide med kunstnere, strebe etter å forstå deres kreativitet og tilpasse seg den. Bruke dine talenter og ferdigheter for å oppnå et så godt resultat som mulig.

 • Sminke utøvende artister

  Sminke artister for sceneopptredener.

 • Analysere behovet for tekniske ressurser

  Definere og utarbeide en liste over ressursene og utstyret som er nødvendige, basert på produksjonens tekniske behov.

 • Arbeide ergonomisk

  Bruke ergonomiprinsipper i organiseringen av arbeidsplassen ved manuell håndtering av utstyr og materialer.

 • Jobbe med respekt for egen sikkerhet

  Anvende sikkerhetsregler i samsvar med opplæring og undervisning på grunnlag av en solid forståelse av forebyggende tiltak og risikoer for egen personlige helse og sikkerhet.

 • Bestemme hudtype

  Bestemme hvilken type hud en person har, for å bruke den rette sminken for den hudtypen.

 • Ferdigstille prosjekt innenfor budsjett

  Sørge for å holde seg innenfor budsjettet. Tilpasse arbeid og materialer til budsjettet.

 • Følge anvisningene til den kunstneriske direktøren

  Følge direktørens instruksjoner og forstå hans/hennes kreative visjon.

 • Kontekstualisere kunstnerisk arbeid

  Identifisere innvirkninger og plassere verket ditt innenfor en spesifikk trend som kan være av kunstnerisk, estetisk eller filosofisk art. Analysere utviklingen av kunstneriske trender, rådføre seg med eksperter på området, delta på arrangementer og så videre.

 • Jobbe trygt med kjemikalier

  Treffe de nødvendige forholdsregler for oppbevaring, bruk og kassering av kjemiske produkter.

 • Følge arbeidsplanen/-timeplanen

  Administrere rekkefølgen på aktiviteter for å gjennomføre arbeid i henhold til avtalte frister ved å følge en arbeids/-timeplan.

 • Reparere proteser

  Reparere skade på proteser for sceneopptredener.

 • Administrere personlig faglig utvikling

  Ta ansvar for livslang læring og kontinuerlig faglig utvikling. Delta i læring for å støtte og opprettholde faglig dyktighet. Identifisere områder der det særlig er behov for faglig utvikling, gjennom refleksjon over egen praksis og gjennom kontakt med fagfeller og interessenter.

 • Analysere et manus

  Analysere et manus ved å analysere manusets dramaturgi, form, temaer og struktur. Gjennomføre relevante undersøkelser ved behov.

 • Teste sminke

  Utføre rutinemessige tester for å fastslå om sminkeproduktene er egnet.

 • Definere kunstnerisk tilnærming

  Definere din egen kunstnerisk metode ved å analysere ditt tidligere arbeid og din kompetanse, identifisere komponentene i din kreative signatur, beskrive ditt kunstneriske syn med utgangspunkt i disse undersøkelsene.

 • Forstå kunstneriske konsepter

  Tolke en kunstners forklaring eller demonstrasjon av sine kunstneriske konsepter, innledninger og prosesser og prøve å dele hans/hennes visjon.

 • Samle inn referansemateriale for kunstverk

  Samle inn prøver av materialet som forventes å brukes i opprettelsesprosessen, spesielt dersom det ønskede kunstverket nødvendiggjør inngrep fra kvalifiserte arbeidere eller bestemte produksjonsprosesser.

 • Ivareta fremføringens kunstneriske kvalitet

  Observere showet, forutse og reagere på tekniske problemer som kan oppstå, for å sikre optimal kunstnerisk kvalitet.

 • Transformere kunstneriske konsepter til teknisk design

  Samarbeide med det kunstneriske teamet for å lette overgangen fra den kreative visjonen og de kunstneriske konseptene til en teknisk design.

Source: Sisyphus ODB