Yrke stasjonssjef, jernbane

Stasjonssjefer, jernbane har ansvaret for å organisere oppgaver knyttet til drift av togstasjoner. Oppgavene omfatter organisering av vedlikeholds- og reparasjonsarbeid for bygninger og innvendig utstyr. De tar seg av passasjerenes komfort, service, sikkerhet og trygghet, andre klienter og den kommersielle bruken av bygninger. Avhengig av størrelsen på stasjonen kan stasjonssjefer, jernbane ha direkte ansvar for et stort antall medarbeidere.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Jernbaneinfrastruktur

  Forstå godt kjennetegnene på jernbaneinfrastruktur: jernbaneteknologier, spormåling, jernbanesignalisering, jernbaneoverganger, osv.

 • Jernbanerammelovgivning

  Kjenne til og bruke jernbanerammelovgivingen der kravene for jernbaner i EU er etablert. Kjenne lovgivning som gjelder for transitt på tvers av landegrensene.

 • Helse- og sikkerhetstiltak innen transport

  Regelverk, prosedyrer og bestemmelser knyttet til helse- og sikkerhetstiltak for å hindre ulykker eller hendelser under transport.

Ferdigheter

 • Jobbe i et jernbanetransportteam

  Jobbe med trygghet i en gruppe innen jernbanetransporttjenester, der hver enkelt person har sitt eget ansvarsområde for å oppnå et felles mål, for eksempel god kommunikasjon med passasjerene, jernbanesikkerhet og vedlikehold av rullende materiell.

 • Pleie relasjoner med leverandører

  Bygge et varig og betydningsfullt forhold til leverandører og tjenesteleverandører for å skape et positivt, lønnsomt og varig samarbeid og bidra til kontraktsforhandlinger.

 • Vurdere jernbanedrift

  Gjennomgå og undersøke eksisterende jernbaneutstyr, anlegg, systemer og prosesser for å forbedre sikkerheten og effektiviteten til jernbanen, øke kvaliteten og redusere kostnadene.

 • Levere kundeservice

  Gi best mulig kundeservice, og påse at kundeservice alltid gis på en profesjonell måte. Hjelpe kunder og deltakere til å føle seg trygge, og støtte spesielle krav.

 • Samhandle med jernbaneinteressenter

  Ha regelmessig kontakt med interessenter, inkludert jernbanenettverk, andre togselskaper, lokale myndigheter, servicepartnere, togpassasjerforum, butikker og lignende, for å sikre en smidig jernbanetransport.

 • Spore togforsinkelser

  Indentifisere togforsinkelser; sikre at prioriterte tog får kjøre; koordinere beskyttelse av bred/høy last eller spesielle togoperasjoner.

 • Lede et team

  Lede, ha tilsyn med og motivere en gruppe mennesker for å oppfylle de forventede resultatene innenfor en gitt tidslinje og med de forespeilede ressursene.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Håndtere hendelser

  Håndtere hendelser, for eksempel ulykker, nødssituasjoner eller tyveri, på en hensiktsmessig måte i samsvar med organisasjonens retningslinjer og regler.

 • Forbedre jernbanetjenestelevering

  Ansvarlig for planlegging og implementering av nye måter å forbedre levering av togtjenester på, for å sikre en best mulig kundeopplevelse til enhver tid.

 • Håndheve forskrifter jernbanesikkerhet

  Fremme og håndheve sikkerhetsprosedyrer og EU-regler for å sørge for at jernbanesikkerheten opprettholdes og kontinuerlig forbedres, og ta hensyn til utviklingen av europeiske regelverk.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Koordinere jernbanetjenester

  Effektivt lede et team innenfor jernbanetjenester, for eksempel knyttet til informasjons- og kommunikasjonssystemer, stasjons- og togtilgjengelighet, hygiene og renhold, sikkerhet og undersøkelser av driftsavbrudd og ulykker, slik at høy grad av kundetilfredshet sikres.

 • Følge opp handlinger som følger av jernbanefasilitetsinspeksjoner

  Foreta oppfølging etter inspeksjon av jernbanefasiliteter hvor det ble oppdaget funksjonssvikt eller avvik i stasjonsplattformer, salgsautomater, stasjonskiosker, jernbanekjøretøy og andre jernbanefasiliteter.

 • Bygge kunderelasjoner

  Bygge et varig og meningsfullt forhold til kunder for at de skal bli fornøyde og trofaste, ved å gi nøyaktig og vennlig rådgivning og bistand, ved å levere produkter og tjenester av høy kvalitet og ved å gi informasjon og service i etterkant av salget.

 • Håndtere kundeklager

  Håndtere klager og negative tilbakemeldinger fra kunder for å løse problemer og, der det er relevant, sørge for at tjenesten gjenopprettes raskt.

 • Overholde juridiske forskrifter

  Sørge for å være behørig informert om det juridiske regelverket som regulerer en bestemt aktivitet, og følge reglene, retningslinjene og lovene som gjelder for den.

 • Betjene jernbanekommunikasjonssystemer

  Betjene jernbanekommunikasjonssystemer; gi kunngjøringer over høyttalersystemet eller kommunisere med den sentrale togforvaltningen.

Source: Sisyphus ODB