Yrke systemoperatør, vannverk

Systemoperatører for vannverk behandler vann for å sikre at det trygt kan benyttes til drikking, irrigasjon eller annen bruk. De betjener og vedlikeholder vannbehandlingsutstyr og sikrer at vannet er sikkert for tapping og bruk i matproduksjonen, ved å foreta grundig testing før distribusjon, og ved å overholde miljøstandarder.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Vanngjenbruk

  Prinsipper for vanngjenbruksprosesser i komplekse sirkulasjonssystemer.

 • Vanntrykk

  Fysiske lover, kvaliteter og bruksområder for væske eller vanntrykk.

 • Vannpolitikk

  Ha en solid forståelse for retningslinjer, strategier, institusjoner og forskrifter som omhandler vann.

 • Drikkefiltreringsprosesser

  Sikker og økonomisk metode for å fjerne urenheter fra matprodukter og utvide holdbarheten. Viktigheten av forurensningskontroll og hvordan det bidrar til at produkter får høy kvalitet, betydelig reduksjon av avfall og minimal mengde produktsvinn.

Ferdigheter

 • Utføre vannbehandlinger

  Ta vannprøver regelmessig, sikre at vannbehandlings- og filtreringsprosessene følger rimelige håndteringspraksiser, bransjestandarder eller allment anerkjente driftsmetoder. Registrere tidligere vannforurensning, forurensningskilden og hvordan forurensningen ble utbedret. Treffe tiltak for å verne mot ytterligere forurensning.

 • Betjene vannrenseutstyr

  Utføre og justere utstyrskontroller for å rense vann, behandle avløpsvann, luft og faste stoffer, resirkulere eller slippe ut behandlet vann og generere kraft.

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Demontere utstyr

  Demontere utstyr ved hjelp av håndverktøy for å rengjøre utstyr og utføre regelmessig vedlikehold.

 • Anvende god produksjonspraksis

  Anvende regler om framstilling av næringsmidler og om næringsmiddeltrygghet. Anvende framgangsmåter for næringsmiddeltrygghet på grunnlag av god framstillingspraksis.

 • Utføre karboniseringsprosesser

  Utføre karboniseringsprosesser, altså tilførsel av karbondioksid under høyt trykk, for å produsere kullsyreholdige drikker, som for eksempel brus, musserende vin og andre drikkevarer.

 • Strebe etter å bevare sammensetningen av vann

  Unngå å endre vannets sammensetning unødig ved fjerning av uønskede bestanddeler.

 • Betjene en varmebehandlingsprosess

  Bruke varmebehandling som er rettet mot å tilberede og konservere halvfabrikata eller ferdige matprodukter.

 • Implementere HACCP

  Bruke forordninger for framstilling av næringsmidler og næringsmiddeltrygghet. Bruke framgangsmåtene for næringsmiddeltrygghet basert på risikoanalyse (HACCP).

 • Koke vann

  Koke store mengder vann for å gjennomføre produksjonsprosedyrer for næringsmidler (for eksempel skålde mandler).

 • Utføre kvalitetskontroll av matbehandling under produksjon

  Sikre kvaliteten på alle faktorene som er involvert i en matproduksjonsprosess.

 • Filtrere væsker

  Separere faste stoffer som det ikke er lett å sedimentere fra væsken de er suspendert i, ved å føre blandingen gjennom filtre.

 • Håndtere drikkeforgassingsutstyr

  Håndtere drikkeforgassingsutstyr, som vanligvis består av en maskin tilkoblet en forgasser.

 • Administrere avsaltingskontrollsystem

  Administrere et system for fjerningen av salt for å oppnå drikkevann.

 • Følge hygieniske prosedyrer under matbehandling

  Sikre rent arbeid i samsvar med hygienestandarder i næringsmiddelindustrien.

 • Separere ustabile elementer i vann

  Bruke egnet utstyr til å separere ustabile elementer i vann, for eksempel jern- og svovelforbindelser ved hjelp av filtrering eller dekantering.

 • Utføre vannbehandlingsprosedyrer

  Utføre handlinger som filtrering, sterilisering og avkloring for å rense vannet for drikking og bruk i mat ved hjelp av forskjellige prosedyrer og teknologier som mikrofiltrering, omvendt osmose, ozonering, karbonfiltrering eller ultrafiolett lys (UV).

 • Være trygg i usikre omgivelser

  Være trygg i usikre miljøer, som for eksempel når du blir utsatt for støv, roterende utstyr, varme overflater, halvfrysing og kalde lagringsområder, støy, våte gulv og bevegelig løfteutstyr.

 • Bruke vanndesinfiseringsutstyr

  Bruke utstyr for desinfeksjon av vann ved å bruke forskjellige metoder og teknikker, for eksempel mekanisk filtrering, avhengig av behov.

 • Sjekke flasker med tanke på emballasje

  Sjekke flasker med hensyn til emballasje. Bruke testprosedyrer for å kontrollere om flasken er egnet til å inneholde mat- og drikkeprodukter. Følge spesifikasjoner for flaskefylling som er lovfestede eller bestemt av selskapet.

 • Måle vannkvalitetsparametere

  Kvalitetssikre vannet ved å ta hensyn til ulike elementer, blant annet temperatur.

 • Implementere krav til produksjon av mat og drikkevarer

  Anvende og følge nasjonale, internasjonale og interne krav som er oppført i standarder, regler og andre spesifikasjoner knyttet til produksjon av næringsmidler og drikkevarer.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Måle vannstrøm

  Måle vannstrøm, vanninntak og nedbør.

 • Rengjøre mat- og drikkemaskineri

  Rengjøre maskiner som brukes til produksjon av mat eller drikkevarer. Forberede egnede løsninger for rengjøring. Forberede alle deler, og sikre at de er rene nok til å unngå avvik eller feil i produksjonsprosessen.

Source: Sisyphus ODB