Yrke tekniker ved vannverk

Teknikere ved vannverk vedlikeholder og reparerer vannbehandlings- og vannforsyningsutstyr ved et vannverk. De sikrer forsyning av rent vann ved å måle vannkvaliteten, ved å sikre at det filtreres og behandles på riktig måte, og ved å holde ved like distribusjonssystemer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Vanntrykk

  Fysiske lover, kvaliteter og bruksområder for væske eller vanntrykk.

 • Vannpolitikk

  Ha en solid forståelse for retningslinjer, strategier, institusjoner og forskrifter som omhandler vann.

Ferdigheter

 • Sikre samsvar med miljølovgivning

  Overvåke aktiviteter og utføre oppgaver som sikrer samsvar med standarder som omhandler miljøvern og bærekraft, og endre aktiviteter ved eventuelle endringer i miljølovgivningen. Sørge for at prosessene er i samsvar med miljøbestemmelser og beste praksis.

 • Vedlikeholde vannbehandlingsutstyr

  Utføre reparasjoner og rutinemessige vedlikeholdsoppgaver på utstyr som brukes til rensing og behandling av vann og spillvann.

 • Vedlikeholde vannoppbevaringsutstyr

  Utføre rutinemessige vedlikeholdsoppgaver, identifisere feil og utføre reparasjoner på utstyr som brukes til å lagre avløpsvann og vann før behandling eller distribusjon.

 • Vedlikeholde vanndistribusjonsutstyr

  Utføre rutinemessige vedlikeholdsoppgaver, identifisere feil og utføre reparasjoner på utstyret som brukes til å levere og distribuere rent vann.

 • Betjene hydrauliske maskinerikontroller

  Betjene spesialmaskiner på riktig måte ved å bruke ventiler, håndhjul eller reostater for å bevege og kontrollere flyten av drivstoff, vann og tørre eller flytende bindemidler til maskinen.

 • Betjene pumpesystemer

  Betjene pumper og rørsystemer, herunder kontrollsystemer. Utføre rutinemessige pumpeoperasjoner. Drift av lensepumper, ballast og lastepumpesystemer. Være fortrolig med olje-vann-separatorer (eller lignende utstyr).

 • Feilsøke

  Identifisere driftsproblemer, avgjøre hvordan de kan utbedres, og rapportere om dette.

 • Vedlikeholde spesifiserte vannegenskaper

  Vri på ventiler og sette ledeplater i renner for å justere volum, dybde, utslipp og temperatur på vannet, etter spesifikasjoner.

 • Overvåke vannkvalitet

  Måle vannkvalitet: temperatur, oksygen, salinitet, pH, N2, NO2, NH4, CO2, sløring, klorofyll. Overvåke den mikrobiologiske vannkvaliteten.

 • Måle vannkvalitetsparametere

  Kvalitetssikre vannet ved å ta hensyn til ulike elementer, blant annet temperatur.

Source: Sisyphus ODB